Ryke Geerd Hamer

dr ryke geerd hamer

Zaktualizowano artykuł 10 listopada 2023

Nowa Medycyna według dr Ryke Geerd Hamer

Wprowadzenie

“Przez tysiąclecia ludzkość zdawała sobie sprawę, że wszystkie choroby mają psychiczne pochodzenie. Ta wiedza była mocno zakorzeniona w dziedzictwie ludzkości, aż współczesna medycyna zredukowała nas do worka pełnego chemicznych receptur.” – dr Ryke Geerd Hamer

Leczenie raka: Nowe Perspektywy

Teorie dr Ryke Geerd Hamer, oparte na badaniach z udziałem dziesiątek tysięcy pacjentów z rakiem oraz na jego własnych doświadczeniach, otwierają nowe możliwości w leczeniu chorób w XXI wieku. Jego “Nowa Medycyna” daje prawdziwą nadzieję na wyleczenie większości rodzajów raka i innych chorób.

Osobista Historia dr Hamera

W 1978 roku, po 15 latach praktyki jako internista i onkolog w Niemczech i Włoszech, dr Hamer doświadczył osobistej tragedii. Jego syn, Dirk Hamer, został zastrzelony w akcie przypadkowej przemocy. Dr Hamer, który przez trzy miesiące towarzyszył umierającemu synowi, zaczął szukać związku między tym traumatycznym wydarzeniem a swoją chorobą, gdy rok później zdiagnozowano u niego raka jąder. Jego żona również zachorowała na raka, co skłoniło go do zastanowienia się, czy te wydarzenia mogły być przypadkowe.

Filozofia Nowej Medycyny

“Nowa Medycyna” traktuje ciało jako zintegrowany organizm, w którym psychika jest koordynatorem wszystkich funkcji behawioralnych i obszarów konfliktu. Według dr Hamera, mózg jest centralnym procesorem zarządzającym wszystkimi funkcjami organizmu, w tym reakcjami na konflikty i choroby.

Dr Ryke Geerd Hamer i Jego Teorie Nowej Medycyny

Badania nad Rakiem

Podczas własnej walki z rakiem, dr Hamer nie zaprzestał praktyki lekarskiej. Jako ordynator chorób wewnętrznych w klinice ginekologiczno-onkologicznej na Uniwersytecie w Monachium, zaczął głębiej analizować historie medyczne swoich pacjentów. Odkrył, że w każdym przypadku rozwój rakiem można było związać z poważnym szokiem emocjonalnym lub stratą, która zazwyczaj wystąpiła w ciągu jednego do dwóch lat przed diagnozą. Te wyzwalające wydarzenia zaczął nazywać “syndromem Dirka Hamera” (DHS), na cześć swojego zmarłego syna.

Weryfikacja Teorii

Dr Hamer miał również okazję zbadać pacjentki z rakiem i porównać ich przypadki z własnym. Odkrył, że wszyscy doświadczyli podobnego rodzaju biologicznego konfliktu. Pacjenci byli w stanie przypomnieć sobie moment szoku, a także objawy takie jak bezsenność, utrata wagi i zimne dłonie, które towarzyszyły początkowi wzrostu guza.

Mechanizm Szoku

Według Hamera, kluczowym elementem jest to, że szok musi być nieoczekiwany. Jeśli jesteśmy na niego przygotowani, nie zachorujemy. Co więcej, odkrył, że każdy biologiczny konflikt zostawia ślad w mózgu, widoczny na tomografii komputerowej. Lokalizacja tego śladu w mózgu odpowiada organowi lub strukturze ciała, w której występuje choroba.

Żelazna Zasada Raka

Dr Hamer zidentyfikował również, że każda choroba przechodzi przez dwie fazy: fazę konfliktu/aktywną i fazę leczenia/rozwiązania, oddzielone momentem rozwiązania konfliktu biologicznego. Nazwał to “żelazną zasadą raka”.

Rozszerzenie Badan

Wkrótce zaczął stosować swoje teorie również do innych chorób, co zaowocowało stworzeniem “Karty choroby”. Ta karta opisuje przyczynę biologicznego konfliktu każdej choroby, jej lokalizację w mózgu oraz objawy w fazie aktywnej i gojenia.

Potencjalna Rewolucja w Medycynie

Jeżeli teorie dr Ryke Geerd Hamer znajdą dalsze potwierdzenie naukowe, mogą one stanowić podstawę Nowej Medycyny na świecie.

Co to Jest Konflikt Biologiczny?

Według teorii Nowej Medycyny, rak nie zaczyna się w ciele, ale w mózgu. Konflikt biologiczny to pierwotna reakcja na nieoczekiwane wydarzenie w życiu, które wywołuje intensywne emocje. Objawy mogą obejmować uczucie zimna w dłoniach i stopach, utratę apetytu, bezsenność i skupienie na traumie. Aby kwalifikować się jako biologiczne, te konflikty muszą być nieprzewidziane i mogą dotyczyć różnych aspektów życia, takich jak strata ukochanej osoby, utrata terytorium, dewaluacja własnej osoby, głęboki lęk i inne.

Samoistne Remisje i Proces Gojenia

Samoistne remisje zachodzą, gdy konflikt biologiczny zostaje rozwiązany, czy to naturalnie przez zmiany w życiu, czy przez świadomy wysiłek. Proces gojenia może być trudny i pełen wyzwań, ale stanowi punkt zwrotny w kierunku zdrowia.

Kontrowersje i Odrzucenie

Mimo że teoria została dobrze zbadana na podstawie 20 000 przypadków i potwierdzona za pomocą tomografii komputerowej, spotkała się z brakiem akceptacji w środowisku medycznym. Dr Hamer, po przedstawieniu swoich badań, został zmuszony do opuszczenia uniwersytetu i kontynuował badania na własną rękę. Jego prace były wielokrotnie odrzucane, a próby otwarcia klinik stosujących jego metody były prawnie blokowane.

Dalsze Działania

Dr Ryke Geerd Hamer przedstawił swoje badania na Uniwersytecie w Tybindze w 1981 roku, mając na celu jak najszybsze przetestowanie i zastosowanie swoich wyników w praktyce klinicznej. Niestety, jego prace zostały odrzucone, a kolejne próby wprowadzenia jego metod do praktyki medycznej spotykały się z prawnymi przeszkodami.

Krytyka Wobec Ryke Geerd Hamer

Krytyka wobec Hamera, którą można by nawet nazwać prześladowaniem, osiągnęła szczyt w 1986 roku. Wówczas podjęto działania prawne, aby uniemożliwić mu praktykowanie medycyny. Powodem było to, że nie zrezygnował ze swoich kontrowersyjnych teorii na rzecz oficjalnych zasad medycyny. Po jednej rozprawie sądowej, Hamerowi zabroniono kontaktu z pacjentami i doradzono, aby w wieku 51 lat zmienił zawód. Ostatecznie został skazany na 18 miesięcy więzienia za informowanie pacjentów o swojej “nowej medycynie”. Wydawało się, że jego kariera lekarska dobiegła końca.

Kontynuacja Badań przez Hamera

Mimo przeciwności, Hamer kontynuował swoje badania, choć bez wsparcia finansowego czy technicznego. Ostatecznie pozwał Uniwersytet w Tybindze i wygrał sprawę, choć uniwersytet do tej pory nie przeprowadził badań nad jego teoriami. Hamer, krytykując obecne metody leczenia raka jako barbarzyńskie i nieskuteczne, zdobył niewielu zwolenników w konwencjonalnej społeczności medycznej.

Imponująca Liczba Przebadanych Pacjentów

Hamer i jego zwolennicy twierdzą, że przeprowadzili badania na 31 000 pacjentach do 1997 roku. Wszystkie przypadki, bez wyjątku, potwierdziły jego teorię. W rzeczywistości, kilka niezależnych badań zostało już przeprowadzonych w europejskich instytucjach, w tym egzamin z 1998 roku na Uniwersytecie w Trnawie na Słowacji.

Uwaga

Warto zauważyć, że teoria dr Hamera zawiera wiele technicznych i kontrowersyjnych elementów, które nie zostały uwzględnione w tym raporcie. Na przykład, Hamer twierdzi, że nowotwory nie dają przerzutów, co jest sprzeczne z konwencjonalną wiedzą medyczną. Dlatego, jeśli chcesz zgłębić te teorie, zachowaj ostrożność i otwarty umysł. Informacje są jednak fascynujące i skłaniają do głębszego zastanowienia.

Nowa Medycyna i Jej Zastosowanie w Leczeniu Raka Piersi

Jeżeli Ty lub ktoś bliski zmaga się z rakiem piersi, teorie Ryke Geerd Hamera są warte uwagi. Hamer identyfikuje dwa główne typy raka piersi: rak gruczołu piersiowego i rak przewodu mlecznego. Twierdzi on, że lokalizacja i typ raka są bezpośrednio związane z konkretnym konfliktem emocjonalnym. Na przykład, rak gruczołu piersiowego często wiąże się z problemami w “gnieździe” kobiety, takimi jak zmartwienia o zdrowie bliskiej osoby.

Kluczowe Poglądy Hamera

Hamer podkreśla, że rozwój raka jest wynikiem nierozwiązanych konfliktów emocjonalnych i biologicznych. Jego teoria daje nadzieję na “cudowne uzdrowienie” przez rozwiązanie tych konfliktów. W skrócie, tkanka rakowa zaczyna rosnąć w momencie pojawienia się konfliktu i przestaje, gdy konflikt zostaje rozwiązany.

Meta-Medicine Academy

Od czerwca 2004 roku, w Kalifornii działa organizacja Meta-Medicine Academy, która opiera swoje badania na pracach Hamera. Jej celem jest zrozumienie “Wielkiego Obrazu” dotyczącego zdrowia i chorób. Organizacja ta oferuje różne programy edukacyjne, w tym certyfikowany program dla praktyków medycznych.

Misja i Cele Meta-Medicine

Meta-Medicine stawia sobie za cel zrozumienie przyczyn i mechanizmów chorób oraz opracowanie holistycznego podejścia do medycyny. Odpowiada na pytania takie jak:

  • Jakie są przyczyny choroby?
  • Jak współdziała ciało, umysł i duch?
  • Jakie są etapy i cykle choroby?
  • Czy każda choroba ma głębszy sens?
  • Jakie terapie są najskuteczniejsze w różnych etapach choroby?

Jak Dowiedzieć się Więcej?

Jeżeli jesteś zainteresowany, odwiedź stronę internetową Meta-Medicine Academy (www.metamedicine.info) i zapisz się na listę mailingową. Seminaria wprowadzające są planowane w Kalifornii, Niemczech i Wielkiej Brytanii.

Psychosomatyczna Terapia Nowotworów: Odkrycia Dr Ryke Geerd Hamera

Jednym z pionierów w dziedzinie psychosomatycznej terapii nowotworów jest niemiecki lekarz i chirurg onkolog, dr Ryke Geerd Hamer. W ciągu ostatniej dekady przeprowadził badania na 20 000 pacjentach z różnymi typami raka.

Zastanawiające Obserwacje

Dr Hamer zauważył, że rak rzadko przenika z jednego narządu do sąsiednich tkanek. Na przykład, nie spotkał się z przypadkiem, w którym u jednej kobiety występowały zarówno rak szyjki macicy, jak i rak macicy. Dodatkowo, wszyscy jego pacjenci doświadczyli pewnego rodzaju nierozwiązanego konfliktu psycho-emocjonalnego przed zachorowaniem.

Rewolucyjne Wnioski

Na podstawie swoich badań, dr Hamer zauważył, że zdjęcia rentgenowskie mózgu pacjentów wykazywały ciemne plamy w określonych miejscach. Te plamy były zlokalizowane w tych samych miejscach mózgu dla tego samego typu raka. Istniała również 100% korelacja między lokalizacją ciemnej plamy w mózgu, miejscem występowania raka w ciele i rodzajem nierozwiązanego konfliktu.

Teoria Dr Hamera

Dr Hamer sugeruje, że nierozwiązane konflikty emocjonalne mogą prowadzić do awarii w ośrodkach emocjonalnych mózgu, które są połączone z określonymi organami. Awaria tych ośrodków może skutkować powstawaniem komórek rakowych w kontrolowanych przez nie organach. Ponadto, twierdzi on, że przerzuty są wynikiem nowych, stresujących konfliktów, a nie rozprzestrzenianiem się raka.

Terapia i Potwierdzenie Wyników

Kiedy dr Hamer zaczął stosować psychoterapię jako element leczenia, zauważył, że rozwiązanie konfliktu emocjonalnego skutkowało zahamowaniem rozwoju raka. Ciemne plamy w mózgu również zaczęły znikać. Jego odkrycia zostały potwierdzone w badaniach przeprowadzonych w Niemczech, Austrii, Francji, USA i Danii.

Publikacje

Dr Ryke Geerd Hamer jest autorem kilku książek na temat swoich badań, w tym “RAK, CHOROBA PSYCHE” oraz “DZIEDZICTWO NOWEJ MEDYCYNY, tom 1: Ontogenetyczny system nowotworów obejmujący rak, białaczkę, psychozę i epilepsję”.

Polecamy również temat co to jest ormus ?

Picture of autor: ormus-online

autor: ormus-online

specjalista w dziedzinie Ormusu i jego zastosowań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *