Filozofia hermetyczna

Zaktualizowano artykuł 10 listopada 2023

Filozofia hermetyczna

alchemia-hermetycznaFilozofia hermetyczna była inspiracją dla średniowiecznych alchemików i opiera się głównie na tekstach przypisywanych Hermesiowi Trismegistosowi.

Hermes Trismegistos to postać z mitologii grecko-egipskiej, która miała być nosicielem mądrości starożytnych Egipcjan, mimo że większość tekstów przypisywanych mu jest napisana w języku greckim. Pojawił się on w kulturze greckiej w pierwszych wiekach naszej ery i jest przedstawiany jako potomek boga Hermesa (w kulturze egipskiej znany jako Thot) – bóstwa wiedzy i tajemnych nauk. Jego najważniejszym dziełem jest „Corpus Hermeticum”, zbiór 42 traktatów o charakterze mistycznym i filozoficznym, obejmujących tematykę nauki, medycyny, filozofii, magii oraz duchowej i praktycznej alchemii. Z tych traktatów 36 miałoby przedstawiać całość filozofii egipskiej, natomiast pozostałe 6 skupia się na medycynie. Teksty te mają formę dialogów między Hermesem a Asklepiosem, bogiem medycyny, oraz między Hermesem a jego synem Tatem.

Jednym z najbardziej znanych tekstów hermetycznych jest „Szmaragdowa Tablica”. Najstarsza wzmianka o tym dziele pochodzi z arabskiego rękopisu z VI wieku o nazwie „Tajna księga stworzenia”. Tekst ten stał się popularny na Zachodzie od X wieku, a w XII wieku został przetłumaczony na łacinę. Wierzy się, że opiera się on na greckim rękopisie z IV wieku, pochodzącym z Aleksandrii.

Podstawą filozofii hermetycznej jest siedem zasad egzystencji. Uważa się, że głębokie zrozumienie tych zasad pozwala nie tylko na ich poznawanie, ale także na aktywne wykorzystywanie w życiu, zamiast biernego poddawania się im.

Zasada mentalizmu

alchemia-hermetyczna-nauka„Wszystko jest Duchem; Wszechświat ma charakter mentalny.” „Skoro prawda głosi, że wszystko jest zawarte w każdym elemencie, to każdy element jest również zawarty we wszystkim.” Duch jest bytem nieuchwytnym i niezdefiniowanym, o charakterze uniwersalnym, nieskończonym i pełnym życia. Cały świat jest mentalnym wytworem tej wszechogarniającej całości, którą nazywamy Wszystkim. Wszechświat istnieje w ramach ducha tej wszechogarniającej całości, i to w jego obrębie przeżywamy nasze życie.

Ta zasada tłumaczy naturę energii, mocy i materii, a także wyjaśnia, dlaczego i w jaki sposób podlegają one wpływom ducha.

Zasada korespondencji

„Jak w górze, tak i na dole; to, co znajduje się poniżej, odzwierciedla to, co jest powyżej.”

Istnieje niezmienny związek między prawami a zjawiskami na różnych poziomach istnienia i życia.

Ta zasada obowiązuje i jest stosowana na każdym kroku we wszechświecie, zarówno na płaszczyźnie materialnej, jak i na poziomach mentalnych oraz duchowych; jest to uniwersalne prawo rządzące rzeczywistością.

Dzięki tej zasadzie człowiek jest w stanie logicznie wywnioskować nieznane, bazując na tym, co już zna.

Zasada wibracji

„Nic nie jest nieruchome; wszystko jest w ciągłym ruchu; wszystko pulsuje i wibruje.”

Każda rzecz, niezależnie od tego, czy jest to materia, energia, dusza czy duch, wibruje z różną intensywnością. Różnice, które dostrzegamy między nimi, wynikają z odmiennych częstotliwości tych wibracji.

Od najwyższej formy istnienia, jaką jest czysty Duch, po najbardziej namacalne i gęste formy materii – wszystko jest w stanie wibracji.

Wibracje ducha są tak intensywne i szybkie, że dla ludzkiego oka mogą wydawać się nieruchome, podobnie jak koło obracające się z ogromną prędkością może wydawać się nieruchome.

Z kolei bardzo gęste formy materii, które wibrują bardzo powoli, mogą wydawać się niewidoczne lub nieistniejące dla ludzkiego oka.

Osoba wtajemniczona w nauki hermetyczne, rozumiejąc tę zasadę, jest w stanie kontrolować nie tylko własne wibracje mentalne, ale także wpływać na wibracje innych osób oraz różne zjawiska w przyrodzie, stosując odpowiednie techniki i metody.

Zasada polaryzacji

„Wszystko posiada dwa bieguny; każda rzecz ma swoje przeciwieństwo, choć te przeciwieństwa są jedynie różnymi stopniami tego samego zjawiska.”

Każda rzecz, zjawisko czy uczucie ma swoje przeciwieństwo. Choć mogą wydawać się zupełnie odmienne, w rzeczywistości są jedynie dwoma skrajnościami tego samego. Przykłady takich przeciwieństw to gorąco i zimno czy światło i ciemność. Choć wydają się być zupełnie różne, są jedynie różnymi stopniami jednego zjawiska.

Podobnie jest z uczuciami. Nienawiść i miłość to dwie skrajności tego samego spektrum uczuć. Często zdarza się, że te uczucia szybko przechodzą jedno w drugie.

Dobro i zło to kolejne przykłady biegunów jednego zjawiska. Choć mogą wydawać się zupełnie przeciwstawne, w rzeczywistości są jedynie różnymi stopniami tego samego.

Osoby wtajemniczone w nauki hermetyczne, znające tę zasadę, są w stanie przekształcać jedno uczucie czy zjawisko w jego przeciwieństwo. Tę umiejętność nazywa się „sztuką polaryzacji” i jest kluczowym elementem Mentalnej Alchemii.

Zasada rytmu

hermetyka-alchemiczna„Wszystko ma swój rytm; wszystko podlega cyklicznym zmianom; każda rzecz ma swój czas wzlotu i upadku.”

W każdym zjawisku obserwujemy rytmiczne zmiany, podobne do kołysania się wahadła. To jak przypływ i odpływ morza, czy też regularne bicie serca.

Zjawisko to można zaobserwować w różnych aspektach rzeczywistości – od cykli przyrody, przez losy narodów, aż po nasze własne emocje i myśli.

Osoby wtajemniczone w nauki hermetyczne, znające tę zasadę, potrafią w pewnym stopniu unikać jej wpływu na siebie. Choć nie mogą zatrzymać uniwersalnego rytmu, potrafią neutralizować jego skutki w swoim życiu. Dzięki temu osiągają pewien stopień równowagi i nie pozwalają, by były popychane w jednym czy drugim kierunku jak wahadło.

Hermetyk, osoba wtajemniczona w te nauki, świadomie wykorzystuje tę zasadę, zamiast być przez nią kierowany. Dzięki swojej woli i umiejętnościom potrafi osiągnąć stan psychicznej równowagi, nieosiągalny dla wielu innych osób. W ten sposób unika bycia niewolnikiem uniwersalnego rytmu i staje się jego panem.

Zasada przyczyny i skutku

„Za każdym zdarzeniem stoi określona przyczyna, a każda przyczyna prowadzi do konkretnego skutku. Wszystko podlega uniwersalnym prawom. To, co nazywamy „przypadkiem”, to zwykle zjawisko, którego prawdziwej przyczyny nie rozumiemy. Chociaż istnieją różne poziomy przyczynowości (rozumiane jako różne poziomy, na których działają przyczyny i skutki), żadne zjawisko nie jest wolne od tych praw.” „Nie ma czegoś takiego jak czysty przypadek.”

Nie istnieje coś takiego jak zbieg okoliczności. W uniwersum wszystko ma swoją przyczynę i skutek. Wyższe poziomy przyczynowości zawsze mają wpływ na niższe, co oznacza, że nic nie jest poza zasięgiem uniwersalnych praw.

Hermetycy, osoby wtajemniczone w tajemnice hermetyzmu, zdobywali umiejętność wznoszenia się ponad codzienną płaszczyznę przyczyny i skutku. Poprzez podnoszenie swojej świadomości na wyższy poziom, stawali się oni inicjatorami działań, a nie ich biernymi odbiorcami. Kontrolowali swoje emocje, charakter i działania, a także wpływali na innych wokół siebie.

Większość ludzi jest pod wpływem otoczenia, dziedziczności, sugestii i innych zewnętrznych czynników, które kierują nimi jak pionkami w grze. Hermetycy, zamiast poddawać się tym wpływom, kierowali swoim życiem, korzystając z zasady przyczyny i skutku, działając świadomie i z pełnym zrozumieniem.

Zasada płci

„W każdym aspekcie wszechświata istnieje dychotomia płciowa; wszystko posiada zarówno męskie, jak i żeńskie cechy. Ta dualność jest obecna na każdym poziomie istnienia.”

Chociaż na wyższych płaszczyznach duchowych ta zasada przybiera bardziej subtelne formy, jej natura pozostaje niezmienna. To właśnie dzięki tej zasadzie możliwe jest tworzenie w wymiarach fizycznym, umysłowym i duchowym.

Zasada płci odgrywa kluczową rolę w procesach tworzenia i odnawiania.

Każdy byt czy jednostka zawiera w sobie zarówno męskie, jak i żeńskie aspekty. To oznacza, że każdy męski element posiada swój żeński odpowiednik i odwrotnie.

Rozumienie tej zasady pozwala głębiej zgłębić tajniki stworzenia oraz procesów odnowy na poziomie psychicznym i duchowym. Dzięki niej możemy lepiej zrozumieć wiele zagadek życia.

„Hermetyczna filozofia stanowi klucz otwierający drzwi do wielu tajemnic.”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *