Kundalini energia życia

wp2780895 kundalini wallpapers

Zaktualizowano artykuł 22 listopada 2023

Kundalini: tajemnicza energia wewnętrzna

Kundalini, znana również jako wewnętrzna kobieta, moc węża czy Kundalini Shakti, jest terminem obecnym w wielu tradycjach ezoterycznych. Odnosi się do energii spoczywającej u podstawy kręgosłupa, która towarzyszy człowiekowi od momentu urodzenia, lecz u wielu ludzi pozostaje nieaktywowana. Można ją przyrównać do kabla z wtyczką, który nie został podłączony do odpowiedniego źródła energii. Współcześnie wiele osób poszukuje sposobów na jej aktywację, korzystając z praktyk takich jak joga kundalini, hatha joga czy tantra.

Koncepcja Kundalini ma swoje korzenie w Upaniszadach, starożytnych tekstach sanskryckich, które stanowią fundament filozofii hinduistycznej. Wiele z tych idei jest wspólnych również dla buddyzmu. Dlatego też pojęcie Kundalini jest tak często spotykane w tantrze, która tradycyjnie wywodzi się z ezoterycznych odłamów hinduizmu i buddyzmu. Warto jednak zaznaczyć, że podobne koncepcje energii wewnętrznej można znaleźć w innych tradycjach. W kabale, na przykład, nazywana jest ona Szechina.

Kundalini jest często przedstawiana jako wąż zwinięty w spirale, z głowami na obu końcach. Po przebudzeniu tej energii może ona działać zarówno twórczo, jak i destrukcyjnie. Symbolika węża nie jest przypadkowa. Jego jad może być śmiertelnie niebezpieczny, ale w odpowiednich dawkach może również służyć jako lekarstwo. Podobnie jest z energią Kundalini: jej moc może być zarówno źródłem głębokiej transformacji, jak i potencjalnego niebezpieczeństwa.

Kundalini: Tajemnicza energia wewnętrzna

Kundalini, nazywana również boską kobiecą energią czy “wewnętrznym ogniem”, jest uważana za ostateczną siłę życiową. Choć to pojęcie może wydawać się abstrakcyjne, po jej aktywacji energia ta manifestuje się w sposób dynamiczny, przypominając płynny ogień o charakterze elektrycznym i ponadczasowym.

Kiedy energia Kundalini jest aktywowana, przepływa przez ciało w sposób przypominający falujący ruch węża, rozpoczynając od podstawy kręgosłupa, przez jelita, serce, aż do głowy. W trakcie tego przepływu, energia przemieszcza się przez czakry (centra energetyczne w ciele subtelnym), aktywując je i prowadząc do rozszerzonego stanu świadomości. Przepływa również przez nadi (kanały energetyczne w ciele), które umożliwiają przepływ energii.

W tradycjach, takich jak tantra, Kundalini jest często określana mianem Shakti. Głównym celem praktyk związanych z Kundalini jest doprowadzenie tej energii do głowy, gdzie mieszka energia Pana Shivy. Reprezentuje to zjednoczenie energii kobiecej i męskiej, które prowadzi do transcendencji dualności i powrotu do pierwotnego stanu boskości.

Gdy energia Kundalini wzrasta, aktywując kolejne czakry, nasze doświadczenia duchowe stają się głębsze, przekształcając nas w procesie. W miarę aktywacji czakr i wzrostu energii, coraz bardziej łączymy się z kosmiczną świadomością i wszechświatem.

Ze względu na możliwość osiągnięcia duchowego oświecenia i wyższej świadomości, wielu dąży do przebudzenia mocy Kundalini. Staje się ona zarówno ścieżką duchowego rozwoju, jak i celem samym w sobie. Efekty jej przebudzenia to głębsze zrozumienie sensu życia, rozbudzona kreatywność i osiągnięcie pełni swojego potencjału.

W literaturze duchowej Kundalini jest często przedstawiana jako śpiący wąż zwinięty w trzy i pół zwoju, spoczywający w dolnej części ciała. Dopiero gdy zostanie obudzona, indywidualna dusza (Shiva) jest w stanie przełamać swoje ograniczenia i osiągnąć prawdziwą wiedzę. Właśnie dlatego praktyki takie jak Hatha Yoga są tak cenione, ponieważ umożliwiają przebudzenie Kundalini, co prowadzi do duchowego oświecenia i wyzwolenia.

Niebezpieczeństwa i wyzwania związane z Kundalini

Kundalini, uważana za ostateczną siłę życiową, jest esencją twórczej mocy. Jej symbolika jest często porównywana do węża, którego trucizna może być śmiertelna, ale jednocześnie, gdy zostanie właściwie zrozumiana, może przynieść uzdrowienie. W kontekście duchowej praktyki, praca z Kundalini jest nierozerwalnie związana z tajemnicami seksualności. Seks, podobnie jak wąż, ma zdolność zarówno do uwięzienia, jak i wzmocnienia jednostki. W świecie dualności, w którym żyjemy, skrajności współistnieją. Dlatego tak ważne są rozeznanie i pokora podczas pracy z energią, aby uniknąć niepożądanych skutków.

Przebudzenie Kundalini nie jest procesem stopniowym. Nie jest to energia, która rozbudza się powoli, dając czas na adaptację. Chodzi raczej o nagłe skoki w percepcji i świadomości. Jeśli ktoś doświadcza łagodnych zmian, prawdopodobnie jest to inna forma energii, a nie Kundalini.

W ludzkim ciele nie brakuje energii. Czasem przepływ energii jest tylko przygotowaniem do przyszłego przebudzenia Kundalini. Często ludzie mylnie przypisują wzrost Kundalini swojemu postępowi, co prowadzi do fałszywej dumy. Należy pamiętać, że duma jest domeną ego, które jest przeciwnikiem prawdziwej duchowej praktyki. Przebudzenie Kundalini z silnym ego może prowadzić do cierpienia.

Przed przebudzeniem Kundalini ważne jest osiągnięcie czystości na wielu poziomach: ciała (deha suddhi), kanałów energetycznych (nadi suddhi), umysłu (manas suddhi) i intelektu (buddhi suddhi), jak podkreślał Swami Sivananda.

Przebudzenie Kundalini to proces, który zmusza do odrzucenia starych schematów i ujawnienia prawdziwego “ja”. Dla nieprzygotowanych może to być trudne do zaakceptowania. Kundalini ma moc przekształcania, co może być doświadczone jako wewnętrzne trzęsienie ziemi. Dla niektórych jest to błogosławieństwo, dla innych koszmar.

Przebudzenie Kundalini może nastąpić niespodziewanie, nawet dla tych, którzy nie są zaznajomieni z tą energią. W takich przypadkach doświadczenie może być porównywalne do intensywnego tripu narkotykowego lub epizodu psychotycznego. Przykładem jest historia osoby, która doświadczyła przebudzenia Kundalini w trakcie stosunku seksualnego z osobą o silnych zdolnościach duchowych. Efekty były intensywne i trudne do opanowania.

Przebudzenie Kundalini, nawet dla tych, którzy są na to gotowi, może być wyzwaniem. Może to powodować różne doznania, takie jak drżenie, wibracje czy wizje. Kluczowe jest stosowanie praktyk uziemienia, aby nie stracić kontaktu z rzeczywistością.

Podsumowując, praca z Kundalini jest pełna wyzwań i niebezpieczeństw. Jednak z właściwym przygotowaniem i podejściem może prowadzić do głębokiego duchowego przebudzenia i zrozumienia prawdziwej natury rzeczywistości.

Jak pobudzić energię Kundalini

Przeniesienie energii Kundalini od podstawy kręgosłupa aż do czakry korony stanowi wyzwanie, które może trwać całe życie. Czasem udaje się przesunąć tę energię od Muladhary (czakry korzenia) do Manipury (trzeciej czakry). Jednak pełne ustabilizowanie tej energii następuje, gdy zostanie ona połączona z Sahasrarą (czakrą korony), porównywalną do żarówki o mocy 1000 watów.

Można to przyrównać do sytuacji, gdy żarówka świeci z mocą 50 watów, ale najczęściej pozostaje wyłączona. “Mądry i doskonały Jogin, pogrążony w ekstazie, powinien skierować Kundalini wraz z siłą życiową, aby osiągnąć jedność z Jej Panem, który mieszka w Domu Wyzwolenia w czystym lotosie centrum głowy. Gdy Kundalini się podnosi, wszystko zostaje w niej wchłonięte.” – Satchakranirupana

Tantra Kundalini

W ostatnich latach pojęcie tantry stało się przedmiotem licznych nieporozumień. Na Zachodzie łatwo jest kojarzyć tantrę z praktykami związanymi z seksualnością. Jednak w rzeczywistości tantra skupia się na wykorzystaniu różnych bodźców jako ścieżki do osiągnięcia mądrości. Tradycyjnie tantra jest ezoterycznym aspektem hinduizmu i buddyzmu.

Tantryczne pisma święte, znane jako tantry, mają korzenie w tradycjach ezoterycznych hinduizmu i buddyzmu. Przedstawiają one wiele metod “przebudzenia”. Oto fragment z Gheranta Samhity, sanskryckiego tekstu jogi w tradycji hinduskiej: „Usiądź wygodnie i głęboko oddychaj, wizualizując pranę (energię życiową) łączącą się z apaną (energią kierującą się w dół). Napnij mięśnie odbytu i wyobraź sobie, jak oddechy witalne przemieszczają się do środkowej Wielkiej Osi w okolicy podstawy kręgosłupa. W trakcie wstrzymywania oddechu, Kundalini zaczyna się poruszać.

Następnie pobudź śpiącą boginię Kundalini, powtarzając w umyśle wszechmocny dźwięk “HUM”. Kontempluj “SOHAM” („Jestem tym”), wyobrażając sobie siebie wypełnionego energią Shakti i zjednoczonego z Shivą. Podnieś energię Kundalini z dolnych regionów i skup się na zjednoczeniu czystego ducha Shivy z pierwotną energią Shakti.”

Istnieje wiele tantrycznych pism, z których wiele nie zostało jeszcze przetłumaczone na języki zachodnie. Podobnie jak istnieje wiele odłamów hinduizmu i buddyzmu, tak samo istnieje wiele linii tantr, każda z nich dedykowana określonej grupie pism świętych. Jednym z bardziej znanych przekładów jest Vijñāna Bhairava Tantra, która przedstawia 112 metod medytacji tantrycznej. Mówi się jednak, że ten tekst różni się od większości tantrycznych pism świętych.

Tradycyjna praktyka tantryczna, Bhairavanand Tantra, ma korzenie w Shaivism. Skupia się ona na energii kundalini poprzez mantry, medytacje, yantras i yagnas (rytuały ofiarne). Obejmuje także codzienne rytuały i praktyki (sadhany). Ważne jest jednak, aby praktyki były prowadzone pod okiem doświadczonego guru, który dostosowuje je do indywidualnych potrzeb ucznia.

Wadżrajana, czyli buddyzm tantryczny, jest praktykowany głównie w Tybecie i Himalajach. Ze względu na brak głębszej wiedzy na ten temat, nie będziemy się na niej skupiać.

Seks

Seksualność może stymulować i pobudzać energię kundalini. Podobnie jak jad węża może być zarówno lekarstwem, jak i trucizną, tak seks może być zarówno więzieniem, jak i drogą wyzwolenia. Energia kundalini ma zdolność przekształcania biologicznych instynktów w pragnienie transcendencji. W trakcie aktu miłosnego energia może osiągnąć nowy poziom, prowadząc partnerów do głębokich doświadczeń duchowych.

Aby praktyka była bezpieczna, para powinna nauczyć się świadomie kierować tą energią, dążąc do osiągnięcia stanu błogości. Kluczem jest tu kontrolowane oddychanie: głębokie wdechy i wydechy oraz synchronizacja oddechu z partnerem. Ruch miednicy oraz specyficzne techniki oddechowe również odgrywają ważną rolę.

W kontekście praktyk seksualnych zalecane są określone pozycje, które sprzyjają prawidłowemu przepływowi energii. Aby zgłębić tę tematykę, warto sięgnąć po książkę “Sexual Secrets: The Alchemy of Ecstasy”.

Shaktipat

Shaktipat to proces przekazywania energii duchowej od nauczyciela do ucznia. Oprócz dostarczenia uczniowi nowej energii, pomaga mu również w utrzymaniu aktywności i stabilności.

Przekazanie tej energii najczęściej odbywa się przez dotyk. Na przykład nauczyciel może dotknąć obszaru trzeciego oka ucznia. Istnieją jednak i inne metody: przekaz może nastąpić poprzez spojrzenie, mantrę czy słowo.

Nie zawsze jest to energia samego guru. Czasem może to być energia duchowego przodka z linii nauczyciela, który nie jest już wcielony. Shaktipat jest postrzegany jako akt łaski ze strony guru. Samo przebywanie w obecności osób z przebudzoną energią kundalini może stymulować jej wzrost.

Często zapominamy o połączeniu z Ziemią, dążąc do duchowego wzrostu. Energia, która ma się rozwijać, nazywana jest Shakti – wibrującą, czystą, kobiecą energią, symbolizującą Matkę Ziemię. Jeśli Shiva medytuje na szczycie góry, Shakti tańczy wokół ognia. Dlatego medytacja Kundalini Osho skupia się na czterech etapach: potrząsaniu, tańcu, siedzeniu w bezruchu i leżeniu w bezruchu. To droga od wibracji Shakti do spokoju Shivy.

Aby pobudzić energię, warto zaangażować biodra, wydawać dźwięki i wibrować. Taniec czakr, potrząsanie ciałem, taniec freestyle czy taniec brzucha to doskonałe metody na stymulację energii.

Kontrola

W każdej duchowej praktyce kluczowe są jasność intencji i systematyczne podejście. Jednak moment przebudzenia jest poza kontrolą praktykującego. Różne życiowe doświadczenia mogą prowadzić do przebudzenia tej energii, zarówno planowane, jak i spontaniczne.

Czasami mimo wielu starań, energia nie chce się przebudzić. Może to wynikać z drobnych blokad energetycznych, które można usunąć prostymi praktykami. W innych przypadkach blokady w ciałach subtelnych (rozumianych jako warstwy energetyczne otaczające ciało fizyczne) mogą być głębsze i trudniejsze do usunięcia.

Według tradycji Bhairavanand Tantra, blokady w czakrach mogą pochodzić z poprzednich wcieleń, blokując przepływ energii. Te blokady są często nazywane karmą i mogą wymagać intensywniejszej pracy nad ich usunięciem.

W takich sytuacjach konieczne jest znalezienie odpowiedniego guru. Tylko on może dokładnie zdiagnozować problem w ciele subtelnych i wskazać odpowiednie praktyki (sadhany) do jego rozwiązania.

Ormus, znany również jako ORME, wspiera energię kundalini i chi.

ORME to jedna z nielicznych substancji, które stymulują energię kundalini. Wielu zagranicznych źródeł dostarcza informacji na ten temat. Sklep ormus-online.pl to jedyny punkt w Europie, gdzie można nabyć oryginalny ormus.

Według licznych opinii, ormus faktycznie działa. Użytkownicy relacjonują odczucia takie jak uderzenia ciepła, które są oznaką energii chi, oraz mrowienie w kręgosłupie, wskazujące na obecność energii kundalini. Ormus działa jako katalizator. Zachęcamy do zapoznania się z tym produktem, aby lepiej zrozumieć jego właściwości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *