Enneagram co to jest ?

enneagram_czym_jest

Zaktualizowano artykuł 10 listopada 2023

Czym jest Enneagram?

Enneagram to system typologii osobowości, który opisuje dziewięć różnych typów osobowości (lub enneatypów) oraz ich wzajemne relacje. Nazwa „Enneagram” pochodzi z greki i oznaczadziewięć” (ennea) i „rysunek” (gramma). System ten jest często przedstawiany jako diagram w kształcie koła, z dziewięcioma punktami rozmieszczonymi wokół obwodu, reprezentującymi poszczególne typy osobowości.

Enneagram może być używany jako narzędzie do zrozumienia własnych motywacji, lęków i potrzeb, co może pomóc w duchowym i osobistym rozwoju. Podstawowe dziewięć typów osobowości w Enneagramie to:

  • Perfekcjonista – odpowiedzialny, zorganizowany, etyczny
  • Pomocnik – wspierający, empatyczny, ofiarny
  • Osiągacz – ambitny, zdolny do adaptacji, wydajny
  • Indywidualista – kreatywny, wrażliwy, wyjątkowy
  • Badacz – analityczny, obserwujący, intelektualny
  • Lojalista – odpowiedzialny, lojalny, ostrożny
  • Entuzjasta – optymistyczny, spontaniczny, przyjemnościowy
  • Wyzywający – pewny siebie, silny, ochronny
  • Rozjemca – spokojny, łagodny, ugodowy.

Enneagram pozwala na dalsze zrozumienie własnej osobowości poprzez dodatkowe podtypy oraz dynamiczne relacje między różnymi enneatypami. Jest to bogate i złożone narzędzie, które może pomóc w rozwoju samoświadomości, zrozumieniu innych osób i dążeniu do lepszego funkcjonowania emocjonalnego i duchowego.

enneagram_czym_jest

Historia Enneagramu

Historia Enneagramu sięga tysięcy lat i ma korzenie w wielu starożytnych tradycjach duchowych i filozoficznych. Enneagram jako system jest wynikiem syntezy różnych tradycji i idei.

Początki

Choć dokładne pochodzenie Enneagramu nie jest znane, jego korzenie można odnaleźć w starożytnych naukach, takich jak mistycyzm suficki, chrześcijaństwo, judaizm, buddyzm i filozofie neoplatonizmu. Istnieje także teoria, że Enneagram może mieć związkimatematyką Pitagorejską.

Ewolucja

W XX wieku, Enneagram zaczął się rozwijać jako system opisujący dziewięć typów osobowości. Rosyjski filozof i mistyk Georges I. Gurdjieff wprowadził Enneagram jako symbol opisujący prawa uniwersalne, które rządzą rzeczywistością. Gurdjieff wykorzystywał Enneagram jako część swojego systemu duchowego, zwanej Czwartą Drogą.

Wpływ Óskiego Chili

W latach 60. i 70. XX wieku, chilijski psychiatra Claudio Naranjo połączył Enneagrampsychologią, wprowadzając dziewięć typów osobowości. Naranjo opracował system, który skupiał się na motywacjach, lękach i potrzebach każdego typu. On również wprowadził ideę skrzydeł (wing), które są typami sąsiadującymipodstawowym typem Enneagramu.

Szerzenie wiedzy na temat Enneagramu

W latach 70. i 80. XX wieku, nauczyciele takich jak Don Richard Riso, Russ Hudson, Helen Palmer, Richard Rohr i inni zaczęli szerzyć wiedzę na temat Enneagramu. Nauka o Enneagramie zaczęła się rozwijać jako narzędzie do rozwoju osobistego, duchowego i zawodowego.

Współczesność

Dzisiaj Enneagram jest stosowany w wielu kontekstach, takich jak psychologia, coaching, terapia, biznes, edukacja oraz rozwój duchowy. Jest szeroko nauczany i stosowany na całym świecie, z licznymi książkami, warsztatami, kursami i konferencjami poświęconymi temu tematowi. Enneagram jest również wykorzystywany w badaniach naukowych.

Enneagram

Enneagram struktury i relacje

Enneagram jest systemem, który łączy różne elementy, takie jak psychologia, duchowość, filozofia i tradycje mistyczne, w celu zrozumienia i opisania dziewięciu głównych typów osobowości. W ramach Enneagramu, te typy są połączone poprzez różne struktury i relacje, które obejmują:

Centra Enneagramu

Dziewięć typów Enneagramu jest podzielonych na trzy centra: Instynktowne (Typy 8, 9, 1), Emocjonalne (Typy 2, 3, 4) i Mentalne (Typy 5, 6, 7). Te centra reprezentują różne aspekty ludzkiego doświadczenia oraz sposoby, w jakie poszczególne typy radzą sobie z emocjami, myśleniemdziałaniem.

Skrzydła 

Każdy z dziewięciu typów Enneagramu ma dwa sąsiednie typy, nazywane „skrzydłami„. Skrzydła mają wpływ na wyrażanie podstawowego typu, co prowadzi do różnych wariantów każdego z dziewięciu typów. Na przykład, Typ 4 może mieć skrzydło 3 (4w3) lub skrzydło 5 (4w5), co wpłynie na jego zachowanie, motywacje i sposób radzenia sobie z emocjami.

Linie i strzałki

Enneagram łączy również typy poprzez linie i strzałki, które reprezentują dynamikę między typami. Linie łączą typy w sekwencji 1-4-2-8-5-7-1, 3-6-9-3 oraz 1-7-5-8-2-4-1. Strzałki wskazują na połączenia między typami w stresie i wzroście. Każdy typ ma dwa dodatkowe połączenia, które wpływają na jego zachowanie w różnych sytuacjach.

Poziomy rozwoju

Każdy z dziewięciu typów ma dziewięć poziomów rozwoju, które opisują zakres zdrowia i funkcjonowania danego typu. Na wyższych poziomach rozwoju, osoby wykazują większą zdolność do samorealizacji, empatii i efektywnego radzenia sobie z emocjami. Naniższych poziomach, osoby mogą wykazywać wzorce niezdrowego zachowania, lęki i ograniczenia.

Enneagram_typ_osobowosci

W jaki sposób Enneagram może pomóc w życiu człowieka

Enneagram może pomóc Ci w życiu na różne sposoby, które obejmują rozwój osobisty, emocjonalny, duchowyzawodowy, a także poprawę relacji międzyludzkich. Oto kilka obszarów, w których Enneagram może się okazać przydatny.

Zwiększenie samoświadomości

Enneagram może pomóc Ci lepiej zrozumieć swoje motywacje, lęki, potrzeby i wzorce zachowań. Wzrost samoświadomości może prowadzić do większej empatii wobec siebie i lepszego radzenia sobie z trudnościami.

Rozwój osobisty

Enneagram pozwala na identyfikację mocnychsłabych stron, co może być pomocne w dążeniu do osiągnięcia równowagiharmoniiżyciu. Dzięki temu możesz pracować nad swoimi słabościami i rozwijać swoje talenty.

Wzrost inteligencji emocjonalnej

Enneagram pomaga zrozumieć swoje emocje, co może prowadzić do większej kontroli nad nimi, a także do umiejętności radzenia sobie z trudnymi sytuacjami emocjonalnymi.

Poprawa relacji międzyludzkich

Zrozumienie swojego typu Enneagramu oraz typów innych osób może pomóc w budowaniu głębszych, bardziej satysfakcjonujących relacji. Może również ułatwić komunikację, empatię i zrozumienie innych perspektyw.

Rozwój zawodowy

Zrozumienie swojego typu Enneagramu może pomóc Ci lepiej zrozumieć swoje predyspozycje zawodowe, a także sposoby radzenia sobie ze stresem w miejscu pracy. Może również pomóc w identyfikacji obszarów, w których warto się rozwijać, aby osiągnąć sukces zawodowy.

Rozwój duchowy

Enneagram może być używany jako narzędzie do odkrywania duchowej strony życia, pomagając w odkrywaniu wartości, przekonań i praktyk duchowych, które mogą prowadzić do głębszego zrozumienia siebie i świata.

Rozumienie swojej drogi życiowej

Enneagram może pomóc Ci zrozumieć, jakie są twoje życiowe celemisja, co może prowadzić do większego poczucia spełnienia i celu w życiu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *