dna-wspomnienia
15 maja 2022 Autor ormus Wyłączono

Wspomnienia podróżują przez DNA – jak i dlaczego?

Zaktualizowano artykuł 15 maja 2022

Wspomnienia podróżują przez DNA – Jedną z najbardziej kontrowersyjnych, ale fascynujących dziedzin badań jest przekonanie, że można odziedziczyć wspomnienia po przodkach bez konieczności ich przeżywania.

Mowa o wspomnieniach genetycznych. Poniżej w artykule przectawimy fakty naukowe hipotezy na fakt iż wspomnienia podróżują przez DNA.

Niektórzy psychologowie wysunęli teorię , że mamy wspomnienia i uczucia naszych przodków, praktycznie rodzimy się z tymi odciśniętymi w naszym DNA.

Pamięć genetyczna to intensywnie badana dziedzina przez dwa wielkie autorytety w dziedzinie badań. Biologię i psychologię, które twierdzą, że wspomnienia mogą wędrować nawet przez 14 pokoleń wstecz.

Wszyscy wiemy, że pamięć to zdolność mózgu. Dzięki której wszystko, co widzisz, czujesz i żyjesz, jest kodowane, zachowywane i odzyskiwane w razie potrzeby.

Rodzaje pamięci

Istnieją 3 rodzaje pamięci:
Pamięć sensoryczna (<1 sekunda)
Pamięć krótkotrwała (<1 minuta)
Nastwpnie pamięć długotrwała (dożywotnia)
Model tych 3 typów pamięci, znany jako model Atkinsona-Shiffrina , za Richardem Atkinsonem i Richardem Shiffrin, opracowany w 1968 roku. Pozostaje najpopularniejszym modelem do badania wspomnień, określanym jako proces pamięci najczęściej wykorzystywany do kodowania , utrwalania , metody przechowywania i wycofywania.

Na przestrzeni lat odkryto różne typy pamięci długotrwałej, takie jak pamięć jawna (świadoma). Pamięć niejawna (nieświadoma) z późniejszym podziałem pamięci deklaratywnej na świadomą i pamięci proceduralnej na nieświadomej. Deklaratywnej z podziałem epizodycznym pamięć (emocje) i pamięć semantyczna (abstrakcyjna) .

Pamięć proceduralna lub niejawna ( wiedzieć jak ) jest nieświadomą pamięcią wiedzy. O tym, jak robić rzeczy i jest zwykle uzyskiwana poprzez powtarzanie i praktykę.

Pamięć deklaratywna lub jawna ( wiedzieć co ) jest świadomą pamięcią faktów i zdarzeń. Odnosi się do tych wspomnień, które można świadomie przywołać, a także zawiera jawnie przechowywane informacje.

Biologia utrzymuje, że pamięć genetyczna to taka, która jest zapisywana w materiale genetycznym i dziedziczona przez podział komórki. Co oznacza, że ​​musi to być pamięć komórkowa.

Istnieje proces epigenetyczny, który komórki wykorzystują nawet bez zmiany sekwencji DNA, aby wpłynąć na jego interakcję z białkami. Co pozwala im rejestrować komórkę pamięci i stabilizować tę zmianę w materiale genetycznym.

Komórki posiadają ten sam materiał genetyczny

Komórki posiadają ten sam materiał genetyczny, z kilkoma wyjątkami i są zdolne do rejestrowania historycznych wydarzeń ich rozwoju w organizmie. Prowadzących do ich sprofilowanych funkcji.

Zwierzęta można wykorzystać jako modele do prowadzenia badań i wyjaśniania procesu epigenetycznego.

Na przykład epigenetyka może wyjaśnić metamorfozę gąsienicy w motyla lub płodu w przypadku osoby dorosłej. Również także może pokazać nam wiele sposobów przeprogramowania kodu genetycznego.

Podczas gdy biologia dowodzi chemicznie, że rzeczywiście, w odpowiednich warunkach, dzielimy się wspomnieniami z naszym przodkiem. Psychologia również mocno się zgadza, tworząc prawdziwe, interesujące powiązania dotyczące tego, jak ewoluowaliśmy.

I zachowaj spokój, jest bardzo mało prawdopodobne, abyś mógł wyobrazić sobie dzień ślubu prapradziadka lub poczuć jego ból zęba. Ponieważ nie ma naukowej teorii ani dowodów, które mogłyby udowodnić, że możemy odziedziczyć określone wspomnienia z naszego korzenia.

Psychiatra Carl Jung – Wspomnienia podróżują przez DNA

Jeden z najbardziej znanych psychiatrów i psychoanalityków Carl Jung użył terminu. „ świadomość zbiorowa ”, aby ustalić jeszcze szersze pojęcie dziedziczonych cech, intuicji i zbiorowej inteligencji z przeszłości.

Jung napisał:

„I z psychologicznego punktu widzenia najistotniejszą rzeczą jest to, że w snach, fantazjach i innych wyjątkowych stanach umysłu najbardziej naciągane mitologiczne motywy i symbole mogą pojawiać się autochtonicznie w dowolnym momencie. Często, najwyraźniej, w wyniku określonych wpływów, tradycji, i pobudzenia działające na jednostkę, ale częściej bez ich śladu.

Te „pierwotne obrazy” lub „archetypy”, jak je nazwałem. Należą do podstawowego zasobu nieświadomej psychiki i nie mogą być wyjaśnione jako osobiste nabytki. Razem tworzą tę psychiczną warstwę, którą nazwano zbiorową nieświadomością.

Istnienie nieświadomości zbiorowej oznacza, że ​​świadomość indywidualna nie jest niczym innym jak tabula rasa i nie jest odporna na z góry określone wpływy. Wręcz przeciwnie, w największym stopniu jest pod wpływem odziedziczonych założeń, zupełnie niezależnie od nieuniknionych wpływów wywieranych na nią przez środowisko.

Zbiorowa nieświadomość zawiera w sobie życie psychiczne naszych przodków od najwcześniejszych początków. Jest matrycą wszystkich świadomych zjawisk psychicznych. A zatem wywiera wpływ, który w najwyższym stopniu zagraża wolności świadomości. Ponieważ nieustannie dąży do poprowadzenia wszystkich świadomych procesów z powrotem na stare ścieżki”.

Następnie wygłosił ten wykład do Abernethian Society w Londynie i powiedział:

„Moja teza jest więc następująca: oprócz naszej bezpośredniej świadomości, która ma charakter na wskroś osobowy i którą uważamy za jedyną psychikę empiryczną (nawet jeśli przypisujemy nieświadomość osobistą jako dodatek), istnieje drugi system psychiczny o charakterze zbiorowym, uniwersalnym i bezosobowym, identyczny u wszystkich jednostek.

Ta zbiorowa nieświadomość nie rozwija się indywidualnie, ale jest dziedziczona. Składa się z wcześniej istniejących form, archetypów, które mogą stać się świadome dopiero wtórnie i które nadają określony kształt pewnym treściom psychicznym”.

Brill pierwszy psychoanalityk

W 1940 roku AA Brill był pierwszym psychoanalitykiem, który praktykował w USA i pierwszym tłumaczem Freuda na angielski. Zacytował dr. William Carpenter, który napisał, co następuje, porównując zdolności obliczeniowe Zeraha Colburna w matematyce z tajemnicą muzycznych kompozycji Mozarta:

„W każdym z powyższych przypadków mamy zatem osobliwy przykład posiadania niezwykłej wrodzonej zdolności do określonej aktywności umysłowej. Która ujawniła się w tak wczesnym okresie, że wyklucza pojęcie, iż mogła zostać nabyta przez doświadczenie indywidualnego.

Takim wrodzonym darom nadajemy nazwę intuicji. Trudno kwestionować, że podobnie jak instynkty zwierząt niższych, są one wyrazem tendencji konstytucyjnych ucieleśnionych w organizmach jednostek, które je manifestują”.

Większość z nas myśli, że urodziliśmy się ze złożonym elementem organicznej maszynerii (mózgiem) z ogromnym, ale pustym dyskiem twardym (pamięć). Czym właściwie jesteśmy, jest stosem ciągłego uczenia się i doświadczeń życiowych, które są jeden po drugim dodawane do pamięci.

Ale jak wiemy, są tacy cudowni uczeni lub przypadkowi geniusze, którzy mają tendencję do sięgania do informacji. Których nigdy nie nauczyli ani nie doświadczyli w swoim prawdziwym życiu. Nadal sprawiają, że wydaje się to bardzo łatwe, jakby już urodzili się zaprogramowani. Zaprogramowani by wiedzieć, i że moi przyjaciele, to pamięć genetyczna .

Najlepszym przykładem, jaki możemy wykorzystać, jest królestwo zwierząt, ze swoimi najbardziej złożonymi, dziedzicznymi zdolnościami.

Pierwsze badanie na płazińcach

Właściwie pierwsze badania na płazińcach zostały przeprowadzone około roku 1950 roku. Badanie wykonał James McConnella, który wykorzystał odziedziczoną przez płazińce zdolność do regeneracji.

Dlatego dr McConnell najpierw wytrenował płazińca, aby unikał błysku, porażając go po błysku i natychmiast się odwrócił, a następnie albo odciął robakom głowy, w którym to przypadku robaki zregenerowały się i zapamiętały trening, albo nakarmił nimi inne robaki. i wydawałoby się, że następny robak pamięta szkolenie.

Inne zwierzęta, które zostały odkryte, a które zajmują się starożytnymi wspomnieniami, to motyle Monarch, które każdego roku odbywają 2500 mil podróż z Kanady do Meksyku, gdzie zimują, a następnie wracają latem z powrotem do Kanady.

Pokonanie tej trasy zajmuje tym motylom trzy pokolenia, dlatego ta sama grupa motyli nie jest w stanie pokonać tej trasy w obie strony.

Więc po prostu zadaj sobie pytanie, w jaki sposób nowa generacja motyli może migrować?

Otóż ​​przekazują informacje o trasie przez pamięć genetyczną.

Podobnie jak motyle Monarch w królestwie zwierząt występują z taką samą wydajnością ptaki, myszy, słonie, a nawet psy i wiele innych.

Spekulacje na temat genetyki

Naukowcy zajmujący się genetyką człowieka spekulują, że zaburzenia neuropsychiatryczne, takie jak urazy, fobie, depresje itp., mogą również przechodzić z pokolenia na pokolenie dzięki pamięci genetycznej.

Badania neurologiczne przeprowadzono na myszach, a badania sugerują, że niektóre doświadczenia mogą mieć wpływ na kolejne pokolenia.

Eksploracja polega na wytrenowaniu myszy w strachu przed określonym zapachem, strach przechodzący na ich potomków z powodu ich wytrenowanej niedyspozycji, sprawiając, że następne pokolenia są intensywnie wrażliwe i boją się tego samego zapachu, nawet jeśli nigdy nie konfrontowały się z tym zapachem.

Stwierdzono również zmiany w strukturze mózgu, co doprowadziło badaczy do wniosku, że doświadczanie zaburzeń lękowych u rodziców jeszcze przed poczęciem ma wpływ zarówno na strukturę, jak i funkcje układu nerwowego na przyszłe pokolenia.

To niepodważalny fakt na wyciągnięcie tezy iż wspomnienia podróżują przez DNA.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat substancji o nazwie ORMUS. Według ustaleń preparat może naprawiać DNA.