Ormus alchemiczny

Zaktualizowano artykuł 28 listopada 2023

Ormus

Eliksir w alchemii

Eliksir alchemiczny powstaje, gdy operator stosuje technikę rozdzielenia, oczyszczania i łączenia. Wielu tekstów źródłowych opisuje ten proces w detalach. Proces rozpoczyna się od podziału rośliny na trzy elementy: siarkę, rtęć oraz sole – roślinne lub mineralne. Siarka to olej – mineralny lub roślinny, rtęć pełni funkcję rozpuszczalnika, a sole uzyskuje się poprzez odzyskiwanie soli rozpuszczalnych z wcześniej kalcynowanych roślin.

Następnie przystępuje się do oczyszczania. Proces ten polega na wielokrotnym oczyszczaniu eliksiru i soli. W tym celu przemiennie kalcynuje się i łączy sole z rtęcią.

Ostatecznym etapem jest połączenie wszystkich elementów.

Alchemia nie jest nowoczesną technologią, różni się od chemii. To starożytna nauka, która dotyczy ewolucji nie tylko eliksiru, ale także samego operatora.

Produkcja ormusu

Ormus można uzyskać różnymi metodami. Najbardziej popularna polega na tworzeniu osadu z soli morskiej przy użyciu wodorotlenku sodu. Czy w tym procesie zachodzi alchemiczne rozdzielenie, oczyszczanie i łączenie trzech elementów alchemicznych? Woda, w której rozpuszcza się sól, pełni funkcję rozpuszczalnika. Osad powstały w wyniku reakcji z wodorotlenkiem jest solą, która podlega wielokrotnemu płukaniu. Jednakże, gdzie jest siarka? W kontekście mineralnym siarką jest oleista substancja powstająca podczas rozpuszczania. Wnioskując, ormus z soli jest jedynie częściowym procesem alchemicznym.

Ormus ORME z pyłu wulkanicznego

Ormus dzialanie

Ormus ORME uzyskiwany z pyłu wulkanicznego to pełny proces alchemiczny. Do jego produkcji wykorzystuje się olej mineralny, kwasy oraz sole mineralne. Zawiera więc trzy podstawowe zasady alchemiczne: siarkę, rtęć i sól. Po połączeniu tych składników uzyskuje się ormus orme.

Czy ormus to eliksir alchemiczny?

Ormus z soli można porównać do słabszej wersji eliksiru alchemicznego, podobnej do nalewki. Natomiast ormus z pyłu wulkanicznego jest pełnym eliksirem alchemicznym, zawierającym trzy zasady. Odpowiadając na postawione na początku pytanie: „ormus alchemiczny” to poprawne określenie. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że alchemia to starożytna metoda, niezwiązana z nowoczesną technologią. To duchowa praca operatora nad jego eliksirem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *