Woda plazmowana – odkryj jej niezwykłe właściwości

Zaktualizowano artykuł 10 listopada 2023

Woda plazmowana, choć jeszcze mało znana, zyskuje coraz większe zainteresowanie w różnych dziedzinach nauki i przemysłu. Jej wyjątkowe właściwości sprawiają, że może być stosowana na wiele sposobów, co czyni ją niezwykle atrakcyjną dla naukowców i przedsiębiorców. W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu niezwykłemu zjawisku, omawiając jego podstawy, zastosowania i potencjalne korzyści.

Elektroda kuli plazmowej z wyładowaniem elektrycznym. W obszarze wyładowania materia znajduje się w stanie plazmy. Charakterystyka spektralna, a w konsekwencji kolor emitowanego promieniowania (tu niebieski) zależy od rodzaju atomów wzbudzanego wewnątrz kuli i jest efektem emisji promieniowania elektromagnetycznego podczas powrotu elektronów z wyższych (wzbudzonych) poziomów energetycznych do niższych stanów. (źródło: wikipedia.org)

Czym jest woda plazmowana?

Woda plazmowana to woda, która została poddana specjalnemu procesowi elektrolizy w warunkach niskiego ciśnienia. W wyniku tego procesu, cząsteczki wody ulegają rozkładowi na jony wodoru i tlenu, a następnie rekombinacji, tworząc nowe struktury, takie jak jony hydroksylowe (OH-) czy atomy wodoru. Plazma wodna charakteryzuje się wysoką reaktywnością chemiczną, co pozwala na przeprowadzenie wielu różnorodnych reakcji chemicznych.

porównanie wody nie plazmowanej (lewa strone) i plazmowanej
porównanie wody nie plazmowanej (lewa strona, większe klastry, – klaster wody to grupa cząsteczek wody, które są połączone ze sobą poprzez oddziaływania wodorowe, na klaster może się składać od 2 do 300 cząstek) i plazmowanej

Czy nanowoda to woda plazmowana?

Nanowoda i woda plazmowana to dwa różne pojęcia.

Woda plazmowana: Wytwarzanie wody plazmowanej polega na naświetlaniu wody za pomocą energii plazmowej, co ma na celu zmianę struktury wody oraz jej właściwości. Proces ten ma przede wszystkim na celu zwiększenie potencjału energetycznego wody oraz jej zdolności do przenoszenia informacji na poziomie subatomowym. Woda plazmowana jest często stosowana w kontekście terapii i medycyny alternatywnej.

Nanowoda: Wytwarzanie nanowody polega na zmniejszeniu rozmiaru cząsteczek wody do nanometrów, dzięki zastosowaniu różnych metod, takich jak elektroliza, filtracja, ultradźwięki czy klasteryzacja. Głównym celem wytwarzania nanowody jest zwiększenie jej przepuszczalności przez błony komórkowe, co może prowadzić do lepszej absorpcji składników odżywczych, leków czy suplementów. Nanowoda jest często stosowana w kontekście zdrowia i odżywiania.

Możliwe, że ludzie używają tych terminów zamiennie ze względu na to, że obie formy wody mają na celu zmianę właściwości wody w celu osiągnięcia korzyści zdrowotnych. W rzeczywistości, jednak, terminy te odnoszą się do różnych procesów, jak wcześniej wspomniano.

Jak powstaje woda plazmowana?

Proces tworzenia wody plazmowanej polega na wprowadzeniu energii elektrycznej do wody pod niskim ciśnieniem. W wyniku tego powstaje plazma niskotemperaturowa, która zawiera swobodne jony, atomy oraz cząsteczki. Użycie niskiego ciśnienia sprawia, że energia jest przekazywana bezpośrednio do cząsteczek wody, co prowadzi do powstania plazmy wodnej.

energia wszechświata

Zastosowania wody plazmowanej

Ze względu na swoją wysoką reaktywność chemiczną, woda plazmowana znajduje zastosowanie w różnych dziedzinach, takich jak:

 1. Oczyszczanie wody: Plazma wodna może rozkładać związki organiczne, bakterie i wirusy, co sprawia, że może być wykorzystywana do oczyszczania wody pitnej czy ścieków.
 2. Przemysł chemiczny: Woda plazmowana może służyć jako katalizator w reakcjach chemicznych, co pozwala na przyspieszenie procesów i zmniejszenie zużycia energii.
 3. Medycyna: Ze względu na jej zdolność do niszczenia mikroorganizmów, woda plazmowana może być wykorzystywana w dezynfekcji narzędzi medycznych czy ran.
 4. Rolnictwo: Woda plazmowana może być stosowana jako nawóz, ponieważ pobudza wzrost roślin oraz poprawia jakość gleby. Ponadto, ze względu na jej właściwości dezynfekujące, może być również wykorzystywana do zwalczania chorób roślin i szkodników.
 5. Przemysł kosmetyczny: Dzięki swoim właściwościom antybakteryjnym, woda plazmowana może być stosowana jako składnik kosmetyków i produktów pielęgnacyjnych, takich jak żele myjące czy płyny do przemywania twarzy.

Czy woda plazmowana zmienia swoje parametry?

Woda plazmowana może wykazywać zmienione właściwości fizykochemiczne w porównaniu do zwykłej wody, choć wyniki badań na ten temat są różne i nie zawsze jednoznaczne. Niektóre z możliwych zmian właściwości wody plazmowanej obejmują:

 1. pH: Woda plazmowana może wykazywać zmiany w wartości pH. W zależności od rodzaju plazmy i warunków eksperymentalnych, pH wody plazmowanej może wzrosnąć (zasadowość) lub spaść (kwasowość).

 2. Przewodność: Woda plazmowana może wykazywać zwiększoną przewodność elektryczną. Może to być spowodowane rozpadem cząsteczek wody na jony pod wpływem plazmy lub obecnością innych substancji jonowych.

 3. Napięcie powierzchniowe: Napięcie powierzchniowe wody plazmowanej może ulec zmianie (raczej w kierunku jej spadku), choć wyniki badań na ten temat są różne i zależą od konkretnego przypadku.

 4. Temperatura wrzenia, zamarzania i zmienność objętości podczas zamarzania: Woda plazmowana może wykazywać zmiany w tych właściwościach, ale wpływ plazmy na te parametry nie jest jednoznaczny i zależy od konkretnych warunków eksperymentalnych.

 5. Lepkość: może ulec zmniejszeniu
 6. Wzrost rozpuszczalności substancji

Korzyści wynikające z wykorzystania wody plazmowanej

Wykorzystanie wody plazmowanej niesie ze sobą wiele korzyści, takich jak:

 1. Ograniczenie użycia chemikaliów: Woda plazmowana może zastąpić wiele szkodliwych substancji chemicznych, stosowanych np. w oczyszczaniu wody czy przemyśle chemicznym.
 2. Oszczędność energii: Woda plazmowana pozwala na przeprowadzenie wielu procesów chemicznych przy niższym zużyciu energii, co może prowadzić do oszczędności kosztów i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych.
 3. Bezpieczeństwo i ekologia: Stosowanie wody plazmowanej może zmniejszyć ilość odpadów chemicznych, co przekłada się na mniejsze obciążenie dla środowiska.
woda składająca się z jej cząstek - klastrów
woda składająca się z jej cząstek – klastrów

Wpływ wody plazmowanej na organizmy żywe

Woda plazmowana zawiera tlen singletowy oraz inne reaktywne formy tlenu. Tlen singletowy to wysoce energetyczna forma tlenu, która jest w stanie przenikać przez błony komórkowe. W wyniku tego procesu, tlen może oddziaływać bezpośredniokomórkami organizmów żywych, co może prowadzić do różnorodnych efektów.

Jednym z możliwych korzyści wynikających z obecności tlenu wydzielonego w wodzie plazmowanej jest przyspieszenie procesów naprawczych w uszkodzonych komórkach oraz sekwencjach DNA. Poprzez dostarczenie dodatkowego tlenu do komórek, woda plazmowana może wspierać ich naturalne zdolności do regeneracjinaprawy uszkodzeń.

Innym aspektem wpływu tlenu wydzielonego w wodzie plazmowanej na organizmy żywe jest detoksykacja. Obecność tlenu singletowego może przyczynić się do eliminacji toksyn i neurotoksyn z komórek, co jest istotne dla utrzymania zdrowia organizmów.

Woda plazmowana może również wpłynąć na apoptozę, czyli naturalny proces śmierci komórek nowotworowych. Tlen singletowy, ze względu na swoje właściwości, może wspierać proces apoptozy, co może prowadzić do zahamowania rozwoju nowotworów.

Wreszcie, obecność tlenu wydzielonego w wodzie plazmowanej może stymulować wzrost roślin oraz wpływać korzystnie na zdrowie zwierząt hodowlanych. Wzrost zawartości tlenu w wodzie dostarczanej do roślin może przyczynić się do zwiększenia tempa fotosyntezy, co prowadzi do szybszego wzrostu i lepszego rozwoju roślin. Podobnie, zwierzęta hodowlane mogą korzystać z dostarczania wody plazmowanej, która może wspierać ich zdrowie poprzez dostarczanie większej ilości tlenu do komórek.

Podsumowując, tlen wydzielony w wodzie plazmowanej może mieć wiele korzystnych wpływów na organizmy żywe, zarówno na poziomie komórkowym, jak i w szerszym kontekście. Dalsze badania mogą poszerzyć naszą wiedzę na temat możliwości zastosowania wody plazmowanej i jej wpływu na zdrowie ludzi, roślin i zwierząt.

wizualizacja artystyczna przejścia klastrów wody z większych do mniejszych
wizualizacja artystyczna przejścia klastrów wody z większych do mniejszych

Wpływ wody plazmowanej na Ormus i potencjalne zalety

Czym jest Ormus?

Ormus, znany również jako ORMES (Orbitally Rearranged Monoatomic Elements – Orbitalnie Rearanżowane Monoatomowe Elementy) to grupa minerałów o niezwykłych właściwościach, których struktura została zmieniona na poziomie atomowym. Ormus zawiera pierwiastki takie jak złoto, srebro, platyna, rod, iryd czy pallad w formie monoatomowej. Właśnie te nietypowe właściwości sprawiają, że Ormus przyciąga uwagę naukowców i entuzjastów zdrowego stylu życia.

Połączenie wody plazmowanej z Ormusem

Wykorzystanie wody plazmowanej w procesie otrzymywania Ormusu może mieć szereg potencjalnych zalet. Jako że woda plazmowana posiada wysoką reaktywność chemiczną oraz zdolność do zmieniania struktury cząsteczek, może wpłynąć na strukturę Ormusu, poprawiając jego właściwości. Połączenie tych dwóch substancji może prowadzić do otrzymania nowych związków o niezwykłych właściwościach.

Potencjalne zalety połączenia wody plazmowanej z Ormusem

Woda plazmowana może wpłynąć na Ormus, przynosząc szereg korzyści, takich jak:

 • Wzmocnienie efektów zdrowotnych: Poprawa struktury Ormusu dzięki zastosowaniu wody plazmowanej może prowadzić do zwiększenia jego efektów zdrowotnych. Ormus jest już znany z działania antyoksydacyjnego, przeciwzapalnego czy detoksykującego. Woda plazmowana może dodatkowo wzmocnić te działania.
 • Poprawa biodostępności: Woda plazmowana może zwiększyć biodostępność pierwiastków zawartych w Ormusie, co oznacza, że organizm będzie mógł je lepiej wykorzystać.
 • Wspomaganie procesów regeneracji: Ormus jest ceniony za swoje właściwości regeneracyjne, zarówno na poziomie komórkowym, jak i ogólnoustrojowym. Woda plazmowana może dodatkowo przyspieszyć te procesy, wpływając na szybsze gojenie się ran czy regenerację po wysiłku fizycznym.

Badania naukowe i dalszy rozwój Chociaż połączenie wody plazmowanej z Ormusem wydaje się obiecujące, wciąż potrzeba więcej badań naukowych, które pozwolą lepiej zrozumieć to zjawisko. W miarę jak technologia wody plazmowanej będzie się rozwijać, a badania naukowe nad Ormusem będą posuwać się naprzód, można oczekiwać, że połączenie tych dwóch substancji będzie przedmiotem coraz większego zainteresowania ze strony naukowców i specjalistów w dziedzinie zdrowia.

Podsumowanie

Woda plazmowana i Ormus to dwa niezwykle interesujące zjawiska, które mogą przynieść liczne korzyści zdrowotne, technologiczne oraz znaleźć szerokie zastosowanie w różnych dziedzinach nauki i przemysłu. Połączenie tych dwóch substancji może prowadzić do powstania nowych związków o wyjątkowych właściwościach, które mogą przyczynić się do poprawy zdrowia i jakości życia ludzi. Woda plazmowana, dzięki swoim unikalnym właściwościom, takim jak wysoka reaktywność chemiczna, pozwala na przeprowadzenie wielu procesów w sposób efektywny i przyjazny dla środowiska. W miarę jak badania nad wodą plazmowaną oraz Ormusem będą się rozwijać, odkrywane będą kolejne, fascynujące zastosowania tych niezwykłych zjawisk. Jednakże, aby w pełni zrozumieć potencjalne zalety wynikające z połączenia wody plazmowanej z Ormusem, konieczne są dalsze badania naukowe i eksperymenty, które pozwolą na dokładne określenie ich właściwości i zastosowań.

Nasze produkty zawierają wodę plazmowaną i ozonowaną

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *