Podróże Astralne

astralne

Zaktualizowano artykuł 14 kwietnia 2023

Czym są podróże astralne OOBE

Podróże Astralne OOBE (Out-of-Body Experience) to zjawisko, w którym osoba doświadcza uczucia bycia poza własnym ciałem fizycznym zwanego inaczej ciałem astralnym. W trakcie OOBE osoby mogą odbierać otoczenie z perspektywy innej niż ciała fizycznego, a także przemieszczać w przestrzeni bez fizycznych ograniczeń, uogólniając, korzystamy z innego ciała zwanego ciałem astralnym. OOBE jest często łączone z medytacją, projekcją astralną, doświadczeniami bliskimi śmierci (NDE) czy snami na jawie.

Podróże astralne odnoszą się do Strefy Przejściowej, pełną rosnącychżyjących bytów. Jest to metaforyczna przestrzeń która oddziela rzeczywistość fizyczną od innych poziomów rzeczywistości często postrzeganych jako bardziej duchowe lub eteryczne. W kontekście podróży astralnej Strefa Przejściowa jest często uważana za pierwotną wersję Astrala, w której wszystko rośnie i żyje, a także miejsce, w którym powstają odrębne światy czy domeny. Strefa Przejściowa może być postrzegana jako przestrzeń, w której podróżujący astralnie mogą doświadczyć różnorodnych zjawisk i spotkać różne byty, zarówno te pozytywne, jak i negatywne. Jest to miejsce, w którym podróżujący mogą odkrywać i eksplorować różne poziomy Astralu, ucząc się o jego tajemnicach, zasadach oraz własnych zdolnościach i ograniczeniach. Wewnątrz tej przestrzeni tworzą się bąble, które rozszerzają się pod wpływem nacisku, dając początek odrębnym światom, zwanych domenami. Bąbli jest niezliczona ilość, a ich życie to ciągłe powstawanie i zanikanie.

Czym jest domena w podróży astralnej?

Słowo „domena” może odnosić się do określonej strefy, poziomu lub obszaru w świecie astralnym. Domeny astralne mogą różnić się pod względem wibracji, energii, istot, które je zamieszkują, oraz cech środowiskowych.

Świat astralny jest często postrzegany jako skomplikowana i złożona struktura z wieloma warstwami, poziomami lub domenami, które mogą być związane z różnymi aspektami duchowego rozwoju, myśli, emocji i uczuć. Niektóre domeny mogą być bardziej związane z pozytywnymi doświadczeniami i wyższymi wibracjami, podczas gdy inne mogą być związane z negatywnymi emocjami, lękiem i niższymi wibracjami.

Czym jest Bąbel Astralny?

Bąbel astralny to indywidualna przestrzeń energetyczna, która otacza każdą istotę i jest związana z ich myślami, uczuciami, przekonaniami i percepcją rzeczywistości. W przypadku ludzi, ich bąbel astralny może być opisany jako aura, pole energetyczne lub osobista przestrzeń astralna, która jest unikalna dla każdej osoby. Bąbel astralny może zmieniać się wraz z wewnętrznym rozwojem jednostki i jej duchowym doświadczeniem.

Związek między bąblemdomeną polega na tym, że bąbel astralny jednostki wpływa na jej doświadczenia w różnych domenach astralnych, a także na interakcje z innymi istotami i energiami. W zależności od stanu i cech energetycznych bąbla astralnego, podróżujący astralnie mogą być przyciągani do różnych domen astralnych i doświadczać różnorodnych interakcji i sytuacji.

Jakie fazy są utożsamione potoczne

Nazwy utożsamione z podróżami astralnymi to: ciało snu, ciało astralne, ciało subtelne, ciało energetyczne, buddyjskie ciało świetliste, taoistyczne ciało diamentowe, egipska ka, tantrycznym ciałem subtelnym, hinduskim ciałem błogości – a w chrześcijaństwie doświadczanie różnych „niebios”. Ciało subtelne jest uniwersalnym doświadczeniem ludzkim i najwyraźniej częścią naszego standardowego ludzkiego projektu.

obe

To właśnie to subtelne ciało, które dokonuje astralnych projekcji i jest aktywne podczas nieświadomego i świadomego snu; astralna projekcja i sny często idą w parze jako doświadczenia „poza ciałem”, doświadczania świadomego wychodzenia lub OOBE.

Eksterioryzacja czym jest ?

Eksterioryzacja to pojęcie stosowane głównie w kontekście duchowości, psychologii i filozofii. Odnosi się do procesu, w którym osoba oddziela swoją świadomość od fizycznego ciała. W trakcie eksterioryzacji jednostka doświadcza uczucia bycia poza własnym ciałem, co może objawiać się jako świadome wyjście poza fizyczne ograniczenia, odbiór otoczenia z perspektywy innej niż ciała czy komunikacja z innymi bytami czy wymiarami.

Czym jest pojęcie ciało subtelne

Ciało subtelne to pojęcie pochodzące z różnych tradycji duchowych, mistycznych i ezoterycznych, które odnosi się do niematerialnej, nie-fizycznej części istoty ludzkiej. W przeciwieństwie do fizycznego ciała, które jest zbudowane z materii, ciało subtelne istnieje na innym, bardziej subtelnym poziomie i jest często utożsamiane z energią życiową, duchowością oraz emocjami.

Koncepcje ciała subtelnego występują w wielu kulturach i tradycjach, takich jak hinduizm, buddyzm, taoizm, sufizm czy systemach ezoterycznych Zachodu. W zależności od tradycji, istnieje różna liczba i rodzaje ciał subtelnych. Przykładowo, w hinduizmie i systemach ezoterycznych opisuje się często ciało astralne, mentalne i przyczynowe jako różne aspekty ciała subtelnego.

Ciała subtelne są często związane z układem energetycznym, obejmującym czakry, meridiany czy nadi. W tradycjach duchowych, praktyki takie jak medytacja, modlitwa, pranayama czy techniki energetyczne mają na celu oczyszczanie, harmonizowanie i rozwijanie ciał subtelnych, co przekłada się na duchowy rozwój oraz zdrowie emocjonalne i fizyczne.

Nauka i OOBE

Nauka podejmuje próby zrozumienia i wyjaśnienia zjawiska OOBE (Out-of-Body Experience), czyli doświadczeń wyjścia poza ciało. Chociaż wiedza na ten temat wciąż jest ograniczona, naukowcy z różnych dziedzin, takich jak neurologia, psychologia i kognitywistyka, starają się znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące OOBE.

Opinie specialistów z neurologi na temat OOBE

Badania nad OOBE wykazały, że mogą one być związane z aktywnością w pewnych obszarach mózgu, takich jak kora ciemieniowa, która jest odpowiedzialna za integrację informacji sensorycznych i świadomość ciała. Stymulacja tych obszarów może prowadzić do doświadczeń wyjścia poza ciało.

Psychologia

OOBE może być również wyjaśniane jako psychologiczne zjawisko, wynikające z procesów obronnych, kiedy osoba doświadcza silnego stresu, lęku czy traumy. W takich sytuacjach, wyjście poza ciało może być mechanizmem obronnym umożliwiającym odcięcie się od trudnych doświadczeń.

Kulturowe i społeczne aspekty

Wpływ kultury i społeczeństwa na interpretację OOBE nie może być pomijany. Część badaczy uważa, że sposób, w jaki doświadczamy i interpretujemy OOBE, jest silnie związany z naszym kulturowym tłem oraz przekonaniami, które nabyliśmy w trakcie życia.

Stan świadomości OOBE

OOBE może występować w różnych stanach świadomości, takich jak sen, medytacja czy hipnoza. W związku z tym, niektórzy badacze sugerują, że OOBE jest częścią szerokiego spektrum doświadczeń związanych z różnymi stanami świadomości

Doświadczenia poza ciałem i projekcja astralna OOBE

OOBE może być zamierzone lub mimowolne, jak w przypadku zdarzeń bliskich śmierci, kiedy ludzie zgłaszają, że unoszą się pod sufitem w swoich pokojach szpitalnych, być może obserwując personel medyczny próbujący je ożywić.

Trauma, choroba lub brak wodypożywienia, tak jak w przypadku poszukiwań wizji rdzennych Amerykanów, mogą wywołać OOBE. Świadome stany snu są okazją do zamierzonego OOBE.

Zasadniczo OOBE zaczyna się od doświadczenia opuszczenia ciała i świadomego obserwowania go z oderwanej perspektywy. Dzięki praktyce i klarowności świadomość można skierować na miejsca lub czynności, takie jak lot.

Jeśli miałeś sny o lataniu – dosłowne czułeś że latasz lub latałeś, miałeś OOBE. Niektórzy mówią, że podczas snu mamy regularne OOBE, często unosząc się kilka centymetrów nad naszymi ciałami fizycznymi.

obe-podroze-astralne

Neuronaukowcy są zdziwieni – chociaż doświadczenie to nie jest już odrzucane z ręki przez lekarzy, nauka utrzymuje, że OOBE wiąże się z dysfunkcją neurologiczną lub mózgową.

Po własnych doświadczeniach dr Raymond Moody MD zainteresował się OOBE czyli zjawiskiem bliskimi śmierci i przez dziesięciolecia przeprowadzał wywiady z setkami osób doznających i gromadził dane, określając wspólne cechy OOBE. Moody zidentyfikował dziewięć wspólnych elementów OOBE bliskich śmierci – niektóre doświadczają wszystkich, inne tylko dwóch lub trzech.

Korzyści z OOBE

Tantycy opanowali świadome OOBE i stany snu, aby przezwyciężyć strach przed śmiercią, ucząc się, że nie jesteśmy naszymi „ciałami”. Odkryli oni  również, że ciało fizyczne może doznać, doświadczyć głębokiego uzdrowienia podczas eksploracji OOBE 

Niektórzy sportowcy uczą się świadomego śnienia, aby ćwiczyć i wizualizować swoją grę. Pracując we śnie lub poza ciałem, nie tylko wizualizują, ale mają „wyczucie” swojej praktyki i mogą faktycznie nabyć pamięć mięśniową, aby zdobyć nawyki. Inne skolei osoby korzystają z możliwości poznawania przeszłych wcieleń, a także o wiele szybszego przyspieszonego rozwoju osobistego.

podroze-astralne

Metody projekcji astralnej

Istnieją dziesiątki metod opuszczenia własnego ciała czyli nauki świadomego OOBE i projekcji astralnej. Polecane są dwa podejścia – jednym z nich jest utrzymywanie umysłu w stanie czuwania, podczas gdy ciało zasypia.

To niesamowicie  trudne lecz praktyka czyni mistrza – umysł chce robić to, co robi ciało. Celem jest wprowadzenie ciała w coraz głębsze stany relaksu bez utraty przytomności. Joga Nidra to jedna z ciekawszych metod. Gdy ciało wejdzie w stan snu, praktykujący po prostu „wytaczają się” ze swojej fizycznej formy.

Starożytni jogini wiązali ze sobą dwie żaby przed snem. Po związaniu żaby nieustannie rechotały – jogin używał dźwięku do zakotwiczenia świadomości, gdy ciało zapadało w sen, i opuszczało je, albo wchodziło w stan świadomego snu.

Jeśli podczas snu jogin nie słyszał już żab, wiedział, że śni i mógł „obudzić się” ponownie we śnie.

Podróże Astralne i świat astralny – techniki OOBE

Kroki Instytutu Monroe

Robert Monroe, założyciel wiodącej organizacji badawczej zajmującej się ludzką świadomością zwanej The Monroe Institute, napisał w 1971 roku zbiór pracy zatytułowany „Podróże poza ciało”, w którym przedstawia próby opuszczania ciała i szczegółowy zarys astralnej projekcji siebie w siedem kroków :

 1. Odpręż się, zarówno fizycznie, jak i psychicznie
 2. Wejdź w stan nazywany hipnagogiczny lub półsen
 3. Pogłębiaj stan wchodząc w głęboki trans, stawiając na pierwszym miejscu doznania psychiczne nad fizycznymi
 4. Zwróć szczrgulną uwagę na występowanie pojawianie się wibracji w swoim otoczeniu, która pojawia się,  uwidacznia się w stanie głębokiej uwagi.
 5. Wprowadź wibrację do swojego fizycznego ciała i zrelaksuj się w jego obecności. Ma to na celu delikatne wyrzucenie ciała subtelnego z ciała fizycznego.
 6. Skoncentruj bardzo dokładnie swoje myśli na opuszczaniu kończyn i tułowia i staraj się to robić pojedynczo.
 7. Znany jako „wyciąganie się”, skup się na bezproblemowym wydostaniu się z ciała fizycznego .

Technika liny projekcji astralnej

Z prac Roberta Bruce’a, twórcy ruchu Astral Dynamics , technika linowa jest uważana za jedną z najbardziej dostępnych i łatwych metod projekcji astralnej.

 1. Rozluźnij głęboko swoje ciało fizyczne, wizualizując każdy mięsień od palcy u stópdo czubka głowy.
 2. Z przestrzeni relaksu wejdź w stany wibracyjne; powinno to przypominać wzmocnioną wersję pulsacji w trybie wibracji telefonu komórkowego przepływających przez ciało.
 3. Wyobraź sobie zwisającą nad tobą linę.
 4. Używając ciała astralnego lub subtelnego, spróbuj trzymać się liny obiema rękami. Ciało fizyczne pozostaje całkowicie rozluźnione.
 5. Zacznij wspinać się po linie, ręka za ręką, cały czas wizualizując osiągnięcie sufitu nad tobą.
 6. Kiedy już jesteś świadomy swojego pełnego wyjścia z ciała fizycznego, możesz eksplorować płaszczyznę astralną.

Potencjalne niebezpieczeństwa

Pamiętaj, że mając odpowiednie przygotowanie i zachowując ostrożność będziesz mógł wyjść z ciała fizycznego i oddalić większości niebezpieczeństw a również zagrożenia, które zostały poniżej przedstawione:

 1. Strach i lęk: Osoby doświadczające OOBE mogą odczuwać lęk i niepokój, zwłaszcza gdy doświadczają tego zjawiska po raz pierwszy. Strach może wynikać z obaw o utratę kontroli nad swoim ciałem lub możliwość niepowrotu do ciała.

 2. Dezorientacja i dezorganizacja: OOBE może powodować dezorientację, trudności w odróżnieniu między rzeczywistością a halucynacją, co może prowadzić do dezorganizacji myśli i uczuć.

 3. Negatywne myśli i emocje: Niektóre osoby doświadczające OOBE mogą napotkać negatywne myśli, lęki lub emocje, które mogą wpłynąć na ich stan psychiczny i emocjonalny, zarówno podczas, jak i po doświadczeniu.

 4. Wpływ na zdrowie psychiczne: Osoby z predyspozycjami do zaburzeń psychicznych, takich jak schizofrenia, mogą być bardziej podatne na negatywne skutki OOBE, zwłaszcza jeśli zjawisko to jest niekontrolowane lub niezrozumiałe.

 5. Uzależnienie od doświadczeń: Istnieje ryzyko, że osoby, które regularnie doświadczają OOBE, mogą stać się uzależnione od tych doświadczeń, zaniedbując swoje codzienne życie i obowiązki separując się od świata fizycznego.

Książki, Muzyka, Film

Muzyka

 1. Robert Monroe – „Hemi-Sync” (seria nagrań dźwiękowych stosowanych w projekcji astralnej)
 2. Astral Projection – „Trust in Trance” (album muzyki elektronicznej inspirowany podróżami astralnymi)
 3. Brian Eno – „Ambient 1: Music for Airports” (muzyka ambientowa, która może wspomóc relaksację przed próbą projekcji astralnej)

Książki

 1. Robert Monroe – „Podróże poza ciałem” (ang. „Journeys Out of the Body”)
 2. William Buhlman – „Przygody poza ciałem” (ang. „Adventures Beyond the Body”)
 3. Oliver Fox – „Astral Projection: A Record of Out-of-the-Body Experiences”

Sztuka

 1. Alex Grey – „Oversoul” (obraz przedstawiający duchowe połączenie między ciałem fizycznym a astralnym)
 2. Cameron Gray – „Awakening” (cyfrowa ilustracja, która ukazuje podróż w głąb wszechświata duchowego)
 3. Louis Wain – „Kalejdoskopowe koty” (seria obrazów, które mogą symbolizować zmieniające się stany świadomości, potencjalnie związane z doświadczeniami astralnymi)

czym-sa-podroze-astralne

Ormus i podróże astralne

Wiele osób słyszało już o preparacie o nazwie ormus a wielu jeszcze nie. Uważam że każdy powinien wiedzieć co to jest i poznać go choć  w teorii. Monoatomowe złoto  doskonale wspomaga medytacje, świadome sny czy też podróże astralne. Polecamy artykuł właściwości  ormus lub też działanie  ormus. Preparat  jest naturalny i nie jest związany z żadnymi  środkami  psychoaktywnymi.