Duchowe wymiary

Zaktualizowano artykuł 10 listopada 2023

Duchowe Wymiary: Jak Wydostać się z Matrixa

Wielu ludzi, którzy zaczęli budzić się do duchowej rzeczywistości, zastanawia się, jak wydostać się z tzw. „Matrixa”. Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie tego zagadnienia.

Rozszerzenie Świadomości

Zastanawiając się nad tym, co to znaczy „wydostać się z Matrixa”, warto zrozumieć, czym jest poszerzanie świadomości. Niektórzy obawiają się wibracji piątego wymiaru, sądząc, że może to oznaczać opuszczenie planety. Jednak takie przekonanie jest błędne. Kluczowe pytania brzmią: Co tak naprawdę reprezentuje piąty wymiar? Jakie są inne wymiary duchowe? I jak przebudzenie świadomości może pomóc w wyjściu z tego „Matrixa”, w którym obecnie się znajdujemy?

Definiując pojęcie „wymiar”, można powiedzieć, że jest to „aspekt lub cecha czegoś”. W życiu codziennym napotykamy na wiele różnych wymiarów, które odnoszą się do różnych aspektów rzeczywistości.

zycie-w-3d

Liczba Wymiarów: Nieskończoność Aspektów Rzeczywistości

Rzeczywistość, w której żyjemy, jest złożona i wielowymiarowa. Ale ile dokładnie jest tych wymiarów?

Można by przypuszczać, że liczba wymiarów jest nieskończona. Dlaczego? Ponieważ każdy element rzeczywistości posiada wiele różnych aspektów, które można by traktować jako oddzielne wymiary. Przykładowo, kiedy patrzymy na przedmiot, możemy go opisać poprzez jego szerokość, wysokość, długość czy głębokość. Ale to nie jedyne wymiary, które można wziąć pod uwagę. Temperatura, kolor, ruch, prędkość to tylko niektóre z fizycznych aspektów, które można by traktować jako oddzielne wymiary. Jeśli dodamy do tego bardziej abstrakcyjne kategorie, takie jak myśli czy uczucia, zaczynamy dostrzegać, jak skomplikowana i wielowymiarowa jest nasza rzeczywistość.

Percepcja Wymiarów a Stan Świadomości

To, ile wymiarów jesteśmy w stanie dostrzec, zależy głównie od naszej indywidualnej świadomości.

Jeśli ktoś skupia się wyłącznie na problemach materialnych, takich jak brak środków do życia czy konieczność opłacania rachunków, jego percepcja może być ograniczona do trójwymiarowej rzeczywistości (3D). W takim stanie świadomości trudno jest dostrzec inne, bardziej subtelne aspekty istnienia.

Jednakże, jeśli ktoś rozwija swoją świadomość i zaczyna dostrzegać głębsze aspekty rzeczywistości, może zacząć doświadczać życia w wyższych wymiarach. Na przykład, niektóre aspekty życia mogą być doświadczane w piątym wymiarze (5D), który jest bardziej związany z jednością i połączeniem wszystkiego, co istnieje. Podobnie, inne doświadczenia mogą rezonować z czwartym wymiarem (4D), który stanowi pewien most między trzecim a piątym wymiarem.

W skrócie, percepcja wymiarów jest ściśle związana z głębokością i zakresem naszej świadomości.

jak-opuscic-matrix

Bycie w Trzech Wymiarach (3D)

Większość ludzi, którzy zamieszkują ludzkie ciała, funkcjonuje w trójwymiarowej rzeczywistości. Termin „pole” w tym kontekście odnosi się do zakresu czy spektrum świadomości. Ludzie żyją w systemie, nazywanym też matrycą, opartym na trzech wymiarach: głębokości, szerokości i wysokości. W takim środowisku doświadczają rzeczywistości w trzech wymiarach.

Na Ziemi większość ludzi funkcjonuje w tej trójwymiarowej przestrzeni.

Każdy element otaczającej nas rzeczywistości, czy to programy, systemy, ludzie, zwierzęta czy przedmioty, jest zbudowany w oparciu o tę trójwymiarową matrycę. Wszystko w niej reaguje zgodnie z jej specyfiką, nierzadko prowadząc do konfliktów, ograniczeń i trudności.

Jednak 3D to tylko jedna z wielu dostępnych matryc i możliwości percepcyjnych.

W rzeczywistości istniejemy w tzw. polu kwantowym. W takim kwantowym wszechświecie wszystko jest możliwe: różnorodność wymiarów, zmienność częstotliwości, różne poziomy świadomości oraz nieskończoność istnienia.

Bycie w Określonym Wymiarze – Co To Oznacza?

To, w jakim wymiarze się znajdujemy, nie zależy od fizycznego miejsca, ale od sposobu postrzegania otaczającej nas rzeczywistości. Wymiary można rozumieć jako różne stany świadomości.

Są one odzwierciedleniem tego, jak głęboko doceniamy i rozumieśmy różne aspekty danej sytuacji czy zjawiska.

Przejście do wyższego wymiaru nie wiąże się z fizycznym przemieszczeniem się czy opuszczeniem planety. To raczej proces rozszerzenia percepcji, umożliwiający dostrzeganie innych, często ukrytych aspektów życia.

Określenie „bycie w pewnym wymiarze” wskazuje na pewien poziom otwartości umysłu i zdolność do głębszego zrozumienia otaczającej nas rzeczywistości.

wymiary-swiadomosci-duchowej

Różnice Między Wymiarami: 3D, 4D i 5D

Gdy mówi się o trzecim wymiarze (3D), chodzi przede wszystkim o postrzeganie świata w aspekcie fizycznym i materialnym.

Natomiast piąty wymiar (5D) odnosi się do głębszego poziomu egzystencji, gdzie dominuje percepcja jedności – koncepcja, że wszyscy stanowimy jedność.

Czwarty wymiar (4D) stanowi pewnego rodzaju most między 3D a 5D. W tym wymiarze postrzega się zarówno świat materialny, jak i niematerialny, obejmujący uczucia i myśli. Jest to poziom pośredni, łączący fizyczność z głębszymi aspektami bytu.

Determinanty Stanu Świadomości

Stan świadomości jednostki jest kształtowany przez przekonania i myśli dotyczące siebie oraz otaczającej rzeczywistości. To, które myśli uznaje się za prawdziwe, wpływa na sposób postrzegania świata, a tym samym na indywidualny stan świadomości.

To przekonania definiują rzeczywistość, w której żyje dana osoba.

Aby rozszerzyć horyzonty myślowe i osiągnąć wyższe wymiary świadomości, konieczne jest przeformułowanie tych przekonań, które działają na nasze ograniczenie.

Większość ludzi funkcjonuje w ramach trzeciego wymiaru, będąc uwięzionymi w przekonaniu o ograniczonych możliwościach. Takie przekonanie jest głęboko zakorzenione w materialnym postrzeganiu świata. Zakłada się, że pewne rzeczy są niemożliwe do osiągnięcia ze względu na fizyczne bariery materii. Jednak gdy dostrzega się, że nawet najbardziej solidne przedmioty składają się z dynamicznie poruszającej się energii, zaczyna się rozumieć, że niemożliwość jest relatywna.

Decyzja o przyjęciu ludzkiej formy, o oddzieleniu się od uniwersalnej energii i przyjęciu bardziej skondensowanej postaci, jest jak wejście w film rozgrywający się na Ziemi. Akceptuje się wtedy trzywymiarowe ograniczenia i podlega zasadom gry ziemskiej.

wymiary-swiadomosci

Rozszerzenie Umysłu – Co To Znaczy?

Rozszerzenie umysłu polega na zdobyciu głębszej świadomości działania rzeczywistości, w której się żyje. Gdy dostrzega się, że kontrola nad światem jest w rękach tzw. „mocarzy cienia”, można podjąć decyzję o podniesieniu własnej wibracji i wyjściu poza ograniczenia tej matrycy, czy też, inaczej mówiąc, gry czy filmu, w którym się uczestniczy.

Osiągnięcie tego stanu pozwala na przewartościowanie własnych przekonań i zrozumienie mechanizmów działania matrycy. Choć fizycznie pozostaje się w niej, uczestnicząc w jej życiu, oddychając i odżywiając się, zdaje się sobie sprawę, że nie jest się jej integralną częścią.

Mimo bycia zanurzonym w trójwymiarowej rzeczywistości, dzięki posiadaniu wyższego poziomu przekonań i myśli, ciało zaczyna wibrować na wyższych częstotliwościach. Osoba taka nie jest już pod wpływem programowania matrycy i zyskuje zdolność świadomego wyboru.

Z tak rozbudowaną świadomością można świadomie decydować o sposobie uczestniczenia w matrycy.

W Matrixie, Ale Nie Z Matrixa

Osoba znajduje się w Matrixie, ale nie jest jego częścią. To podobne do oglądania filmu, w którym się uczestniczy. Dostrzega się, że to jednostka decyduje o kierunku swojego życia, nie będąc ofiarą okoliczności, ale dokonując świadomych wyborów.

Chociaż jest się wciąż w Matrixie i uczestniczy w jego grze, robi się to z wyższego poziomu świadomości.

Wyjście z Matrixa – Co To Znaczy?

Wyjście z Matrixa oznacza rozszerzenie swojej świadomości, potwierdzenie swojego miejsca w rzeczywistości.

Matrix – Definicja i Jak się z Niego Wyzwolić

Od najmłodszych lat ludzie są wprowadzani w określone wzorce zachowań. Są to programy, takie jak ograniczające przekonania, kontrakty czy relacje, które są narzucane przez system oparty na strachu. Ten system dyktuje, jakie decyzje podjąć, bazując na mechanizmie nagrody i kary. Strach przed brakiem akceptacji czy przed dyskryminacją jest wszechobecny.

Zastanówmy się, czy to, co ludzie pragną, naprawdę jest ich własnym wyborem. Często wybory te są kształtowane przez wpływy zewnętrzne: rodziców, nauczycieli, media. Poprzez różne kanały, takie jak filmy, promuje się pewne standardy społeczne.

To, co ludzie uważają za pożądane, często jest narzucone przez Matrix. Pracują, by opłacić rachunki i zdobyć to, co jest uważane za symbol statusu społecznego: markowe ubrania, samochody, nowoczesne telefony komórkowe czy luksusowe wakacje. Wszystkie te symbole sukcesu są narzucane przez Matrix.

Dostrzeganie Matrixa jako odtwarzanego filmu pozwala na zrozumienie, jak ludzie są manipulowani i kontrolowani przez strach. Można dostrzec wzorce w zachowaniach ludzi, które są kształtowane od najmłodszych lat. Jeśli ktoś dostosowuje się do tych wzorców, jest akceptowany. W przeciwnym razie zostaje wykluczony z systemu.

zycie-w-matrixie

Piąty Wymiar – Czym Jest?

Piąty wymiar to stan pełen światła i dobrego samopoczucia. Choć może brzmieć to abstrakcyjnie, nie jest to konkretne miejsce ani wymiar z określonymi prawami. W piątym wymiarze doświadcza się jedności i potencjału. Dominuje w nim poczucie „MY” zamiast „JA”. Każde działanie oddziałuje na całość, podobnie jak w efekcie motyla. W tym wymiarze nic nie jest od siebie oddzielone, nic nie jest izolowane.

Wyjście z Matrixa – Jak Się Uwolnić?

Chociaż funkcjonujemy w systemie, nie jesteśmy jego integralną częścią. W trzecim wymiarze potrzebujemy pieniędzy, opłacamy rachunki i podatki. Jednak nie pozwalamy, by system dyktował nam, czego obawiać się czy jak dbać o siebie i swoje bliskie. Kluczem jest zrozumienie, gdzie się obecnie znajdujemy, by móc podjąć kroki ku wolności.

Jak powiedział Harlequin: „Game Over” – koniec gry.

Dążenie do zrozumienia i podnoszenia własnej świadomości może pomóc także innym. Chociaż wciąż funkcjonujemy w 3D, nasze myślenie nie jest już liniowe. Warto pamiętać, że istniejemy w polu kwantowym, a nie konkretnie w 3D, 4D czy 5D. Wszystkie wymiary duchowe istnieją jednocześnie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *