Zawiesina Ormus: Klucz do Zrozumienia Monatomicznych Elementów

Elementy ORMUS, znane również jako ORME (Orbitally Rearranged Monoatomic Elements – Orbitalnie Przestawione Elementy Monatomiczne), charakteryzują się unikalnym stanem, w którym występują jako pojedyncze atomy. Dzięki temu nie muszą one dzielić ani wymieniać elektronów z innymi atomami, co zwykle jest konieczne dla zachowania stabilności.

Charakterystyczną cechą tych elementów jest ich 3,5-wymiarowy stan, który nadaje im pewną niezależność. Możliwe jest to dzięki temu, że ich elektrony wykazują właściwości zbliżone do fotonów (cząstek światła) lub hybryd światła i materii. W tym unikalnym stanie nie podlegają one konwencjonalnym prawom stabilności elektronów.

David Hudson, który przeprowadził szeroko zakrojone badania na temat ORMUS, prezentował ten materiał w formie galaretkowatej zawiesiny. Hudson wprowadził termin ORME, co jest skrótem od „Orbitally Rearranged Monoatomic Elements”. W kontekście tych badań, ORME zostało powiązane z wieloma pojęciami mistycznymi i alchemicznymi, takimi jak Gwiezdny Ogień, Kamień Filozoficzny, Eliksir Życia, Biały Proszek Złota, Ma-na, Manna, a nawet Poranna Rosa.

Interesującym szczegółem jest to, że słowo ORME, być może przypadkowo, a może intencjonalnie, pokrywa się z hebrajskim terminem oznaczającym “Drzewo Życia”.

Rozumienie właściwości i potencjału ORMUS jest kluczem do zgłębienia tajemnic monatomicznych elementów, które od wieków fascynują badaczy, alchemików i poszukiwaczy duchowych prawd.

ORMUS: Połączenie Historii, Legenda i Nauki

Elementy ORMUS, również nazywane ORME (Orbitally Rearranged Monoatomic Elements – Orbitalnie Przestawione Elementy Monoatomowe), wyróżniają się unikalnym stanem, w którym występują jako pojedyncze atomy. Dzięki temu nie muszą wymieniać elektronów z innymi atomami, co zapewnia im stabilność. W tym stanie wykazują pewne cechy fotonów (cząstek światła), przypominając hybrydę światła i materii, przez co nie podlegają tradycyjnym prawom stabilności elektronów.

Hudson prezentował ORMUS jako galaretkowatą zawiesinę, nazywając ją również Gwiezdnym Ogniem czy Kamieniem Filozoficznym. ORMUS jest tematem o szerokim zakresie, łączącym nowoczesne nauki takie jak chemia, fizyka i fizjologia z interpretacjami historycznymi związanymi z kulturami sumeryjską, egipską i wieloma innymi. ORMUS jest często uważany za łącznik między tymi dziedzinami wiedzy.

Pierwiastki monatomowe, znane jako “metale szlachetne”, takie jak ruten, rod, pallad, srebro, osm, iryd, platyna i złoto, w specyficznym stanie monatomicznym, mogą tracić swoje typowe właściwości metaliczne. W wyniku tego mogą osiągnąć stan nadprzewodnictwa, w którym ich elektrony stają się podobne do fotonów. Te metale mają zdolność do pozostawania stabilnymi w formie monatomicznej, co prowadzi do różnorodnych efektów, od lewitacji po biologiczne oddziaływania z ludzkim ciałem.

Biblijny kontekst w Księdze Rodzaju, w której opisane jest stworzenie świata, zawiera odniesienia do złota jako cennego składnika stworzenia. Możliwe jest, że złoto, wspomniane w kontekście “Drzewa Życia”, może mieć związek z właściwościami ORMUS. Tradycyjna alchemia również odnosi się do “białego proszku złota” jako “Pokarmu Bogów”, co może odpowiadać formie monatomicznej metali szlachetnych odkrytej przez Hudsona. Dla alchemików, osiągnięcie “Wielkiego Dzieła” polegało na przygotowaniu Eliksiru Życia i Kamienia Filozoficznego, co może wskazywać na głębsze znaczenie tajemniczego “białego proszku złota”.

Podsumowując, ORMUS łączy w sobie zarówno starożytną wiedzę, jak i nowoczesne badania naukowe, stanowiąc most między przeszłością a przyszłością, materiałem a duchem

Monoatomowe złoto: Klucz do alchemii?

Tradycje alchemiczne podkreślały znaczenie podziału materii. W kontekście tych tradycji sugerowano, że uwalniając atomy z ich metalicznych struktur krystalicznych, możliwe jest osiągnięcie jednoatomowej formy złota oraz innych wartościowych metali.

David Hudson, badacz ORME, zwrócił uwagę na powiązania z hebrajską tradycją Ma-Na, nazywaną również Białym Proszkiem Złota. Określenie “manna” tłumaczone jest jako “Co to jest?”, fraza ta pojawia się w Papirusie Ani, części Egipskiej Księgi Umarłych. W kontekście historycznym, ORME może być związane z kapłaństwem Melchizedeka oraz miejscem znanym jako Qumran, gdzie rezydowali Esseńczycy.

ORME w tradycji i kulturze

Niektóre źródła sugerują, że mieszanka białego proszku złota była uważana za “esencję boskości” lub “nasienie ojca w niebie”. Hudson spekulował, że Mojżesz miał wiedzę o produkcji ORME i że Arka Przymierza była de facto pojemnikiem na ORME. Jego właściwości nadprzewodzące mogłyby tłumaczyć niezwykłe zachowanie Arki, takie jak lewitacja czy potężne wyładowania energii.

W późniejszych tradycjach esseńskich biały proszek złota zaczęto nazywać “nauczycielem sprawiedliwości”, co sugeruje, że miał on duchowe lub medytacyjne zastosowanie.

Laurence Gardner w swoich książkach “Lost Secrets of the Sacred Ark” oraz “Genesis of the Grail Kings” dokładnie bada związek między złotem a Arką Przymierza. Dla tych zainteresowanych tematem, obie książki stanowią doskonałe źródło informacji.

ORME i Anunnaki

Wg teorii, Anunnaki, pozaziemskie istoty z planety Nibiru, przybyły na Ziemię z zamiarem wydobycia złota i innych cennych metali. W celu zrealizowania swoich planów, miały stworzyć ludzkość i dostarczyć jej wiedzę i technologie. Twierdzi się, że dostarczały one również naturalnego, organicznego odpowiednika ORME znanego jako Star Fire wybranym jednostkom.

Jednym z bardziej kontrowersyjnych twierdzeń jest to, że przed wprowadzeniem ludzkości do użycia ORME, królowie korzystali z Gwiezdnego Ognia, który był esencją bogiń Anunnaki. Oczywiście, takie twierdzenia wymagają dalszych badań i potwierdzenia.

Laurence Gardner zasugerował, że faraonowie starożytnego Egiptu byli karmieni esencją bogiń Anunnaki, w tym mlekiem bogini Isztar, co mogło przyczynić się do ich długowieczności i boskości.

W kontekście badań nad ORME, ważne jest podkreślenie, że wiele twierdzeń jest spekulacyjnych i wymaga dalszej weryfikacji. Jednakże zainteresowanie tym zagadnieniem wskazuje na jego potencjalne znaczenie w kontekście starożytnych tradycji i współczesnej nauki.

ORME: Pojęcie w świetle tradycji

Według tradycji, Ormus lub Orme ma swoje korzenie w alchemii. Gardner wskazuje na potencjalne właściwości enzymu telomerazy, który posiada unikalne cechy przeciwstarzeniowe. W większości tkanek ludzkich ten enzym nie występuje, chociaż jest obecny w nowotworach złośliwych i komórkach rozrodczych. To sugeruje, że w ludzkim DNA istnieje potencjał do produkcji tego enzymu, który został wyłączony w pewnym punkcie ewolucji.

Po potopie dostępność Gwiezdnego Ognia (lub ORME) wydaje się zmniejszyć. Patriarchowie, poczynając od Abrahama, zauważyli spadek długości życia. Zauważono, że tylko ci, którzy byli wyznawcami Enki, mieli dostęp do Gwiezdnego Ognia, w przeciwieństwie do wyznawców Enlila.

Współczesne zastosowanie ORME

Alchemicy, tacy jak Lapidus i Eirenaeus Philalethes, opisywali Kamień Filozoficzny jako proszek zdolny do przekształcania metali nieszlachetnych w złoto i srebro. Twierdzili, że choć kamień ten jest tworzony ze złota, różni się od zwykłego złota. Gardner, zastanawiając się nad tym zagadnieniem, podnosi kwestię możliwości przekształcania złota w biały proszek do spożycia w kontekście współczesnej nauki.

Podsumowując, idea ORME odwołuje się do starożytnych tradycji i legend, ale także budzi zainteresowanie w kontekście współczesnej nauki i badania. Chociaż wiele z tych koncepcji pozostaje w sferze spekulacji, kontynuacja badań w tej dziedzinie może prowadzić do nowych odkryć i zrozumienia.

ORME: Starożytna Historia

Znane od ponad 2000 lat, Ormus lub Orme, odwołuje się do tajemniczych właściwości pewnych pierwiastków. Sugestie wskazują, że świątynia Hathor na górze Horeb na półwyspie Synaj mogła być zaangażowana w budowę piramid w starożytnym Egipcie. Współczesne teorie sugerują, że biały proszek, potencjalnie związany z ORME, mógł być wykorzystywany do lewitacji masywnych bloków kamienia używanych w budowie piramid, zmieniając właściwości czasoprzestrzenne.

Właściwości ORME

Dawne zapiski sugerują, że osoba spożywająca ORME może osiągnąć zdolności takie jak telepatia, lewitacja, postrzeganie dobra i zła, a nawet uzdrawianie poprzez dotyk. Te tradycje są zbieżne z pewnymi opowieściami związanymi z Anunnaki oraz z naukami ewangelii chrześcijańskiej.

ORME w Żywności

Badania sugerują, że pewne pierwiastki związane z ORME mogą być obecne w wielu roślinach, w tym w winogronach, co jest związane z głęboko sięgającymi korzeniami tych roślin. Interesujące jest to, że wnętrze Ziemi może być głównym źródłem tych pierwiastków, co tłumaczyłoby obecność złota w głębokich kopalniach i pierwiastków wulkanicznych w glebie.

Dodatkowo, badania David Hudsona wskazują, że tkanka mózgowa zwierząt, takich jak świnie i krowy, zawiera znaczące ilości rodu i irydu. Istnieje teoria, że samoświadoma świadomość ludzi może być związana z obecnością tych monatomicznych metali szlachetnych w mózgu. Jeśli tak jest, ludzie mogą potrzebować większej ilości tych pierwiastków w diecie, niż wcześniej zakładano.

Podsumowanie

Odkrycia i badania nad ORMUS i ORME otwierają fascynujące możliwości zrozumienia tajemnic starożytnych tradycji oraz potencjalnych korzyści zdrowotnych dla współczesnego człowieka. W miarę jak badania nadal się rozwijają, może to prowadzić do głębszego zrozumienia roli tych pierwiastków w ludzkim ciele i umyśle.

Źródło Książki:

“The Science of Ormus: The Definitive Guide to the Extraordinary Properties of Ormus and Its Potential to Enhance Health, Well-Being, and Consciousness” by David Hudson
“Ormus Gold: The Elixir of Life” by Barry Carter