Dźwięk i wibracja

dzwiek-wibracje

Zaktualizowano artykuł 10 listopada 2023

Dźwięk: Siła, która kształtuje nasze doświadczenia

Dźwięk i wibracje mają ogromną moc, co ludzkość rozumie intuicyjnie od początku istnienia. Nawet osoby głuche od urodzenia mogą fizycznie odczuwać dźwięk, co prowadzi do różnorodnych reakcji.

Na pierwszy rzut oka dźwięk może wydawać się prosty – to nic innego jak akustyczne wibracje, które rozprzestrzeniają się jako fale w określonym medium (na przykład w powietrzu). Jednak nasze doświadczenie dźwięku jest znacznie bardziej złożone i subtelne niż ta podstawowa definicja.

Dźwięk ma zdolność do wywoływania zmian chemicznych w naszym mózgu, co może prowadzić do stanów euforii, które przekraczają nasze codzienne doświadczenia. Służy także jako ostrzeżenie przed potencjalnymi zagrożeniami w naszym otoczeniu. Może skupić naszą uwagę, pomóc w koncentracji na konkretnym zadaniu, ale też rozpraszać. W ekstremalnych sytuacjach, jeśli dźwięk jest stosowany w nieodpowiedni sposób, może nawet doprowadzić do stanu psychicznego niepokoju. Wszystko to świadczy o niezwykłej mocy dźwięku i jego wpływie na ludzkie życie.

Dźwięk: Klucz do kreacji rzeczywistości

Dźwięk odgrywa kluczową rolę w procesie manifestowania materialnej rzeczywistości oraz urzeczywistniania ludzkich idei. Komunikacja werbalna, w pewnym sensie, może być postrzegana jako rodzaj magii, biorąc pod uwagę jej zdolność do wpływania na ludzkie myśli i działania.

Słowo “abrakadabra”, często kojarzone z czarami i zaklęciami, ma tajemnicze i niejednoznaczne pochodzenie. Choć istnieją różne teorie dotyczące jego etymologii, wielu badaczy wierzy, że pochodzi ze starożytnego języka hebrajskiego lub aramejskiego. Może to oznaczać “stworzę przez mowę” lub “tworzę poprzez słowo”.

W wielu tradycjach religijnych i filozoficznych dźwięk jest uważany za pierwotną siłę twórczą. Na przykład w tradycji wschodniej dźwięk “aum” jest uważany za pierwotny ton, który dał początek wszechświatowi. W chrześcijaństwie mówi się, że Bóg stworzył wszechświat poprzez wypowiedzenie słów. W mistyce żydowskiej, takiej jak Sefer Yetzirah, podkreśla się moc określonych liter hebrajskiego alfabetu, które miałyby być używane do kreacji wszechświata.

sahasrara czakra korony

Dźwięk jako fundament wszechświata

Koncepcja “dźwięku stworzenia” nie jest ograniczona jedynie do współczesnych religii. W starożytnym Egipcie uczono o Ptah, bogu, który tchnął życie w istoty za pomocą swojego serca i mowy.

Rozważając fizykę dźwięku, te starożytne opowieści nabierają głębszego znaczenia. Dźwięk i materia są ze sobą nierozerwalnie związane. Dźwięk nie może rozprzestrzeniać się w próżni kosmicznej. Aby mógł istnieć i rozchodzić się, potrzebuje fizycznego medium – czy to w postaci ciała stałego, cieczy, gazu czy plazmy.

Od dawna rozważano głęboki związek między dźwiękiem a wibracją, które stanowią podstawowe składniki i strukturę wszechświata. Współczesna ezoteryka często odwołuje się do brył platońskich (takich jak sześcian czy czworościan) jako przykładu. Pochodzą one z filozofii Platona, który wierzył w istnienie niewidzialnego wzorca w całym wszechświecie, kształtującego fizyczną rzeczywistość. Współcześnie bryły platońskie są szeroko rozpoznawane i stanowią kluczowe elementy tzw. “świętej geometrii“.

Bryły platońskie: Uniwersalna wiedza starożytnych kultur

Choć to starożytni Grecy są często kojarzeni z bryłami platońskimi, nie byli oni ich pierwszymi odkrywcami. Kamienie o podobnych kształtach zostały odnalezione w Szkocji aż tysiąc lat wcześniej. Co więcej, starożytne hinduskie jantry (symboliczne diagramy używane w medytacji) również przedstawiają podobne koncepcje. Widać więc, że ta wiedza, nazywana też gnozą (tajemną wiedzą duchową), była obecna w wielu starożytnych kulturach.

Podstawowym założeniem jest postrzeganie wszechświata jako sfery, w której każdy punkt jest równo oddalony od jej centrum lub źródła. W obrębie tej sfery mogą występować różne podziały wielościenne, takie jak czworościan, sześcian, ośmiościan, dwunastościan czy dwudziestościan. W kosmicznym kontekście te podziały odpowiadają różnym wibracjom – czy to dźwiękowym, częstotliwościowym czy energetycznym. Reprezentują one podstawowe elementy wszechświata i ich różne kombinacje.

Przesuwając się w czasie od starożytnych Greków, w okresie renesansu pojawiają się myśliciele, którzy głębiej zastanawiali się nad tymi powiązaniami. Polimatycy, tak jak Leonardo da Vinci, fizycy jak Galileo, czy mniej znany angielski naukowiec Robert Hooke, dokonywali szczegółowych obserwacji naszej fizycznej rzeczywistości. Analizowali rezonans, długość fal oraz możliwości wizualizacji dźwięku. Ich prace stały się fundamentem dla nowoczesnych badań w dziedzinie cymatyki (nauki o wizualizacji dźwięku).

czestotliwosc swiadomosci

Cymatyka: Połączenie Dźwięku, Wibracji i Materii

Podczas eksperymentu z szklaną płytką pokrytą proszkiem likopodium, Robert Hooke zaobserwował niezwykłe wzory, które pojawiały się, gdy przesuwał łuk wzdłuż krawędzi płytki. Niemiecki muzyk i fizyk Ernst Chladni kontynuował prace Hooke’a, dokumentując te wzory, które później nazwano “Figurami Chladniego”.

Jednak te symetryczne figury miały znaczenie nie tylko estetyczne. Sto lat później stały się kluczem do zrozumienia podstaw fizyki kwantowej przez Erwina Schrödingera. Odkryto, że wzory węzłowe przedstawione przez figury Chladniego są powiązane z równaniem Schrödingera opisującym zachowanie elektronów w atomach jednoelektronowych. To odkrycie ukazało głęboki związek między dźwiękiem, wibracją a materią.

Hans Jenny, szwajcarski naukowiec związany ze Szkołą Rudolfa Steinera w Zurychu, kontynuował badania w dziedzinie cymatyki. Wykorzystując nowoczesną technologię, Jenny badał różnorodność figur Chladniego, które mógł tworzyć za pomocą oscylatorów kryształowych i urządzeń dźwięcznych działających w szerokim zakresie częstotliwości.

Współczesna cymatyka oferuje fascynujące możliwości, zwłaszcza w dziedzinie medycyny. Naukowcy stosują cymatykę do wizualizacji komórek rakowych w porównaniu z komórkami zdrowymi, co pozwala na precyzyjniejsze operacje chirurgiczne. Inni badacze wykorzystują dźwięk do regeneracji ludzkich kości i tkanek.

Badania nad cymatyką ukazują niesamowity potencjał dźwięku i wibracji w różnych aspektach naszego życia. Możliwe jest, że te odkrycia mogą być kluczem nie tylko do lepszego zrozumienia naszej fizycznej egzystencji, ale także do duchowej transcendencji.

Picture of autor: ormus-online

autor: ormus-online

specjalista w dziedzinie Ormusu i jego zastosowań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *