Ormus alchemiczny

Zaktualizowano artykuł 10 września 2023

Wiele osób używa sformułowań ormus alchemiczny, czy ormus można określić jako prace alchemiczną? By móc odpowiedzieć na to pytanie musimy poznać fakty jakie są znane nam w alchemii.

Ormus

Czym jest eliksir alchemiczny

Eliksir alchemiczny powstaje w momencie kiedy operator wykorzystuje metodę rozdzielenia,oczyszczenia i połączenia. W wielu księgach opisuje sie wspomniany proces dość szczegółowo. Tak więc zaczynamy, dzielimy roślinę na 3 elementy siarkę,rtęć oraz sole roślinne lub mineralne. Siarka jest to olej mineralny lub roślinny, rtęć jest to rozpuszczalnik. Pozostają nam już tylko sole, to proces odzyskania soli rozpuszczalnych z wcześniej kalcynowanych roślin. W taki sposób wygląda proces rozdzielenia.

Kolejny proces to oczyszczanie. Metoda polega na oczyszczenia eliksiru oraz soli. Proces jest bardzo długi, zazwyczaj wykonuje się wspomniane zadanie kilka razy. Przemiennie, kalcynujemy oraz ponownie łączymy sole z naszą rtęcią czyli rozpuszczalnikiem.

Końcowym efektem jaki wykonujemy to połączenie wszystkich naszych elementów.

Praca alchemiczna nie jest nowoczesną technologią, to nie chemia. Alchemia to starożytna nauka polegająca na ewolucji nie tylko eliksiru, ale i również operatora.

Jak powstaje ormus ?

Ormus wytwarza się na kilka sposobów, najbardziej popularny to wytworzenie osadu z soli morskiej wodorotlenkiem sodu. Czy powstaje tutaj alchemiczne dzieło rozdzielenia oczyszczenia i połączenia 3 elementów alchemicznych ?

Woda w której sól sie rozpuszcza można określić iż jest naszym rozpuszczalnikiem, osad wynikający z reakcji kwasu wodorotlenkowego jest naszą solą która przechodzi wielokrotne płukanie. Pytanie brzmi tylko jedno ? Gdzie znajduje się naszą siarka ? W świcie mineralnym siarką nazywana jest maź olejowa która wynika w procesie rozpuszcenia. Reasumując ormus z soli jest częściowym procesem alchemicznym.

Ormus dzialanie

Ormus ORME z pyłu wulkanicznego

Ormus ORME z pyłu wulkanicznego jest już procesem alchemicznym, do wytworzenia tej substancji wytwarza się olej mineralny,kwasy plus sole mineralne. Tak więc posiada 3 zasady alchemiczne czyli siarka,rtęć i sól. Wszystkie te zasady są łączone i przy końcowym efekcie wytwarzamy nasz ormus orme.

Czy ormus jest eliksirem alchemicznym ?

Ormus z soli można porównać do nalewki alchemicznej słabszej wersji eliksiru. Ormus z pyłu wulkanicznego jest już w pełni eliksirem alchemicznym z użyciem 3 zasad. Odpowiemy teraz na pytanie jakie postawiliśmy na początku. Ormus alchemiczny to poprawne sformułowanie. Musimy pamiętać tylko na jeden fakt który już opisywaliśmy w artykule. Alchemia jest starożytną metodą, nie używa się nowoczesnej technologii czy rozwiązań. To praca duchowa operatora i jego eliksiru.