Oświecenie buddyzm definicja znaczenia pojęcia

wp2985655

Zaktualizowano artykuł 10 listopada 2023

Korzyści płynące z medytacji i droga do oświecenia

Czym jest oświecenie?

Oświecenie to stan głębokiej wiedzy i mądrości, który łączy się z nieskończonym współczuciem. Nie chodzi tu jednak o prostą akumulację faktów czy detaliczny opis rzeczywistości. Oświecenie to przede wszystkim zrozumienie zarówno względnego (sposobu, w jaki rzeczy się nam ukazują) jak i ostatecznego sposobu istnienia (prawdziwej natury rzeczywistości).

Obejmuje to zarówno percepcję naszych własnych umysłów, jak i otaczającego nas świata. Taka głęboka wiedza stanowi antidotum na ignorancję, która jest źródłem cierpienia.

W tym kontekście przez “ignorancję” nie rozumie się prostego braku wiedzy. Chodzi raczej o zniekształcone postrzeganie rzeczywistości, które prowadzi do błędnego przekonania, że otaczający nas świat jest stały i niezmienny, lub że nasze “ja” jest niezależną, niezmieniającą się istotą. Takie myślenie prowadzi do błędnej identyfikacji chwilowych przyjemności lub ulg w bólu jako trwałego szczęścia.

Takie zniekształcone postrzeganie rzeczywistości prowadzi do dążenia do tego, co przynosi korzyść jednostce kosztem innych. Skupiając się wyłącznie na zaspokajaniu własnych potrzeb, tworzymy mentalne bariery, które prowadzą do egocentrycznych działań. W efekcie ignorancja się pogłębia, a wewnętrzny spokój ulega zakłóceniu.

Buddyzm a ostateczna wiedza

Buddyzm oferuje formę wiedzy, która jest uważana za ostateczne antidotum na ludzkie cierpienie. Chociaż zdobywanie wiedzy na temat takich aspektów jak jasność gwiazd czy odległości międzygalaktyczne może być fascynujące, nie dostarcza ono odpowiedzi na pytania dotyczące ludzkiego doświadczenia i dążenia do bycia lepszym człowiekiem. W buddyzmie głęboka wiedza skupia się na zrozumieniu natury rzeczywistości i ludzkiego umysłu, co ma bezpośredni wpływ na poprawę jakości życia i relacji z innymi.

Oświecenie według nauk Buddy

Historia z życia Buddy przynosi ważną lekcję dotyczącą poszukiwania prawdy i oświecenia. Pewien człowiek podszedł do Buddy z serią pytań dotyczących kosmologii. W odpowiedzi na to, Budda podniósł garść liści i zapytał: “Których liści jest więcej: tych w mojej dłoni czy w lesie?” Na odpowiedź mężczyzny, że w lesie jest ich znacznie więcej, Budda wyjaśnił: “Liście w mojej dłoni symbolizują wiedzę, która prowadzi do końca cierpienia.”

Przez to porównanie Budda chciał przekazać, że choć świat oferuje nieskończoną ilość wiedzy (jak liście w lesie), tylko pewna część tej wiedzy (reprezentowana przez liście w jego dłoni) jest kluczowa dla osiągnięcia oświecenia i zakończenia cierpienia. Wskazał tym samym, że zamiast gonić za wszystkimi możliwymi kierunkami poznania, warto skoncentrować się na tym, co naprawdę prowadzi do głębszego zrozumienia i wewnętrznego pokoju.

Picture of autor: ormus-online

autor: ormus-online

specjalista w dziedzinie Ormusu i jego zastosowań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *