Pola torsyjne i duchowość

pole_torsyjne

Zaktualizowano artykuł 22 listopada 2023

Co to jest pole torsyjne?

Pola torsyjne to teoretyczne, subtelne struktury energetyczne, które wynikają z geometrii przestrzeni i są związane z oddziaływaniami pomiędzy cząstkami na poziomie kwantowym. Choć pola torsyjne nie są jeszcze powszechnie uznawane w środowisku naukowym, to jednak zdobywają coraz większe zainteresowanie ze względu na swoje potencjalne zastosowania oraz powiązania z duchowością.

Teoria pól torsyjnych opiera się na założeniu, że każda cząstka materii generuje swoje własne pole torsyjne, które oddziałuje z innymi polami torsyjnymi w otoczeniu. Te oddziaływania prowadzą do złożonych wzorców energetycznych, które wpływają na zachowanie materii i energii na poziomie kwantowym.

Pola torsyjne są szczególnie interesujące ze względu na ich potencjalne związki z duchowością. Niektórzy naukowcy i duchowi poszukiwacze twierdzą, że pola torsyjne mogą być odpowiedzialne za przenoszenie informacji na poziomie energetycznym.

co_to_jest_pole_torsyjne

Znaczenie pól torsyjnych w fizyce kwantowej

W fizyce kwantowej, pola torsyjne mają istotne znaczenie jako potencjalne wyjaśnienie dla niektórych zjawisk oraz oddziaływań na poziomie cząstek elementarnych. Fizyka kwantowa opisuje zachowanie materii i energii na skali atomowej i subatomowej. Wprowadzenie koncepcji pól torsyjnych do tego opisu może pomóc w zrozumieniu związku między kwantowymi oddziaływaniami a makroskopowymi zjawiskami, takimi jak grawitacja czy elektromagnetyzm.

Jednym z kluczowych aspektów fizyki kwantowej jest zjawisko splątania kwantowego, które polega na zdolności cząstek do utrzymania silnych korelacji między swoimi stanami, nawet na dużą odległość. Pola torsyjne mogą pomóc wyjaśnić to zjawisko, sugerując, że oddziaływania torsyjne przekazują informacje między splątanymi cząstkami na poziomie energetycznym.

pole_torsyjne_zdrowie

Eksperymenty i badania naukowe dotyczące pól torsyjnych

 

Chociaż pola torsyjne są tematem wciąż kontrowersyjnym i nie do końca uznawanym w środowisku naukowym, to jednak w ostatnich latach przeprowadzono kilka eksperymentów i badań naukowych, które sugerują istnienie tego zjawiska.

 1. Eksperymenty Anatolija Akimowa i Gennadija Szipowa: Dwaj rosyjscy naukowcy, Anatolij Akimow i Gennadij Szipow, przeprowadzili szereg eksperymentów mających na celu wykazanie istnienia pól torsyjnych. Ich badania opierały się na pomiarze zmian parametrów fizycznych, takich jak temperatura czy ciśnienie, w otoczeniu obiektów generujących pola torsyjne. Choć niektóre z tych eksperymentów wykazały istotne efekty, wyniki nie zostały jeszcze potwierdzone przez inne niezależne badania.
 2. Eksperymenty związane z biofotoniczną emisją: Badania naukowe wykazały, że żywe organizmy emitują słabe fale świetlne, znane jako biofotony. Niektórzy naukowcy sugerują, że te fale świetlne mogą być związane z polami torsyjnymi, które oddziałują na procesy biologiczne na poziomie komórkowym. Chociaż związek między biofotonami a polami torsyjnymi nie został jeszcze jednoznacznie potwierdzony, to jednak eksperymenty w tej dziedzinie stanowią ciekawe podejście do badania pól torsyjnych.
 3. Eksperymenty związane z nielokalnością kwantową: Fizyka kwantowa pokazuje, że cząstki na poziomie kwantowym wykazują zjawisko nielokalności, co oznacza, że oddziaływania między nimi mogą mieć miejsce niezależnie od odległości. Przeprowadzone eksperymenty, takie jak testy Bello, potwierdzają to zjawisko. Istnieje hipoteza, że pola torsyjne mogą stanowić podłoże dla tych nielokalnych oddziaływań, choć ten aspekt wciąż wymaga dalszych badań.

Warto podkreślić, że eksperymenty i badania naukowe związane z polami torsyjnymi są wciąż w fazie eksploracyjnej.

dzialanie_pole_torsyjne

Rola pól torsyjnych w duchowości

Rola pól torsyjnych w duchowości może obejmować:

 1. Wpływ na zdrowie: Istnieje teoria, że pola torsyjne wpływają na funkcjonowanie organizmu na poziomie komórkowym. Twierdzi się, że mogą wpływać na procesy regeneracji i samoleczenia, co może być istotne dla zdrowia fizycznego i emocjonalnego.
 2. Komunikacja telepatyczna: Niektóre teorie sugerują, że pola torsyjne mogą pełnić rolę w telepatii, umożliwiając wymianę informacji między osobami na poziomie energetycznym.
 3. Połączenie z wyższymi rzeczywistościami: Duchowi badacze twierdzą, że pola torsyjne mogą pomóc w osiągnięciu głębszego poziomu medytacji, dostępu do wyższych stanów świadomości i łączności z wyższymi wymiarami.
 4. Energetyczne uzdrawianie: Praktycy uzdrawiania duchowego mogą stosować pola torsyjne w celu przekazywania energii uzdrawiającej innym osobom lub do samoleczenia.

pole_torsyjne_duchowosc

Oddziaływanie pól torsyjnych na ludzkie ciało i umysł

Oddziaływanie pól torsyjnych na ludzkie ciało i umysł może obejmować:

 1. Zdrowie komórkowe: Teoria mówi, że pola torsyjne wpływają na funkcjonowanie komórek w organizmie, co może przyczynić się do ich regeneracji, samoleczenia oraz ogólnego stanu zdrowia fizycznego i emocjonalnego.
 2. Energetyczne uzdrawianie: Niektórzy praktycy duchowi uważają, że pola torsyjne mogą być stosowane w celu przekazywania energii uzdrawiającej innym osobom lub samoleczenia. Może to być osiągnięte poprzez medytację, modlitwę czy różne techniki energetyczne, takie jak Reiki czy pranic healing.
 3. Wpływ na świadomość: Pola torsyjne mogą być teoretycznie powiązane z przekazywaniem informacji i energii między różnymi poziomami rzeczywistości, takimi jak ciało fizyczne, emocjonalne, umysłowe i duchowe. To oddziaływanie może wpływać na ludzki umysł, wprowadzając zmiany w postrzeganiu, świadomości, intuicji i duchowości.
 4. Telepatia i zjawiska paranormalne: Niektóre teorie sugerują, że pola torsyjne mogą umożliwiać komunikację telepatyczną, czyli przekazywanie informacji między osobami na poziomie energetycznym. Ponadto mogą one być powiązane z innymi zjawiskami paranormalnymi, takimi jak zdolności jasnowidzenia, precognicji czy telekinezy.

badania_naukowe_pole_torsyjne

Techniki wykorzystujące pole torsyjne

Niektóre obszary, w których pola torsyjne są badane lub spekulowane jako potencjalne źródło wykorzystania:

 1. Energetyka: W przypadku wykorzystania pola torsyjnego do celów energetycznych, teoria głosi, że skręcone przestrzenie mogą przechowywać energię, która może być następnie wykorzystana jako źródło zasilania. Przykładem takiej technologii jest tzw. „generator torsyjny”. Jeśli uda się opracować skuteczne metody wykorzystania pola torsyjnego, mogłoby to prowadzić do rozwoju czystej, nieograniczonej energii.
 2. Medycyna: W kontekście medycyny, pola torsyjne są badane jako potencjalne narzędzie do uzdrawiania na odległość oraz do wpływania na funkcje biologiczne organizmów. Naukowcy poszukują dowodów na to, że pola torsyjne mogą wpływać na biologiczne procesy, takie jak regeneracja czy odbudowa tkanek. Jeśli badania potwierdzą taki wpływ, możliwe byłoby opracowanie nowych technik leczenia, które wykorzystują właściwości pola torsyjnego. Również substancja ormus może mieć wiele wspólnego z polami torsyjnymi.
 3. Telekomunikacja: Teoretycznie, pola torsyjne mogą być wykorzystywane do przekazywania informacji na dużą odległość bez opóźnień wynikających z ograniczeń prędkości światła. Takie rozwiązanie pozwoliłoby na szybką komunikację, nawet na międzyplanetarną skalę.
 4. Podróże kosmiczne: W teorii, pola torsyjne mogłyby być wykorzystane do podróży kosmicznych z prędkościami przekraczającymi prędkość światła. Jeśli naukowcy odkryją sposób na kontrolowanie pola torsyjnego w celu skrócenia przestrzeni między dwoma punktami, możliwe byłoby opracowanie nowego napędu kosmicznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *