Ormus właściwości

orme scaled

Zaktualizowano artykuł 28 listopada 2023

Ormus – Właściwości i Możliwe Korzyści dla Zdrowia

Jednym z kluczowych wyzwań w dziedzinie medycyny jest odkrycie sposobu na naprawę uszkodzonego DNA. Uszkodzenia DNA są powszechnie uznawane za jedną z głównych przyczyn procesu starzenia się oraz rozwój różnych chorób zwyrodnieniowych, takich jak rak czy AIDS. David Hudson, badacz związany z substancjami określanymi jako Ormus (Orbitally Rearranged Monoatomic Elements, co oznacza „orbitalnie przekształcone elementy monojądrowe”), twierdzi, że te specyficzne materiały mogą odgrywać rolę w odwracaniu procesów chorobowych, w tym raka. Według Hudsona, mechanizm działania Ormus polega na wspomaganiu naprawy DNA.

W jednym ze swoich wykładów w Portland w stanie Oregon, Hudson podkreślił, że elementy Ormus mają zdolność do poprawy funkcji komórek w organizmie. Cytując badania przeprowadzone przez firmę farmaceutyczną Bristol-Myers-Squib, stwierdził, że Ormus wchodzi w interakcję z DNA, naprawiając wszelkie uszkodzenia, zarówno te spowodowane działaniem rakotwórczym, jak i promieniowaniem. Co ważne, elementy Ormus nie reagują chemicznie z komórką, ale działają na nią w sposób, który umożliwia naprawę DNA.

Warto jednak zauważyć, że te twierdzenia wymagają dalszych badań i potwierdzenia przez naukowców w kontrolowanych warunkach eksperymentalnych.

Ormus wlasciwosci

Właściwości Ormus i Ich Potencjalne Zastosowania w Medycynie

Ormus nie jest substancją o działaniu „anty-„ – nie jest lekiem antyrakowym ani środkiem przeciwwirusowym skierowanym przeciwko AIDS. Jego główna rola polega na optymalizacji funkcji komórek w organizmie. Zamiast bezpośrednio leczyć choroby, Ormus działa na poziomie komórkowym, wspierając naturalne mechanizmy obronne organizmu. W teorii, jeżeli uda się naprawić uszkodzone DNA w komórkach, można by zminimalizować ryzyko wystąpienia różnych chorób, w tym raka i AIDS.

W tym kontekście, Ormus miałby działać jako wspomagający układ odpornościowy, który jest głównym mechanizmem obronnym organizmu w walce z chorobami. Poprzez naprawę DNA i wzmocnienie układu odpornościowego, Ormus mógłby teoretycznie przywrócić organizm do jego optymalnego, zdrowego stanu.

Jest jednak ważne, aby podkreślić, że badania naukowe dotyczące Ormus są nadal w fazie eksploracyjnej. Ostateczne wnioski na temat jego właściwości i potencjalnych korzyści dla zdrowia wymagają dalszych, gruntownych badań.

Właściwości Ormus i Jego Oddziaływanie z DNA

Ormus działa na poziomie komórkowym, wpływając na strukturę DNA. Proces ten jest analogiczny do oddziaływania z roztworem denaturującym (substancją zmieniającą strukturę białek i kwasów nukleinowych). W wyniku tego DNA ulega rekombinacji i naprawie. Dlatego teoretycznie możliwe jest skorygowanie chorób, które mają swoje źródło w uszkodzeniach DNA.

Jednak głównym celem stosowania Ormus nie powinno być leczenie chorób, ale raczej dążenie do oświecenia i podniesienia poziomu świadomości. Jeżeli w trakcie tego procesu Ormus przynosi korzyści zdrowotne, jest to dodatkowy atut.

Dan Winter, znany badacz w tej dziedzinie, twierdzi, że DNA oddziałuje z określoną częstotliwością. Jest to interesujące, zwłaszcza w kontekście wpływu muzyki i sztuki na ludzki organizm. Niektórzy sugerują, że muzyka może wpłynąć na strukturę DNA. Choć jest to koncepcja fascynująca, nie ma na razie dowodów naukowych potwierdzających tę teorię.

Winter zwraca uwagę na tzw. „częstotliwość Plancka” (fundamentalna jednostka czasu według teorii Plancka), która jest tak krótka, że trudna do wygenerowania w warunkach laboratoryjnych. Teoretycznie, ta częstotliwość miałaby wpływ na DNA, ale jest to stwierdzenie wymagające dalszych badań naukowych.

Siła Kreatywna i Wibracja Zerowa

ewolucja-przewodnik-duchowy

Mówi się o pewnej formie energii, nazywanej tu „Siłą Kreatywną” lub „Wibracją Zerową”, która jest obecna we wszechświecie i ma charakter ponadczasowy. Jej unikalna cecha to wartość elektromagnetyczna równa zeru. Nie jest istotne, jaką ma ona częstotliwość; kluczowe jest to, że jest zbudowana z dwóch równych, ale przeciwnych sobie fal.

Ta energia jest opisywana jako centrum, w którym wibracje osiągają wartość zerową. Jest to punkt, w którym teoretycznie może dochodzić do oddziaływania z DNA. Niektórzy nazywają to „energią orgonową” (termin wprowadzony przez Wilhelma Reicha, odnoszący się do hipotetycznej formy energii życiowej). Choć terminologia może być różna, koncepcja „punktu elektromagnetycznego zerowego” (stanu, w którym pole elektromagnetyczne osiąga wartość zerową) wydaje się być spójna i zgodna z obserwacjami.

Warto zauważyć, że te teorie są wciąż przedmiotem badań i dyskusji w środowisku naukowym, a ich potwierdzenie wymaga dalszych analiz.

Wpływ Ormus na Układ Odpornościowy i Naprawę DNA

czy-reiki-dziala

Układ odpornościowy może być osłabiony przez uszkodzenia w DNA. Istnieje przypuszczenie, że choroby związane z układem odpornościowym lub z uszkodzonym DNA mogą odnieść korzyści z przyjmowania substancji Ormus.

Według artykułu Associated Press, naukowcy odkryli gen związany ze starzeniem się, nazywany WRN. Ten gen odgrywa kluczową rolę w procesie naprawy i replikacji (rozmnażania) DNA. WRN jest podejrzewany o regulację produkcji enzymów znanych jako helikazy, które są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania DNA.

DNA (kwas dezoksyrybonukleinowy) jest nośnikiem informacji genetycznej i ma strukturę podwójnej helisy. Kiedy komórka się dzieli, DNA musi się rozwinąć, aby mogło być dokładnie skopiowane dla nowej komórki. Podobnie, w przypadku uszkodzenia komórki, DNA musi się rozwinąć, aby enzymy naprawcze mogły usunąć wadliwe fragmenty. Helikazy są enzymami, które umożliwiają to rozwijanie DNA.

Jeżeli gen WRN ulegnie mutacji, helikazy prawdopodobnie nie będą w stanie prawidłowo rozwijać DNA. W efekcie, komórki nie będą się rozmnażać w celu zastąpienia umierających komórek, a uszkodzenia DNA nie będą naprawiane.

Ostatnie badania sugerują, że elementy z grupy platynowców (rodzaj metali szlachetnych) mogą wspomagać proces naprawy DNA.

Recenzja Platinum Metals

zycie fizyczne matrix

Rok 1990, Tom 34, Numer 4

Artykuł skupia się na biofizycznych badaniach, które analizują wpływ kompleksów koordynacyjnych platyny, takich jak cisplatyna, na modyfikację DNA. Związki platyny wykazują aktywność przeciwnowotworową i indukują w DNA lokalne zmiany konformacyjne (zmiany w strukturze przestrzennej DNA) bez denaturacji (rozluźnienia struktury).

Maj 1995, David Paterson

Badania skupiają się na właściwościach elektrycznych krótkich odcinków DNA, w których na końcach jednej z nici znajduje się atom rutenu. Odkryto, że prąd elektryczny przepływający przez podwójną helisę DNA z domieszką rutenu wzrósł ponad 10 000 razy, co było zaskakujące dla naukowców. Wyniki sugerują, że podwójna helisa DNA może działać jak molekularny przewodnik elektryczny.

Matti Pitkanen, Teoretyczny Fizyk Kwantowy z Finlandii

Pitkanen komentuje artykuł opublikowany w magazynie Science, który przedstawia badania przeprowadzone przez Barton i jej zespół w latach 1993-1997. Badania te dotyczą właściwości przewodnictwa elektrycznego podwójnej helisy DNA. Wnioski z badań sugerują, że podwójna helisa DNA może przeprowadzać reakcje chemiczne na odległość. Na przykład, cząsteczka DNA z sztucznie przywiązaną grupą chemiczną na jednym końcu może wpływać na reakcje chemiczne daleko w dół helisy, co może prowadzić do naprawy uszkodzonego DNA.

Prąd Elektronowy w DNA: Zaskakujące Odkrycia

Badania wykazują, że prąd elektronowy może przepływać przez DNA z minimalnym oporem. W typowych eksperymentach używa się „dawcy” i „akceptora” elektronów, umieszczonych w pewnej odległości od siebie wzdłuż nici DNA. Gdy akceptor przechodzi do stanu wzbudzonego (stan energetyczny, w którym cząsteczka może przeprowadzać reakcje chemiczne), obserwuje się przepływ prądu elektronowego od dawcy do akceptora.

Co ciekawe, standardowe modele naukowe sugerują, że taki przepływ nie powinien być możliwy na dużą odległość. Zgodnie z teorią, prąd powinien przepływać przez mechanizm znanym jako „tunelowanie kwantowe” (proces, w którym cząstki przechodzą przez bariery energetyczne, które normalnie by je zatrzymały) między sąsiednimi jednostkami budulcowymi DNA. Dodatkowo, wartość tego prądu powinna wykładniczo maleć w miarę zwiększania się odległości między dawcą a akceptorem.

Jednakże, w przypadku DNA, eksperymenty nie potwierdzają tej teorii. W przeciwieństwie do białek, gdzie obserwuje się spadek prądu w zależności od odległości, w DNA prąd nie wykazuje takiej zależności. To odkrycie otwiera nowe możliwości zrozumienia, jak prąd elektronowy i procesy energetyczne mogą wpływać na funkcje i właściwości DNA.

Klucz do Zrozumienia Nadprzewodnictwa w DNA: Teoria i Kontrowersje

Istnieje fascynująca teoria zaproponowana przez naukowca o nazwisku Barton, która sugeruje, że prąd elektryczny może płynąć wewnątrz struktury podwójnej helisy DNA. W tym modelu, elektron byłby „zdelokalizowany” (rozproszony) w pierścieniach zasad (molekularne „klocki” budujące DNA), tworząc ciągły „stos” wzdłuż helisy. Co więcej, prąd mógłby przepływać przez mechanizm znanym jako „tunelowanie kwantowe” (proces, w którym cząstki przechodzą przez bariery, które normalnie by je zatrzymały). Co ciekawe, prawdopodobieństwo tego tunelowania byłoby na tyle duże, że prąd nie zależałby znacząco od odległości między dawcą a akceptorem elektronów.

Jednak krytycy tej teorii argumentują, że nie jest ona w pełni zgodna z podstawową chemią organiczną i biologią. Twierdzą, że jeśli teoria była prawdziwa, zwykłe światło słoneczne miałoby na nas znacznie bardziej dramatyczny wpływ. Barton przyznaje, że mechanizm leżący u podstaw tej teorii nie jest jeszcze w pełni zrozumiały.

Alternatywne Wyjaśnienie: Teoria Gęstej Topologii (TGD)

TGD (Teoria Gęstej Topologii) oferuje inny sposób zrozumienia tego fenomenu, wprowadzając koncepcje „egzotycznych atomów” i „naładowanych tuneli czasoprzestrzennych”. W tym kontekście, egzotyczny atom to atom, w którym jeden lub więcej zewnętrznych elektronów walencyjnych jest przeniesionych do „większej” warstwy czasoprzestrzeni, tworząc strukturę przypominającą helisę DNA. Te naładowane tunele czasoprzestrzenne mogą w efekcie kierować strumień pola elektromagnetycznego (EM) do tej „większej” warstwy czasoprzestrzeni.

Chociaż te teorie są intrygujące i otwierają nowe możliwości badawcze, ważne jest, aby pamiętać, że są one wciąż przedmiotem intensywnych badań i debat naukowych.

Elektrony i Nadprzewodnictwo w Rozszerzonej Czasoprzestrzeni

czym-jest-channeling

Według jednej z teorii, elektrony mogą istnieć w tzw. „większym arkuszu czasoprzestrzennym” (co można rozumieć jako inny poziom lub warstwę czasoprzestrzeni, niż ta, w której zwykle funkcjonujemy). W takim stanie, elektrony są „zdelokalizowane” (rozproszone w różnych miejscach), co może skutkować niższą energią w ich stanie podstawowym (najniższym możliwym poziomie energetycznym). Kluczową kwestią jest to, że w tej rozszerzonej czasoprzestrzeni brak jest innych cząstek i zjawisk, które mogłyby stworzyć opór, dzięki czemu prąd elektryczny mógłby przepływać swobodnie i bez utraty energii.

Mechanizm Nadprzewodnictwa i Naładowane Tunele Czasoprzestrzenne

Teoria ta wprowadza również pojęcie „naładowanych tuneli czasoprzestrzennych” jako potencjalny mechanizm nadprzewodnictwa (zjawisko, w którym prąd elektryczny przepływa przez materiał bez oporu). W tym kontekście, fotony (cząstki światła) mogą być zastąpione przez „wzbudzenia kondensatu wormholu BE” (hipotetyczne tunele łączące oddzielone obszary czasoprzestrzeni).

Jest jednak za wcześnie, aby jednoznacznie stwierdzić, czy mówimy tu o rzeczywistym zjawisku nadprzewodnictwa, czy też czy ten teoretyczny mechanizm faktycznie działa w praktyce.

Podsumowując, teoria ta sugeruje, że w pewnych warunkach prąd elektryczny mógłby przepływać przez materiał bez jakiegokolwiek oporu, co otwiera fascynujące możliwości dla przyszłych badań w dziedzinie fizyki i technologii.

Eksperymenty z ORME: Zaskakujące Wyniki i Kontrowersje

W badaniach prowadzonych przez naukowca o nazwisku Barton, głównymi „donorami” i „akceptorami” elektronów były atomy Rh i Ru. Oba te pierwiastki mają niesparowany elektron w swojej 5s orbicie, co teoretycznie pozwala na indukowanie prądu elektrycznego w „większym arkuszu czasoprzestrzeni” (rozumianym jako inna warstwa czasoprzestrzeni niż ta, w której zwykle funkcjonujemy). Niektórzy z kolegów Bartona nie zaobserwowali tego efektu, gdy używali organicznych cząsteczek jako donorów. Możliwe, że te cząsteczki nie są w stanie „przeskoczyć” do innej warstwy czasoprzestrzeni, ponieważ nie jest to energetycznie korzystne dla nich.

Badania nad Wpływem ORME na Komórki Rakowe

Hudson dostarczył materiały ORMUS do Narodowego Instytutu Zdrowia (NIH) w celu przeprowadzenia badań in vitro. Wyniki były zaskakujące, ale również kontrowersyjne. Większość testowanych kultur komórek rakowych nie wykazała przekształcenia w zdrową tkankę. Wręcz przeciwnie, wydawało się, że komórki rakowe stały się „zdrowsze” lub bardziej żywotne.

Szczegółowe Wyniki

NIH przeprowadził różnorodne testy na różnych typach komórek rakowych. Na przykład, w przypadku jednego typu komórek raka płuc (NCl-H23), obserwowano opóźnienie wzrostu komórek w obecności rodu (jednego z pierwiastków ORME). W innych przypadkach, jak w komórkach raka prostaty, rodowy ORME wydawał się stymulować wzrost komórek i sprawiał, że wyglądały one lepiej niż zwykle.

Ograniczenia Badania

Warto zauważyć, że te badania nie były przeprowadzone na ludziach i nie uwzględniały interakcji z innymi systemami w organizmie, takimi jak układ odpornościowy. Były to badania in vitro, czyli przeprowadzone na komórkach w warunkach laboratoryjnych.

ORME i Jego Zaskakujące Właściwości w Kontekście Komórek PC3

ewolucja duszyORME (Orbitally Rearranged Monoatomic Elements, czyli orbitalnie przearanżowane elementy monoatomowe) wykazują zdumiewające właściwości, szczególnie w kontekście komórek PC3, które są linią komórek rakowych. Badania wykazały, że ORME zawierające rod (jeden z metali szlachetnych) obniża poziom różnych substancji w komórkach, takich jak cytokiny, mRNA (messenger RNA, czyli RNA informacyjne) i peptydy.

Co to oznacza? Cytokiny są białkami, które zwykle hamują wzrost komórek i mogą nasilać stany zapalne. Obniżenie ich poziomu przez ORME może sugerować, że substancja ta potencjalnie przyspiesza wzrost komórek i może zmniejszać stany zapalne.

Bezpieczeństwo ORME: Badania na Uniwersytecie Illinois

Na Uniwersytecie Illinois przeprowadzono badania dotyczące cytotoksyczności (zdolności do uszkadzania komórek) ORME zawierającego rod na ośmiu różnych liniach komórkowych. Wyniki były obiecujące: żadna z testowanych linii komórkowych nie wykazała toksyczności, nawet przy stosunkowo wysokim stężeniu dwudziestu mikrogramów na mililitr.

Co to oznacza dla badań nad rakiem?

Te wyniki sugerują, że ORME z rodem nie jest toksyczne i nie działa na komórki rakowe przez ich niszczenie. To otwiera drzwi do dalszych badań nad innymi, nietypowymi mechanizmami działania ORME, które mogą być wykorzystane w terapii przeciwnowotworowej.

Podsumowując, ORME to substancja o zaskakujących właściwościach, które mogą mieć różnorodne implikacje w medycynie. Jednak zanim zostanie ona szeroko zastosowana, potrzebne są dalsze, szczegółowe badania.

Analiza i Badania: Złożony Wpływ Rodowego ORME na Komórki Rakowe

Rodowy ORME (Orbitally Rearranged Monoatomic Elements, czyli orbitalnie przearanżowane elementy monoatomowe) okazuje się być nietoksycznym, nawet w bardzo wysokich stężeniach. To oznacza, że jego potencjalne działanie przeciwnowotworowe nie polega na bezpośrednim niszczeniu komórek rakowych.

Interesujące jest to, że wpływ rodowego ORME na komórki rakowe różni się w zależności od typu komórki. Na przykład, hamuje wzrost komórek raka wątroby i prostaty (linia H23), ale nie wpływa na wzrost innych typów komórek rakowych. Co więcej, stymuluje wzrost komórek PC3 (linia komórek rakowych prostaty) oraz komórek nabłonka płuc norek.

Jednym z dodatkowych efektów jest hamowanie produkcji cytokin (białek regulujących odpowiedź immunologiczną i stan zapalny) w komórkach PC3 i komórkach nabłonka płuc norek. To sugeruje, że rodowy ORME może mieć właściwości przeciwzapalne.

Niewyjaśnione Zagadnienia i Teorie

Istnieje potrzeba zbadania, dlaczego rodowy ORME działa różnie na różne typy komórek. Jeśli komórki rakowe w organizmie ludzkim powracają do stanu normalnego po ekspozycji na elementy ORMUS, ale nie robią tego w warunkach laboratoryjnych (na przykład na płytce Petriego), musi istnieć jakiś dodatkowy czynnik wpływający na ten proces, którego brakuje w warunkach laboratoryjnych.

Teoria Kundalini: Perspektywa Gary’ego

Pewien badacz, który nazywa się Gary i określa siebie jako „przebudzonego amerykańskiego inżyniera kundalini”, proponuje teorię dotyczącą mechanizmu naprawy DNA. Według niego, wyniki badań in vitro (w probówce) są mylące, ponieważ hodowle komórkowe nie zachowują się tak samo jak komórki w organizmie (in vivo). Gary argumentuje, że w hodowlach komórkowych brakuje energii kundalini i nadi (kanałów energetycznych w praktykach jogi), które mogą wpływać na działanie ORME. To oznaczałoby, że efekty ORME obserwowane in vitro mogą być znacznie słabsze niż te obserwowane in vivo (w organizmie).

Podsumowując, rodowy ORME to substancja o złożonych i nie do końca zrozumiałych właściwościach, której działanie na komórki rakowe wymaga dalszych, szczegółowych badań.

Naprawa DNA: Subtelne Mechanizmy i Kontrowersje

czestotliwosc swiadomosci

Temat naprawy DNA często wzbudza kontrowersje i niedowierzanie. Niektórzy pytają, jak możliwe jest, że DNA, raz uszkodzone, może zostać naprawione i przywrócone do swojej pierwotnej sekwencji przez jakąkolwiek substancję, taką jak ORME (Orbitally Rearranged Monoatomic Elements, czyli orbitalnie przearanżowane elementy monoatomowe). Zdaniem sceptyków, trudno zrozumieć, jak ORME miałoby „wiedzieć”, jak naprawić uszkodzone sekwencje DNA, zwłaszcza jeśli obie strony helisy DNA zostały zmienione.

Eteryczny Sobowtór i „Elemental”

Jedna z teorii sugeruje, że każdy z nas ma tzw. „eteryczny sobowtór”, który jest najbardziej materialnym z subtelnych (niematerialnych) odpowiedników naszego fizycznego ciała. Ten eteryczny sobowtór, wraz z pewnymi poziomami astralnymi, jest domem dla „elementala”, który jest związany z wrodzoną świadomością naszego ciała fizycznego. Mówiąc prościej, „elemental” to odrębna forma świadomości, która jest związana z naszym ciałem.

Subtelny Szablon jako Klucz do Naprawy DNA

Według tej teorii, niezależnie od uszkodzeń, jakie DNA może doznać na poziomie fizycznym (na przykład przez promieniowanie jonizujące czy mutacje wywołane przez wirusy), istnieje „subtelny szablon”. Ten szablon jest odporny na uszkodzenia i służy jako wzór, wokół którego nasze ciała się rozwijają. Każda cząsteczka związana z organizacją i strukturą DNA ma swój subtelny odpowiednik w tym szablonie.

Zjawisko to można porównać do obserwacji z tzw. „efektem liścia fantomu” w fotografii Kirlianowskiej, gdzie nawet po usunięciu części liścia, jego „energetyczny odbit” pozostaje widoczny.

Podsumowując, teoria ta sugeruje, że naprawa DNA jest możliwa dzięki interakcji z tym subtelny szablonem, który działa jako rodzaj „instrukcji naprawczej” dla uszkodzonego DNA. Oczywiście, jest to temat wymagający dalszych badań i weryfikacji naukowej.

Właściwości Kundalini i ORME w Kontekście Naprawy DNA

medytacja i fale mozgowe

Kundalini i ORME (Orbitally Rearranged Monoatomic Elements, czyli orbitalnie przearanżowane elementy monoatomowe) działają głównie na poziomach astralnych, które można opisać jako 4-wymiarowe. W tych wymiarach istnieje coś, co można by nazwać „subtelną kopią zapasową” DNA. Ta kopia jest łatwo dostępna i służy jako wzór do naprawy uszkodzonego DNA w komórkach.

Mechanizmy Naprawy DNA

Według tej teorii, kundalini może wykorzystać ORME jako narzędzie do naprawy DNA, podobnie jak głowica odczytu/zapisu w dysku twardym komputera. ORME służą jako nośniki rezonansu z tego subtelnego szablonu DNA, kierując różne enzymy, takie jak DNaza, polimeraza i endonukleaza, w procesie usuwania i rekodowania uszkodzonych sekwencji zasad w DNA. Każda z tych zasad ma swoją unikalną „sygnaturę wibracyjną”, co ułatwia enzymom ich rozpoznanie.

Ograniczenia w Hodowli Komórkowej

W hodowli komórkowej (czyli w warunkach laboratoryjnych, gdzie komórki są hodowane w izolacji), istnieje subtelny szablon komórki, ale brakuje kundalini jako siły organizującej. W efekcie, mechanizmy naprawy DNA działają w sposób niezorganizowany, co ogranicza efektywność ORME w naprawie DNA.

Zastosowanie w Badaniach

Gary, który przedstawia się jako „przebudzony amerykański inżynier kundalini”, sugeruje, że prawdziwy potencjał ORME w naprawie DNA zostanie odkryty w badaniach na żywych organizmach, takich jak myszy laboratoryjne, a nie tylko w hodowlach komórkowych.

Podsumowanie

W skrócie, teoria ta proponuje, że istnieje „niefizyczna matryca” DNA, która służy jako wzór dla fizycznego DNA. ORME, działając w synergii z kundalini, mogą ułatwić proces naprawy DNA, korzystając z tej niefizycznej matrycy jako wzorca. Oczywiście, są to koncepcje wymagające dalszych badań i weryfikacji naukowej.

Wizje Współczesnej Nauki o Materii i Informacji

Wielu renomowanych naukowców z różnych dziedzin nauki sugeruje, że wszystko, co jest fizyczne i materialne, wywodzi się z pewnego rodzaju „niefizycznego pola informacyjnego”. David Bohm, wybitny fizyk teoretyczny, wprowadził koncepcję „ukrytego porządku” jako niefizycznej „przestrzeni”, z której wyłaniają się czas, przestrzeń i materia. Dodatkowo, Bohm wprowadził pojęcie „porządku super-implikowanego” (super-implicate order), który działa jako rodzaj inteligencji kierującej tym procesem.

Bohm wyjaśnia, że „pierwszy ukryty porządek” działa jak pole, a „porządek super-implikowany” organizuje to pole w konkretne, dyskretne jednostki, które można by porównać do cząstek. Bez tego wyższego poziomu organizacji, pole by się rozproszyło i nie wykazywało by właściwości charakterystycznych dla materii (źródło: „Rozwijające się znaczenie: Weekend dialogu z Davidem Bohmem”).

Jak Dochodzi do Komunikacji między Ukrytym Porządkiem a Fizyczną Rzeczywistością?

To jest jedno z najbardziej intrygujących pytań w dziedzinie fizyki i filozofii nauki. Jak dokładnie niefizyczne pole informacyjne komunikuje się z naszą fizyczną rzeczywistością? Czy istnieje jakiś „most” czy „kanał” łączący te dwa aspekty bytu? Na te pytania nauka nie ma jeszcze jednoznacznych odpowiedzi, ale są one przedmiotem intensywnych badań i spekulacji teoretycznych.

W skrócie, te koncepcje otwierają drzwi do fascynujących i głęboko filozoficznych pytań o naturę rzeczywistości, materii i informacji, które wciąż są przedmiotem badań i debat w środowisku naukowym.

Koherencja Kwantowa i Jej Znaczenie

sahasrara czakra korony

W dziedzinie fizyki kwantowej, „koherencja kwantowa” jest zjawiskiem, które pozwala na komunikację między sferami niefizycznymi i fizycznymi. W prostych słowach, koherencja kwantowa zachodzi, gdy grupa cząstek w specjalnych okolicznościach, takich jak lasery czy nadprzewodnictwo, zaczyna działać w sposób zorganizowany, jakby była jedną cząstką. Te zorganizowane układy cząstek wykazują zaskakujące właściwości kwantowe, takie jak „kwantowa nielokalność” (kwantowe zjawisko, w którym zmiana stanu jednej cząstki natychmiast wpływa na stan innej cząstki, nawet jeśli są one oddzielone dużą odległością).

Do niedawna uważano, że koherencja kwantowa jest możliwa tylko w bardzo specjalnych warunkach, takich jak ekstremalnie niskie temperatury dla nadprzewodników czy specjalne lustra dla laserów. Jednak ostatnie badania sugerują, że koherencja kwantowa może również występować w systemach biologicznych. Dr Mae-Wan Ho, znana badaczka, zwróciła uwagę na rolę koherencji kwantowej w kontekście świadomości.

W swoim artykule zatytułowanym „Spójność kwantowa i świadome doświadczenie”, dr Ho stwierdza:

„Proponuję, że koherencja kwantowa stanowi podstawę organizacji życia i może również wyjaśniać kluczowe aspekty świadomego doświadczenia. Mówiąc o 'jedności intencjonalności’, mam na myśli nasze wewnętrzne poczucie bycia jednym 'ja’. Koherencja kwantowa może również tłumaczyć, jak różne cechy są jednocześnie związane i segmentowane w naszym postrzeganiu, jak również rozproszoną, holograficzną naturę pamięci i unikalną jakość każdego indywidualnego doświadczenia.”

W skrócie, koherencja kwantowa otwiera fascynujące możliwości dla zrozumienia zarówno fizycznych jak i niefizycznych aspektów rzeczywistości, w tym tajemniczych zjawisk związanych ze świadomością.

Czy Istnieją Dowody na Rolę Spójności Kwantowej w Komunikacji?

biblioteka Aleksandryjska

Czy istnieją naukowe dowody na to, że spójność kwantowa odgrywa rolę w szerszym kontekście komunikacji, nie tylko wewnątrz organizmów, ale również między nimi? W artykule zatytułowanym „Gaia and the Evolution of Coherence” (Gaia i Ewolucja Spójności), autor sugeruje, że spójność kwantowa może być kluczowym elementem w komunikacji międzygatunkowej na Ziemi.

„Zdaje się, że istotą życia jest tworzenie i rozwijanie 'spójnej platformy czasoprzestrzennej’ dla komunikacji, która zaczyna się od energii słonecznej, początkowo absorbowanej przez rośliny. W tym kontekście, żywe systemy nie są ani izolowanymi podmiotami, ani obiektami, ale raczej uczestnikami w komunikującym się wszechświecie. To odbiega od neodarwinistycznego poglądu, że ewolucja jest wynikiem rywalizacji i walki o przetrwanie. Zamiast tego, zdolność do ewolucji zależy od zdolności do komunikacji. W pewnym sensie, to nie indywidualne organizmy się rozwijają, ale złożone systemy życiowe, które są ze sobą spójnie połączone. Tak jak komórki w organizmie pełnią różne funkcje dla dobra całości, tak różne populacje i gatunki przekazują informacje, które służą nie tylko im samym, ale również innym organizmom, zwiększając tym samym świadomość zbiorową.”

Autor dodatkowo zauważa:

„Organizmy są emitentami, a prawdopodobnie również odbiorcami, spójnych sygnałów elektromagnetycznych, co może być kluczowe dla ich funkcjonowania.”

Dr Philip Callahan, entomolog z ponad pięćdziesięcioletnim doświadczeniem i zaawansowanym szkoleniem z elektroniki, również badał te zagadnienia. Jego badania są oparte na dowodach eksperymentalnych i łączą jego dwa główne zainteresowania: entomologię i elektronikę.

W skrócie, zarówno teoretyczne, jak i empiryczne dowody sugerują, że spójność kwantowa i spójne sygnały elektromagnetyczne mogą odgrywać znaczącą rolę w komunikacji i ewolucji żywych systemów. To otwiera fascynujące możliwości dla zrozumienia, jak organizmy są ze sobą połączone na poziomie kwantowym, i jak ta spójność może wpływać na zbiorową świadomość.

Teorie

telomeraza dna 1

Jedna z fascynujących teorii dr. Philipa Callahana dotyczy mechanizmu, dzięki któremu owady wykrywają podczerwień. Według niego, czułki owadów działają jako dielektryczne, otwarte rezonatory, które są w stanie detekować promieniowanie podczerwone. Teorię tę przedstawił w artykule zatytułowanym „Nonlinear Infrared Coherent Radiation as an Energy Coupling Mechanism in Living Systems” (Nieliniowe koherentne promieniowanie podczerwone jako mechanizm sprzężenia energetycznego w systemach żywych), opublikowanym w książce „Molecular and Biological Physics of Living Systems” wydanej przez RK Mishra i Kluwer Academic Publishers w 1990 roku.

W swoim artykule, dr Callahan opisuje swoje obserwacje dotyczące ćm i mrówek w kontekście ich reakcji na światło i warunki podczerwieni w ciągu dnia i nocy. Wyjaśnia, że czułki owadów, zwłaszcza w obszarze zwanym „sensilla”, działają jako dielektryczne, otwarte rezonatory (urządzenia, które mogą przechowywać i wzmacniać fale elektromagnetyczne).

Dr Callahan przedstawia również tabelę, w której zestawia częstotliwości drgań ELF (Extremely Low Frequency – Ekstremalnie Niskie Częstotliwości) różnych gatunków owadów i koreluje je z różnymi parametrami emisji promieniowania podczerwonego związanych z zapachami i feromonami (substancje chemiczne używane do komunikacji między osobnikami tego samego gatunku). Opisuje również eksperymenty dotyczące zachowań ćm i mrówek w kontekście światła, takie jak składanie jaj czy reakcje na różne kolory światła.

W swoim artykule, dr Callahan zauważa, że emisje podczerwieni związane z zapachami i feromonami owadów są skorelowane z tzw. „maseropodobnymi” emisjami (maser to urządzenie podobne do lasera, ale działające w zakresie mikrofal). Prezentuje on również widma tych emisji, generowane przez wibracje metalowej płytki z użyciem urządzenia audio.

W podsumowaniu, praca dr. Callahana sugeruje, że mechanizmy komunikacji wśród owadów mogą być związane z innymi koherentnymi (spójnymi) systemami, które organizują życie na różnych poziomach. Jego badania wpisują się w szerszy kontekst badań nad rolą koherencji i promieniowania w biologicznych systemach komunikacji.

Odkrycia dr Callahana w kontekście żywych systemów

biopoleW swoim artykule, dr Philip Callahan sugeruje, że mechanizmy, które odkrył, mogą być uniwersalne dla wielu żywych systemów. Na przykład, zauważa on, że „nieliniowe koherentne linie w oddechu przy temperaturze ciała” wskazują na to, że spójne (koherentne) promieniowanie może być kluczowym elementem w samoorganizujących się układach biologicznych. To oznacza, że w odpowiednich warunkach, spójne promieniowanie może występować na różnych poziomach organizmu, od naczyń krwionośnych po komórki, zwłaszcza w widzialnym zakresie światła, jak to pokazały badania Poppa i innych.

Dr Callahan podkreśla, że prace nad mechanizmami spójnego transferu informacji i energii w żywych systemach otwierają nowe, ekscytujące możliwości badawcze. Jego badania nad interakcjami między zapachami a dielektrycznymi „antenami” owadów w zakresie podczerwieni dostarczają cennych informacji o tym, jak te spójne systemy mogą działać.

Jest to pole badawcze, które wymaga dalszej analizy i odpowiedzi na krytykę ze strony tych, którzy uważają, że spójne zjawiska nie mogą występować w temperaturach pokojowych w żywych systemach. Dr Callahan argumentuje, że spójne promieniowanie podczerwone jest dostępne dla systemów komunikacji z owadami i może być również wykorzystane w innych samoorganizujących się układach biologicznych, zarówno w widzialnej, jak i podczerwonej części widma.

W skrócie, prace dr Callahana stanowią ważny wkład w zrozumienie mechanizmów spójności i samoorganizacji w żywych systemach, i otwierają drzwi do dalszych, fascynujących badań w tej dziedzinie.

Zrozumienie mechanizmów sprzężenia energii

swiadomosc

Po głębszym zrozumieniu mechanizmów spójnego (koherentnego) sprzężenia energii w samoorganizujących się systemach biologicznych, można by teoretycznie wykorzystać generowanie spójnych sygnałów w różnych zakresach światła (UV, widzialne, podczerwone) do celów medycznych. Na przykład, można by próbować „rezonować” z wirusami, takimi jak HIV, w celu neutralizacji ich szkodliwego wpływu. To otwiera fascynujące możliwości w dziedzinie medycyny, choć oczywiście wymaga to dalszych badań.

Nadprzewodnictwo i jego zastosowanie w biologii

Innym interesującym aspektem związanym z koherencją kwantową jest nadprzewodnictwo. To zjawisko, w którym materiał przewodzi prąd elektryczny bez oporu, jest przedmiotem intensywnych badań. Dr Ho w swoim artykule „Gaia” zauważa, że istnieją dowody na występowanie nadprzewodnictwa w żywych systemach przy temperaturach biologicznych. Herbert Frohlich, fizyk ciała stałego, był jednym z pierwszych, którzy zauważyli, że mechanizmy podobne do nadprzewodnictwa mogą występować w żywych organizmach. Sugerował on, że energia metaboliczna może być magazynowana w formie spójnych (koherentnych) wibracji, zamiast być traconą jako ciepło.

Kontrowersyjne wyniki badań nad ORMUS

W kontekście badań nad spójnością i nadprzewodnictwem, warto wspomnieć o doświadczeniach związanych z materiałami ORMUS. Hudson dostarczył te substancje do Narodowego Instytutu Zdrowia w celu badań in vitro. Wyniki były zaskakujące, ale również kontrowersyjne. Większość kultur tkanki nowotworowej nie wykazała regresji, ale wręcz przeciwnie – wydawało się, że komórki rakowe stały się „zdrowsze”. To podnosi wiele pytań i wyraźnie wskazuje na potrzebę dalszych, bardziej szczegółowych badań.

W skrócie, zarówno koherencja kwantowa, jak i nadprzewodnictwo otwierają nowe, ekscytujące możliwości w dziedzinie biologii i medycyny, ale również stawiają przed nami wiele niewiadomych i wyzwań badawczych.

Badania nad ORME i ich wpływem na komórki rakowe

Wlasciwosci ormusNarodowy Instytut Zdrowia przeprowadził serię badań nad wpływem ORME (Orbitally Rearranged Monoatomic Elements, czyli orbitalnie przearanżowane elementy monoatomowe) na różne typy komórek rakowych. Badania te nie były przeprowadzone na ludziach, ale na hodowlach komórkowych w laboratorium.

W badaniach uwzględniono sześć rodzajów białaczki, dziewięć typów niedrobnokomórkowego raka płuc i siedem odmian raka okrężnicy. Dodatkowo, zbadano sześć odmian raka układu nerwowego (OUN). W większości przypadków nie zaobserwowano bezpośredniego wpływu ORME na te komórki.

Jednakże, w przypadku jednej odmiany czerniaka, znanego jako LOX IMVI, zauważono znaczące zahamowanie wzrostu komórek nowotworowych w obecności ORME.

Badania objęły również sześć odmian raka jajnika, raka nerki, dwie odmiany raka prostaty oraz osiem odmian raka piersi. W tych przypadkach również nie stwierdzono bezpośredniego wpływu ORME na komórki rakowe.

Warto zauważyć, że testy MD MID na odmianach Delta i Range wykazały znaczące zahamowanie aktywności komórek rakowych, co może być obiecujące dla przyszłych badań.

Ograniczenia badania

Należy podkreślić, że badania te były ograniczone do hodowli komórkowych i nie uwzględniały interakcji z ludzkim organizmem, w tym z grasicą czy innymi narządami. Nie mierzyły również wpływu na układ odpornościowy, takim jak na przykład wzrost liczby białych krwinek czy limfocytów T.

Podsumowując, chociaż badania te są wstępne i ograniczone, otwierają one drzwi do dalszych, bardziej kompleksowych badań nad potencjalnym wpływem ORME na komórki rakowe i inne aspekty zdrowia.

Dodatkowe Badania nad ORME i Ich Wpływem na Komórki Rakowe

W Nowym Jorku przeprowadzono dodatkowe badania na komórkach raka prostaty, znanych jako PC3. Zauważono, że ORME zawierające rod (rodowy ORME) w różnych stężeniach (2, 4 i 10 mikrogramów na mililitr) stymulowały syntezę DNA. Ta syntezę mierzono przez wbudowanie tymidyny, jednego z budulców DNA. Wyniki pokazały, że komórki nie tylko wyglądały zdrowsze, ale również rosły szybciej. To sugeruje, że rodowy ORME nie jest toksyczny dla komórek rakowych, ale wręcz przeciwnie, sprawia, że są one bardziej żywotne.

Podobne obserwacje dokonano na komórkach nabłonka płuc norek. Aktywność trytowanej tymidyny (oznaczona radioaktywnie dla celów badawczych) wzrosła z 7000 cpm (liczba rozpadów na minutę) do 20000 cpm.

W przypadku komórek PC3, rodowy ORME wpłynął na spadek poziomu różnych substancji, takich jak cytokiny, mRNA (messenger RNA, czyli RNA informacyjne) i peptydy. Jest to zgodne z obserwowanym zwiększeniem tempa wzrostu tych komórek. Cytokiny są znane z tego, że mogą hamować wzrost komórek i nasilać stany zapalne. Dlatego obniżenie poziomu cytokin przez rodowy ORME może teoretycznie zmniejszyć stan zapalny w organizmie.

Podsumowując, te dodatkowe badania pokazują złożony wpływ rodowego ORME na komórki rakowe i otwierają drzwi do dalszych badań w tej dziedzinie. Jednakże, warto podkreślić, że te wyniki są wstępne i potrzebne są dalsze badania, aby zrozumieć pełny wpływ ORME na komórki rakowe i inne aspekty zdrowia.

Badania nad Potencjalnymi Właściwościami Leczniczymi ORME

synchronizacja polkuli mozgowychNa Uniwersytecie w Illinois przeprowadzono badania nad rodowym ORME (Orbitally Rearranged Monoatomic Elements, czyli orbitalnie przearanżowanymi elementami monoatomowymi) w kontekście jego cytotoksyczności, czyli zdolności do uszkadzania komórek. Testy obejmowały osiem różnych linii komórkowych i wykazały brak toksyczności nawet przy stężeniu dwudziestu mikrogramów na mililitr. To sugeruje, że rodowy ORME nie jest toksyczny dla komórek.

Czy ORME Jest Toksyczny?

Badania wykazały, że ORME nie jest toksyczny, nawet w wysokich stężeniach. Dlatego jego potencjalne działanie przeciwnowotworowe nie polega na destrukcji komórek rakowych.

Różnorodny Wpływ na Komórki Rakowe

Interesujące jest to, że wpływ ORME na komórki rakowe różni się w zależności od typu komórki. Na przykład, ORME hamuje wzrost komórek raka wątroby i komórek prostaty H23, ale nie wpływa na wzrost innych typów komórek rakowych. Co więcej, w przypadku pewnych typów komórek, takich jak komórki PC3 (rak prostaty) i komórki nabłonka płuc norek, ORME faktycznie stymuluje ich wzrost.

Potencjalne Działanie Przeciwzapalne

ORME również obniża produkcję cytokin (białek komunikacyjnych w układzie odpornościowym) w komórkach PC3 i komórkach nabłonka płuc norek. To sugeruje, że ORME może mieć działanie przeciwzapalne.

Niewyjaśnione Zagadnienia

Istnieje potrzeba dalszych badań, aby zrozumieć te różnorodne efekty. Na przykład, jeśli komórki rakowe w organizmie ludzkim powracają do stanu normalnego po ekspozycji na ORME, ale nie robią tego w warunkach laboratoryjnych (na płytce Petriego), musi istnieć jakiś dodatkowy czynnik w organizmie, który sprzyja temu procesowi.

Podsumowując, badania nad ORME są obiecujące, ale wciąż pozostają wiele niewiadomych. Dalsze badania są niezbędne, aby zrozumieć pełny zakres jego potencjalnych zastosowań medycznych.

Amerykański Ekspert ds. Kundalini

Gary, który sam siebie określa jako „przebudzonego amerykańskiego inżyniera specjalizującego się w kundalini”, podaje swoją teorię dotyczącą mechanizmu naprawy DNA w organizmie. Oto jego wyjaśnienie:

„W kontekście negatywnych wyników badań Hudsona na kulturach komórek rakowych in vitro (w warunkach laboratoryjnych), ważne jest zrozumienie, że te hodowle komórkowe nie zachowują się tak samo jak ich odpowiedniki in vivo (w organizmach żywych). Choć hodowle komórkowe zawierają energię praniczną (życiową energię), brakuje im elementów takich jak nadi (kanały energetyczne w ciele według tradycji jogi) i kundalini (forma energii życiowej w tradycji jogi i medytacji). Kundalini zwykle reguluje i kieruje działaniem ORME (Orbitally Rearranged Monoatomic Elements, czyli orbitalnie przearanżowane elementy monoatomowe). To oznacza, że efekty ORME obserwowane in vitro będą znacznie słabsze i mniej efektywne niż te obserwowane in vivo.”

Gary podkreśla, że aby w pełni zrozumieć potencjalne działanie ORME, nie można polegać wyłącznie na badaniach in vitro. Brak elementów takich jak nadi i kundalini w tych badaniach może znacząco wpłynąć na wyniki, co sugeruje potrzebę dalszych badań in vivo.

Sceptycyzm w Kwestii Naprawy DNA

Niektóre osoby z niedowierzaniem, a nawet z pewnym rodzajem sceptycyzmu, zastanawiają się, jak możliwe jest naprawienie i przywrócenie DNA do jego pierwotnej sekwencji, jeśli już zostało ono uszkodzone. Słyszałem różne opinie na ten temat. Wielu ludzi wydaje się myśleć, że po uszkodzeniu DNA nie ma już „mapy drogowej”, na podstawie której można by dokonać korekty. Dlatego mają trudności z wyobrażeniem sobie, jak ORME (Orbitally Rearranged Monoatomic Elements, czyli orbitalnie przearanżowane elementy monoatomowe) lub jakiekolwiek inne substancje mogą „wiedzieć”, jak naprawić sekwencyjne uszkodzenia DNA, jeśli już do nich doszło (zakładając, że obie strony helisy DNA uległy zmianie).

Warto tutaj wyjaśnić, że ORME to specjalne formy pierwiastków chemicznych, które mogą wykazywać nietypowe właściwości, zarówno fizyczne, jak i chemiczne. Są one przedmiotem badań naukowych, które mają na celu zrozumienie ich potencjalnych zastosowań, w tym możliwości naprawy uszkodzonego DNA. Należy jednak podkreślić, że mechanizmy, które by to umożliwiły, nie są jeszcze dobrze zrozumiane i wymagają dalszych, dogłębnych badań.

Ormus i związek z Kundalini

dni planetarne godziny

Każdy z nas posiada eteryczny sobowtór, który można opisać jako najbardziej „namacalną” formę naszych subtelnych, niematerialnych ciał. Ta eteryczna warstwa, wraz z pewnymi innymi poziomami astralnymi, jest domem dla tzw. „elementala”. Jest to forma wrodzonej świadomości związanej z naszym ciałem fizycznym. Mówiąc prościej, jest to odrębny rodzaj świadomości, który jest integralną częścią materii.

Nawet jeśli DNA w naszych komórkach ulegnie uszkodzeniu na poziomie fizycznym – na przykład przez promieniowanie jonizujące czy mutacje wywołane przez wirusy (fagi) – zawsze istnieje subtelny „szablon” lub wzór, który pozostaje nienaruszony. Chociaż może być on pozbawiony pewnej „witalności”, nie jest podatny na tego rodzaju strukturalne uszkodzenia. To właśnie w oparciu o ten subtelny wzór nasze ciała rozwijają się na poziomie genetycznym, zwłaszcza podczas późniejszych etapów rozwoju płodowego. Każda molekuła, która ma wpływ na organizację i strukturę naszego ciała, ma również swój subtelny odpowiednik. Jest to ta sama „matryca”, którą można zaobserwować w zjawiskach takich jak „efekt liścia fantomu” w fotografii Kirlianowskiej (technika fotografowania polegająca na uwidocznieniu pola energetycznego wokół obiektów).

W ten sposób, ORME (Orbitally Rearranged Monoatomic Elements, czyli orbitalnie przearanżowane elementy monoatomowe) i kundalini (energia duchowa w tradycji jogi) mogą być związane z tym subtelny szablonem, choć mechanizmy tego związku nadal wymagają dalszych badań.

Właściwości Wielowymiarowe Ormus

temoleraza dna

Kundalini i ORME (Orbitally Rearranged Monoatomic Elements, czyli orbitalnie przearanżowane elementy monoatomowe) działają głównie na poziomach astralnych, które można opisać jako 4-wymiarowe. Na tych poziomach istnieje subtelna „kopia zapasowa” naszego DNA, która jest łatwo dostępna w miejscu, gdzie zachodzi potrzeba naprawy uszkodzonego DNA. Ta subtelna warstwa jest zlokalizowana w czwartym wymiarze, dokładnie w miejscu, gdzie znajduje się jej fizyczny odpowiednik. Dzięki temu łatwo można zidentyfikować miejsca, w których te dwie warstwy się nie zgadzają.

W przypadkach, gdy w systemie jest wystarczająca ilość ORME, energia kundalini może wykorzystać ORME jako mechanizm do naprawy DNA. Można by powiedzieć, że ORME działają tu jako rodzaj „głowicy odczytu/zapisu”. Służą one do przenoszenia „rezonansu” z subtelnej matrycy do enzymów takich jak DNaza, polimeraza czy endonukleaza, które są zaangażowane w proces naprawy DNA. Każda zasada w DNA ma swoją unikalną „sygnaturę wibracyjną”, którą te enzymy są w stanie rozpoznać.

Warto jednak podkreślić, że teoria łącząca kundalini i ORME jest dość ezoteryczna i niekonwencjonalna.

Analiza na Poziomie Komórkowym

W hodowlach komórkowych istnieje coś, co można by nazwać „subtelnym szablonem” komórki. Oznacza to, że choć komórki są fizycznie obecne, brakuje im pewnego rodzaju „duchowej” lub „energetycznej” struktury, znanej jako kundalini, która w naturalnych warunkach organizuje ich działanie. Ponadto, w hodowlach komórkowych brakuje również ogólnej organizacji międzykomórkowej. W takich warunkach, mechanizmy genetyczne (genotypowe) działają w sposób nieco chaotyczny, co można by opisać jako „otwartą pętlę” działania.

W tym kontekście, jakie są szanse, że ORME (Orbitally Rearranged Monoatomic Elements, czyli orbitalnie przearanżowane elementy monoatomowe) mogą mieć terapeutyczny wpływ, na przykład w leczeniu raka? Według Gary’ego, szanse są niewielkie, chociaż ORME mogą mieć pewien pozytywny wpływ. On sugeruje, że większe szanse na sukces będą, gdy badania zostaną przeprowadzone na żywych organizmach, takich jak myszy laboratoryjne.

Podsumowując, Gary proponuje istnienie pewnej „niefizycznej matrycy DNA”, która jest dostępna dla jej fizycznego odpowiednika. W miejscach, gdzie ta niefizyczna matryca jest dostępna, elementy ORMUS mogą teoretycznie wspomagać proces naprawy DNA, bazując na tej „zdrowej” matrycy. Jest to fascynująca koncepcja, która jednak wymaga dalszych badań i analiz.

Zbadane Koncepcje

Wielu renomowanych naukowców z różnych dziedzin sugeruje, że materialne aspekty rzeczywistości mogą wywodzić się z pewnego rodzaju „niefizycznego pola informacyjnego”. David Bohm, wybitny fizyk, teoretyzował, że czas, przestrzeń i materia mają swoje korzenie w niefizycznym obszarze, który nazwał „ukrytym porządkiem”. Co więcej, Bohm argumentował, że tym „ukrytym porządkiem” kieruje jeszcze bardziej złożona sfera inteligencji, którą określił mianem „super-implikowanego porządku” (porządek super-implicate).

Bohm wyjaśniał, że ten „pierwotny ukryty porządek” działa jak pole, a „super-implikowany porządek” organizuje to pole w dyskretne jednostki, które można by porównać do cząstek. Bez tego wyższego poziomu organizacji, pole by się po prostu rozproszyło i nie wykazywało by żadnych właściwości przypominających cząstki. (Źródło: „Evolving Meaning: A Weekend Dialogue with David Bohm”).

Jak więc może zachodzić komunikacja między tym „ukrytym porządkiem” a naszą fizyczną rzeczywistością? To pytanie otwiera drzwi do fascynujących badań i spekulacji, które mogą zrewolucjonizować nasze rozumienie natury rzeczywistości.

Koherencja Kwantowa Wyjaśniona

szyszynkaFizycy kwantowi często zwracają uwagę na fenomen znanym jako „koherencja kwantowa” jako sposób komunikacji między niefizycznymi i fizycznymi aspektami rzeczywistości. W specjalnych okolicznościach, takich jak działanie laserów (światło spójne) czy nadprzewodnictwo, grupy cząstek mogą działać w sposób spójny, jakby były jedną cząstką.

Te spójne układy cząstek wykazują zjawiska kwantowe, takie jak „kwantowa nielokalność”, gdzie wpływ na jedną cząstkę jest natychmiast odbijany w drugiej, nawet jeśli są one oddzielone o lata świetlne. To sugeruje formę komunikacji, która jest niezależna od czasu i przestrzeni.

Do niedawna uważano, że koherencja kwantowa jest możliwa tylko w bardzo specjalnych warunkach, takich jak ekstremalnie niskie temperatury. Jednak nowsze badania, w tym prace dr Mae-Wan Ho, sugerują, że koherencja kwantowa może odgrywać rolę w biologii i świadomości. Dr Ho proponuje, że koherencja kwantowa może być kluczem do zrozumienia takich aspektów świadomości jak „jedność intencji” i „holograficzna natura pamięci”.

Czy Koherencja Kwantowa Ma Zastosowanie Poza Ciałem?

W kontekście ekologii i komunikacji międzygatunkowej, niektórzy naukowcy, w tym dr Ho, sugerują, że koherencja kwantowa może być fundamentalną podstawą dla komunikacji między różnymi formami życia na Ziemi. Zamiast rywalizacji i walki o przetrwanie, jak w klasycznym neodarwinizmie, zdolność do ewolucji mogłaby zależeć od zdolności do komunikacji na poziomie kwantowym.

W tym ujęciu, nie tylko indywidualne organizmy, ale całe ekosystemy mogą być połączone w spójną całość. Tak jak komórki w organizmie współpracują dla dobra całego organizmu, różne formy życia mogą komunikować się na poziomie kwantowym, zwiększając zbiorową świadomość i zdolność do adaptacji.

Warto zauważyć, że te teorie są wciąż przedmiotem badań i debat naukowych. Jednak otwierają one fascynujące możliwości dla zrozumienia zarówno mikroskalowych mechanizmów życia, jak i makroskalowych interakcji w ekosystemach.

Dr Philip Callahan: Badacz Komunikacji Elektromagnetycznej w Przyrodzie

Dr Philip Callahan to entomolog (naukowiec badający owady) z bogatym doświadczeniem w dziedzinie elektroniki. Posiada doktorat z entomologii i spędził około 1600 godzin na szkoleniach z elektroniki. Jego badania łączą te dwie dziedziny, a wyniki są oparte na dowodach eksperymentalnych.

Jedną z jego najbardziej znanych teorii jest hipoteza, że czułki owadów działają jako dielektryczne, otwarte rezonatory, które są detektorami podczerwieni. Innymi słowy, sugeruje on, że czułki owadów mogą odbierać sygnały elektromagnetyczne. Opisał tę teorię w artykule zatytułowanym „Nonlinear Infrared Coherent Radiation as an Energy Coupling Mechanism in Living Systems”, który został opublikowany w książce „Molecular and Biological Physics of Living Systems” w 1990 roku.

Koherencja Kwantowa i Komunikacja Międzygatunkowa

W kontekście koherencji kwantowej (zjawisko, w którym cząstki zachowują się jakby były jedną spójną jednostką), Dr Callahan zastanawia się, czy istnieją dowody na to, że ta forma komunikacji może działać na szerszą skalę, poza pojedynczym organizmem. W swoim artykule „Gaia and the Evolution of Coherence” sugeruje, że koherencja kwantowa może być kluczowym elementem w komunikacji między różnymi formami życia na Ziemi.

Według niego, żywe systemy nie są izolowanymi jednostkami, ale są zarówno nadawcami, jak i odbiorcami w komunikującym się wszechświecie. Odrzuca on klasyczny neodarwinistyczny pogląd, że ewolucja jest napędzana rywalizacją i walką o przetrwanie. Zamiast tego, sugeruje, że zdolność do ewolucji i adaptacji zależy od zdolności do komunikacji na poziomie kwantowym.

Podobnie jak komórki w organizmie współpracują dla dobra całego organizmu, różne formy życia mogą komunikować się na poziomie kwantowym, zwiększając zbiorową świadomość i zdolność do adaptacji. Dr Callahan postuluje również, że organizmy są najprawdopodobniej zarówno nadawcami, jak i odbiorcami spójnych sygnałów elektromagnetycznych, co może być kluczowe dla ich funkcjonowania.

W skrócie, badania Dr Callahana otwierają fascynujące możliwości dla zrozumienia zarówno mechanizmów komunikacji w przyrodzie, jak i potencjalnej roli koherencji kwantowej w tym procesie.

Opis Eksperymentu: Komunikacja Owadów i Koherencja Światła

telomeraza dna 1W badaniach opisano różne eksperymenty, w tym te dotyczące zachowania ćm w kontekście składania jaj, przyciągania do świateł i reakcji na różne kolory światła. Badano również zachowanie mrówek w obecności świateł. Odkryto, że emisja światła z świec w zakresie dalekiej podczerwieni (to jest, światła niewidocznego dla ludzkiego oka) jest związana z wydzielaniem przez owady feromonów (chemicznych sygnałów używanych do komunikacji).

W eksperymencie użyto coś, co nazywają „maseropodobną emisją” (maser to urządzenie podobne do lasera, ale działające w zakresie mikrofal). Ta emisja była generowana przez wibracje metalowej płytki, sterowane przez urządzenie zwanym „audioOMfonem”.

Badania te sugerują, że mechanizmy komunikacji owadów mogą być związane z innymi „spójnymi” (czyli koherentnymi, zorganizowanymi) systemami, które odgrywają rolę w organizowaniu życia. Dodatkowo, prace nad „rozpraszaniem koherentnego promieniowania” (rozpraszanie to proces, w którym fale świetlne są rozpraszane w różnych kierunkach) mogą mieć zastosowanie w innych badaniach dotyczących przechowywania energii świetlnej w układach biologicznych.

Cytaty z Artykułu i Ich Znaczenie

Artykuł zawiera kilka cytatów, które sugerują, że odkrycia dokonane przez dr Callahana mogą mieć zastosowanie w szerszym kontekście biologicznym. Na przykład, jedno z odkryć mówi o „nieliniowych koherentnych liniach w oddechu” (to jest, spójnych falach świetlnych generowanych przez procesy biologiczne), co sugeruje, że spójne promieniowanie może być kluczowym elementem w samoregulujących się układach biologicznych.

To odkrycie może mieć zastosowanie nie tylko w komunikacji owadów, ale również w funkcjonowaniu naczyń krwionośnych i komórek na poziomie mikroskalowym. Wszystko to wskazuje na to, że spójne (koherentne) sygnały elektromagnetyczne mogą odgrywać ważną rolę w funkcjonowaniu różnych form życia.

Badania nad Koherentnymi Mechanizmami Transferu Informacji i Energii

W ramach sympozjum „Synergic et Coherence dans les Systems Biologiques” przedstawiono fascynujące badania dotyczące koherencji (spójności) w samoorganizujących się systemach biologicznych. Ten nowatorski obszar badań skupia się na mechanizmach, dzięki którym informacje i energia są przekazywane w sposób zorganizowany i spójny.

W tych badaniach zwraca się uwagę na interakcje między organicznymi cząstkami zapachowymi a dielektrycznymi (izolującymi prąd elektryczny) „antenami” owadów w zakresie podczerwieni. To otwiera nowe możliwości zrozumienia, jak funkcjonują koherentne systemy biologiczne. Istnieje jednak potrzeba odpowiedzi na sceptyków, którzy kwestionują możliwość występowania koherencji w temperaturach pokojowych w systemach biologicznych.

Autor badania twierdzi, że „ta koherentna podczerwień jest dostępna dla systemów komunikacji z owadami i może być wykorzystana w różnych samoorganizujących się systemach biologicznych. Dlatego moja praca wzmacnia inne badania nad koherentnymi mechanizmami sprzężenia energii w organizmach żywych.”

Zastosowania Koherentnego Sprzężenia Energii

Po głębszym zrozumieniu tych mechanizmów można by wykorzystać koherentne sygnały w zakresie UV (ultrafiolet), widzialnym i podczerwonym do celów medycznych, takich jak zwalczanie patogenów czy nawet odwracanie procesów nowotworowych. Na przykład, teoria sugeruje możliwość „rezonowania” z wirusem HIV na poziomie mikroskalowym.

Innym interesującym aspektem jest związek koherencji z nadprzewodnictwem (przewodzenie prądu elektrycznego bez oporu). Poszukiwanie materiału, który wykazuje nadprzewodnictwo w temperaturach pokojowych, jest jednym z „Świętych Graali” współczesnej fizyki. Dr Ho w swoim artykule „Gaia” zauważa, że już istnieją dowody na występowanie nadprzewodnictwa w układach biologicznych.

Herbert Frohlich, fizyk ciała stałego, był jednym z pierwszych, którzy zauważyli, że w żywych systemach może występować coś na kształt „kondensacji koherentnej”. Sugeruje on, że duża część energii metabolicznej nie jest tracona w formie ciepła, ale jest magazynowana jako koherentne (spójne) wibracje elektromechaniczne. Te zjawiska nazwał „koherentnymi wzbudzeniami”.

W ten sposób badania te otwierają nowe, ekscytujące możliwości zrozumienia i wykorzystania koherencji w biologii i medycynie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *