Afirmacje

afirmacje

Zaktualizowano artykuł 28 listopada 2023

Afirmacje: Pozytywna siła myśli

Afirmacje to pozytywne, skoncentrowane zdania, które mają na celu kształtowanie i umacnianie pozytywnego sposobu myślenia o sobie, innych oraz otaczającym nas świecie. Mają one zdolność przekształcania negatywnych myśli i przekonań w konstruktywne postawy, które mogą wzmacniać pewność siebie, samoocenę, motywację i determinację w dążeniu do realizacji celów.

Jak praktykować afirmacje?

Praktykowanie afirmacji jest proste. Wystarczy wybrać pozytywne zdanie i regularnie je powtarzać. Kluczem jest skupienie się na teraźniejszości, dlatego ważne jest, aby formułować je w czasie teraźniejszym. Na przykład zamiast mówić “Będę pewny siebie”, powiedz “Jestem pewny siebie”.

Regularne powtarzanie afirmacji może kształtować pozytywne nastawienie, pomagając w eliminacji negatywnych emocji, które mogą wpływać na nasze samopoczucie. Warto pamiętać, że myśli mają energię, a ta energia wpływa na nasze życie i otoczenie.

Dla osób, które często ulegają negatywnym myślom o sobie, afirmacje mogą służyć jako narzędzie do przełamywania tych niekorzystnych wzorców myślowych. Poprzez zastępowanie ich pozytywnymi przekonaniami, możliwe jest kształtowanie zdrowszej i bardziej konstruktywnej perspektywy na życie.

Naukowe podstawy pozytywnych afirmacji

Czy pozytywne afirmacje mają naukowe uzasadnienie? Odpowiedź brzmi: tak. Chociaż nie mają one nic wspólnego z magią, to jednak ich skuteczność opiera się na solidnych podstawach psychologicznych.

Pozytywne afirmacje, aby były skuteczne, wymagają konsekwencji w praktyce. Dzięki regularnemu powtarzaniu można osiągnąć trwałe i długotrwałe zmiany w sposobie myślenia i postrzegania siebie oraz otaczającego świata.

Co ciekawe, skuteczność i popularność pozytywnych afirmacji nie są jedynie modą czy chwilowym trendem. Opierają się one na szeroko akceptowanej teorii psychologicznej. Współczesne badania wskazują, że afirmacje mogą wpływać na poziom pewności siebie, samoocenę oraz pomóc w radzeniu sobie z negatywnymi emocjami czy stresującymi sytuacjami.

Naukowe podstawy pozytywnych afirmacji

Pozytywne afirmacje opierają się na solidnych podstawach psychologicznych, a jednym z głównych filarów tej koncepcji jest teoria autoafirmacji zaproponowana przez Steele’a w 1988 roku. Teoria ta sugeruje, że ludzie mają naturalną tendencję do utrzymania pozytywnego obrazu siebie, nawet w obliczu informacji, które mogą go podważyć.

W skrócie, integralność siebie to pojęcie odnoszące się do naszej ogólnej pewności siebie w zakresie zdolności do podejmowania moralnych decyzji i elastycznego dostosowywania się w sytuacjach, kiedy nasza samoocena może być pod presją (Cohen i Sherman, 2014). Oznacza to, że ludzie dążą do ochrony swojego pozytywnego obrazu siebie przed potencjalnymi zagrożeniami, a jednym ze sposobów na to jest właśnie stosowanie pozytywnych afirmacji.

W praktyce oznacza to, że poprzez regularne powtarzanie pozytywnych stwierdzeń o sobie, ludzie mogą wzmacniać swoją samoocenę i poczucie własnej wartości, co pomaga im lepiej radzić sobie z wyzwaniami i trudnościami życiowymi.

Tożsamość a pozytywne potwierdzenie własnej wartości

Teoria autoafirmacji skupia się na trzech głównych założeniach, które są kluczem do zrozumienia mechanizmu działania pozytywnych afirmacji.

 1. Globalna narracja o sobie: Autoafirmacja pozwala na kształtowanie ogólnej narracji o sobie, w której postrzegamy siebie jako elastycznych, moralnych i zdolnych do adaptacji w różnorodnych sytuacjach. Jest to podstawa naszej tożsamości (Cohen i Sherman, 2014). Ważne jest zrozumienie, że tożsamość nie jest sztywną koncepcją. Zamiast widzieć siebie w jednej, niezmienniczej roli, na przykład “studenta”, tożsamość jest elastyczna, co pozwala na przyjmowanie różnych ról i identyfikacji. Dzięki temu można definiować sukces w wielu aspektach życia.

 2. Tożsamość a doskonałość: Według teorii autoafirmacji, utrzymanie pozytywnej tożsamości nie wymaga bycia doskonałym czy wyjątkowym (Cohen i Sherman, 2014). Kluczem jest bycie kompetentnym i adekwatnym w obszarach, które są dla nas ważne. Chodzi o to, aby być moralnym, elastycznym i dobrze radzić sobie w różnych sytuacjach (Steele, 1988).

 3. Autentyczność w działaniu: Integralność własna polega na działaniu w sposób autentyczny, zasługujący na uznanie. W kontekście pozytywnych afirmacji, nie chodzi o mówienie czegoś dla samego uzyskania pochwały. Na przykład, stwierdzenie “Jestem odpowiedzialną matką chrzestną” nie jest wypowiadane dla uzyskania komplementu, ale dla podkreślenia autentycznego działania zgodnie z tą wartością.

W skrócie, pozytywne afirmacje są narzędziem, które pomaga w kształtowaniu i utrzymaniu pozytywnego obrazu siebie, opartego na autentyczności i wartościach, które są dla nas ważne.

Afirmacja a badania neuronaukowe

Teoria autoafirmacji stała się podstawą dla badań w dziedzinie neuronauki, które miały na celu zrozumienie, jak pozytywne potwierdzenie własnej wartości wpływa na nasz mózg.

Badania z wykorzystaniem rezonansu magnetycznego (MRI) wskazują, że podczas wykonywania zadań związanych z autoafirmacją, pewne ścieżki nerwowe w mózgu stają się bardziej aktywne (Cascio i in., 2016). Konkretnie, obszar mózgu nazywany brzuszno-przyśrodkową korą przedczołową, który jest odpowiedzialny za pozytywną ocenę siebie i przetwarzanie informacji związanych z własną osobą, wykazuje zwiększoną aktywność podczas skupiania się na osobistych wartościach (Falk i in., 2015; Cascio i in., 2016).

Badanie przeprowadzone przez Falka i jego zespół sugeruje, że dzięki praktykowaniu pozytywnych afirmacji ludzie są bardziej otwarci na informacje, które wcześniej mogły być postrzegane jako zagrożenie, traktując je jako bardziej wartościowe (Falk i in., 2015). To odkrycie ma kluczowe znaczenie, ponieważ pokazuje, jak pozytywne afirmacje wpływają na sposób, w jaki przetwarzamy informacje na temat siebie.

Afirmacja podświadomości

Afirmacje wpływają na podświadomość poprzez zmianę przekonań, nawyków i zachowań, które mogą wpłynąć na sposób, w jaki postrzegamy siebie i nasze życie. Oto kilka sposobów, w jakie afirmacje oddziałują na nią:

 1. Przełamywanie negatywnych przekonań: Afirmacje pomagają zastępować negatywne przekonania, które mogły się utrwalić w naszej podświadomości, pozytywnymi i konstruktywnymi myślami. W rezultacie może to prowadzić do wzrostu pewności siebie, motywacji i ogólnego poczucia wartości.

 2. Wzmocnienie pozytywnych przekonań: Powtarzanie pozytywnych afirmacji może pomóc wzmocnić istniejące pozytywne przekonania, co sprawi, że będą one silniejsze i bardziej zakorzenione w naszej podświadomości.

 3. Tworzenie nowych nawyków i zachowań: Afirmacje mogą wpłynąć na naszą podświadomość, prowadząc do tworzenia nowych, zdrowych nawyków i zachowań, które będą wspierać nasze cele i marzenia.

 4. Wizualizacja i manifestacja: Afirmacje często są używane w połączeniu z wizualizacją, co pozwala na jeszcze większe oddziaływanie na podświadomość. Wizualizacja i afirmacje mogą pracować razem, aby pomóc nam w osiągnięciu naszych celów, tworząc obrazy i uczucia, które będą nas motywować i inspirować.

 5. Redukcja stresu i lęku: Regularne praktykowanie afirmacji może pomóc w zmniejszeniu poziomu stresu i lęku poprzez wprowadzenie spokoju i pozytywnego myślenia do naszej podświadomości.

Podświadomość odgrywa kluczową rolę w naszym życiu i pracy, ponieważ wpływa na nasze myśli, uczucia, przekonania, nawyki i zachowania.

Korzyści płynące z regularnych afirmacji

Zrozumienie mechanizmów działania pozytywnych afirmacji jest kluczem do pełnego wykorzystania ich potencjału. Oto sześć korzyści wynikających z badań empirycznych, które potwierdzają skuteczność codziennych praktyk autoafirmacji:

 1. Redukcja stresu: Badania wykazały, że afirmacje mogą pomóc w zmniejszeniu poziomu stresu, który negatywnie wpływa na zdrowie (Sherman i in., 2009; Critcher i Dunning, 2015).

 2. Promocja zdrowego stylu życia: Afirmacje były skuteczne w interwencjach mających na celu zachęcenie ludzi do prowadzenia bardziej aktywnego trybu życia (Cooke i in., 2014).

 3. Otwartość na informacje: Dzięki afirmacjom ludzie są bardziej otwarci na komunikaty, które wcześniej mogły być postrzegane jako zagrożenie, co ułatwia akceptację pozytywnych interwencji (Logel i Cohen, 2012).

 4. Poprawa nawyków żywieniowych: Afirmacje mogą pomóc w akceptacji korzystnych komunikatów zdrowotnych, prowadząc do zdrowszych wyborów żywieniowych, takich jak spożywanie większej ilości owoców i warzyw (Epton i Harris, 2008).

 5. Wsparcie w osiągnięciach akademickich: Regularne praktykowanie afirmacji może pomóc w łagodzeniu spadku wyników akademickich u studentów, którzy mogą czuć się wykluczeni w środowisku akademickim (Layous i in., 2017).

 6. Zmniejszenie negatywnych myśli: Afirmacje mogą pomóc w redukcji stresu i negatywnego myślenia, co prowadzi do lepszego samopoczucia (Koole i in., 1999; Wiesenfeld i in., 2001).

Wspomniane badania potwierdzają, że regularne praktykowanie pozytywnych afirmacji może przynieść wiele korzyści dla zdrowia psychicznego i fizycznego.

Korzyści zdrowotne płynące z afirmacji

Zgodnie z wynikami badań, pozytywne afirmacje mogą wpłynąć na nasze reakcje w sytuacjach, które postrzegamy jako zagrożenie. Dzięki nim reagujemy mniej defensywnie i bardziej otwarcie na różne bodźce.

Przykładowo, jedno z przeprowadzonych badań wykazało, że osoby palące papierosy, które praktykowały afirmacje, reagowały mniej negatywnie na ostrzeżenia zdrowotne umieszczone na opakowaniach papierosów. Co więcej, wyrażały one chęć zmiany swojego szkodliwego nawyku (Harris i in., 2007).

W szerszym kontekście, rozwijanie adaptacyjnego, wszechstronnego postrzegania siebie może przyczynić się do zwiększenia naszej odporności na różne trudności życiowe. Może to dotyczyć presji społecznej, niepokojących informacji zdrowotnych czy doświadczeń wykluczenia. Posiadanie wszechstronnej koncepcji własnej tożsamości okazuje się być nieocenionym narzędziem w radzeniu sobie z wyzwaniami.

Korzyści z afirmacji w codziennym życiu

Afirmacje, będąc pozytywnymi twierdzeniami, promują optymistyczne podejście do życia. Optymizm sam w sobie posiada wiele korzyści. W kontekście radzenia sobie z negatywnymi myślami, badania wykazały, że afirmacje mogą pomóc w zredukowaniu skupiania się na nieprzyjemnych doświadczeniach (Wiesenfeld i in., 2001).

Kiedy udaje nam się zastąpić negatywne myśli pozytywnymi przekonaniami, jesteśmy w stanie kształtować bardziej elastyczną i pełną nadziei wizję siebie oraz naszych możliwości. W praktyce oznacza to lepsze radzenie sobie z wyzwaniami i większą wiarę w osiągnięcie zamierzonych celów.

Przykłady afirmacji i cele szczegółowe

Afirmacja zależy od Twojego celu, jeżeli rozwijasz się zawodowo to zapewne afirmacja bogactwa lub pewności siebie będzie jedną z nich, przyjrzyj się prostym przykładom:

 1. Afirmacje bogactwa i obfitości:
  • “Jestem otwarty na obfitość, która płynie do mnie z każdej strony.”
  • “Pieniądze przyciągają mnie łatwo i swobodnie.”
 1. Afirmacje pewności siebie i rozwoju zawodowego:
  • “Jestem pewny siebie i odnoszę sukcesy w swojej karierze.”
  • “Moje umiejętności rosną każdego dnia, a ja staję się coraz lepszym profesjonalistą.”
 1. Afirmacje miłości i relacji:
  • “Jestem wart miłości i otoczony ludźmi, którzy mnie wspierają.”
  • “Moje relacje są zdrowe, szczęśliwe i pełne miłości.”
 1. Afirmacje zdrowia i dobrego samopoczucia:
  • “Mój umysł i ciało są zdrowe, silne i pełne energii.”
  • “Każdego dnia dokładam starań, aby dbać o swoje zdrowie i samopoczucie.”
 1. Afirmacje duchowe i emocjonalne:
  • “Jestem spokojny, zrównoważony i żyję w harmonii z samym sobą.”
  • “Wybaczam sobie i innym, co pozwala mi żyć w pokoju i szczęściu.”
 1. Afirmacje sukcesu i osiągnięć:
  • “Uwierzyłem we własne możliwości i osiągam swoje cele.”
  • “Jestem twórczy, zdeterminowany i skuteczny w realizacji swoich marzeń.”

Afirmacje uzdrawiające: Co to takiego?

Afirmacje uzdrawiające to pozytywne twierdzenia skoncentrowane na fizycznym i emocjonalnym samopoczuciu. Zostały one spopularyzowane przez Louise Hay, autorkę i mówczynię, która wierzyła, że myśli mają moc wpływania na zdrowie jednostki. Nie jest konieczne odczuwanie dyskomfortu czy bólu, aby korzystać z tych afirmacji. Mogą one być stosowane zarówno w kontekście fizycznego zdrowia, jak i radzenia sobie z emocjonalnymi trudnościami.

Niektóre przykłady afirmacji uzdrawiających, które można znaleźć na stronie Louise Hay, to:

 • “Pozytywne myśli przyczyniają się do mojego zdrowia i dobrego samopoczucia.”
 • “Dobrostan jest naturalnym stanem mojego ciała. Czuję się zdrowo i pełen energii.”

Louise Hay: Pionierka afirmacji uzdrawiających

Louise Hay, często wspominana w kontekście afirmacji uzdrawiających, była cenioną autorką, nauczycielką i mówczynią. Jej książka z 1984 roku “You Can Heal Your Life” stała się bestsellerem i przyniosła jej międzynarodową sławę. Urodzona w Stanach Zjednoczonych, Hay doświadczyła wielu trudności w życiu, w tym przemocy domowej i znęcania się nad nią, zanim założyła Pierwszy Kościół Nauk Religijnych.

W pewnym momencie jej życia lekarze zdiagnozowali u niej postać raka szyjki macicy, którą uznano za nieuleczalną. Zamiast poddać się tradycyjnym metodom leczenia, Hay zwróciła się ku alternatywnym podejściom, takim jak wizualizacja, przebaczenie, psychoterapia i specjalna dieta. Wierzyła, że jej choroba była wynikiem negatywnych przekonań i samooceny, a poprzez zmianę tych przekonań mogła wpłynąć na swoje zdrowie. W ciągu zaledwie sześciu miesięcy od diagnozy, Hay twierdziła, że doszła do pełnego wyleczenia.

W wielu wywiadach, które udzieliła w późniejszym okresie swojego życia (Hay dożyła 90 lat), podkreślała znaczenie afirmacji i pozytywnego myślenia w procesie uzdrawiania. Jej prace i przekonania były często prezentowane w programach telewizyjnych, takich jak “Oprah”, oraz w licznych publikacjach.

Jak często praktykować afirmacje?

Nie istnieją ścisłe zasady dotyczące tego, jak często powinno się praktykować afirmacje.

Zdaniem Ronalda Alexandra, psychoterapeuty z Open Mind Training Institute, zalecane jest powtarzanie afirmacji od trzech do pięciu razy dziennie, aby wzmocnić pozytywne przekonania. Alexander podkreśla, że zapisywanie afirmacji w dzienniku i powtarzanie ich przed lustrem może znacząco zwiększyć ich skuteczność (źródło: Alexander, 2011).

Czy afirmacje mogą wspomagać leczenie lęku i depresji?

Chociaż pozytywne afirmacje nie są metodą leczenia lęku czy depresji i nie zastępują profesjonalnej terapii, mogą przynieść pewne korzyści.

Afirmacje mogą być narzędziem służącym do wprowadzania nowych, adaptacyjnych procesów myślowych. Jest to zgodne z koncepcją restrukturyzacji poznawczej (metoda terapii skupiająca się na zmianie negatywnych wzorców myślowych). Badania przeprowadzone wśród pacjentów z diagnozą nowotworu wskazują, że spontaniczne afirmacje były silnie związane z większym poczuciem nadziei (źródło: Taber i in., 2016).

Czy afirmacje mogą wzmacniać poczucie własnej wartości?

Afirmacje mogą być skutecznym narzędziem w budowaniu poczucia własnej wartości i samoakceptacji, ale istnieje pewien warunek.

Kluczem do skuteczności afirmacji, zgodnie z teorią autoafirmacji, jest to, aby były one zgodne z podstawowymi wartościami jednostki (źródło: Cohen i Sherman, 2014). Powtarzanie dowolnych stwierdzeń, które nie są spójne z wewnętrznymi przekonaniami osoby, może okazać się nieskuteczne.

Aby afirmacje miały realny wpływ na wzrost poczucia własnej wartości, powinny być one pozytywne i skoncentrowane na działaniach, które mogą wzmocnić poczucie tożsamości. Warto kierować się autentycznymi mocnymi stronami lub wartościami, które są uważane za istotne podczas formułowania afirmacji.

Czy afirmacje mogą wspomóc jakość snu?

Wielu ludzi borykających się z lękiem zmaga się również z problemami ze snem (źródło: Staner, 2003). Biorąc pod uwagę, że afirmacje mogą pomóc w łagodzeniu uczucia niepokoju, istnieje możliwość, że mogą one również przyczynić się do poprawy jakości snu.

Dodatkowo, łączenie afirmacji z praktyką medytacji może przynieść relaks i wyciszenie umysłu. Badania wykazały, że medytacja może znacząco poprawić jakość snu (źródło: Nagendra i in., 2012). W związku z tym medytacja z wykorzystaniem pozytywnych afirmacji może okazać się skutecznym narzędziem w poprawie jakości snu.

Czym różnią się afirmacje od mantr?

Choć w literaturze akademickiej terminy „afirmacja” i „mantra” mogą być używane wymiennie, istnieje między nimi istotna różnica.

Mantry to święte słowa, dźwięki lub wersety, które posiadają głębsze, duchowe znaczenie w porównaniu do afirmacji (źródło: Encyklopedia Britannica, 2019). Są one często odmawiane na głos lub w myślach podczas medytacji. Jak podaje Encyklopedia Britannica (2019), wiele mantr nie ma jasno określonego, dosłownego znaczenia, ale przypisuje się im głębokie, ukryte treści, będące esencją duchowej mądrości.

Z kolei afirmacje, zgodnie z definicją zawartą w Słowniku Psychologii, to krótkie, często powtarzane zdania mające na celu promowanie pozytywnych uczuć, myśli i postaw. W przeciwieństwie do mantr, afirmacje nie mają tradycyjnego znaczenia duchowego czy religijnego. Służą one różnorodnym celom i mogą być stosowane w wielu kontekstach, niekoniecznie związanym z medytacją czy duchowością.

Afirmacje – klucz do pozytywnego myślenia

Afirmacje to pozytywne stwierdzenia, które mają na celu potwierdzenie i wzmocnienie dobrych przekonań oraz wpłynięcie na poprawę jakości życia. Są one narzędziem, które może przyczynić się do osiągnięcia pożądanych celów, budowania pewności siebie oraz dążenia do pełnej wolności myśli. Dzięki afirmacjom można lepiej zrozumieć swoje doświadczenia i odkryć prawdziwą wartość siebie.

Poprzez wzmacnianie wiary w swoje zdolności, afirmacje kształtują pozytywny sposób myślenia. W efekcie może to prowadzić do życia wypełnionego satysfakcją, owocną pracą i realizacją osobistych marzeń. Aby osiągnąć oczekiwane rezultaty, kluczowe jest regularne powtarzanie tych pozytywnych stwierdzeń, dzięki czemu można zbliżyć się do spełnienia swoich życiowych aspiracji.

Ormus i jego wpływ na medytację

Ormus, znany również jako monoatomowe złoto, to substancja, która, według Barrego Cartera, ma zdolność pobudzania energii wewnętrznej człowieka. Wspomaga ona w kreacji myśli i marzeń, sugerując, że ludzie mają moc kształtowania własnej rzeczywistości. Ormus może być narzędziem wspierającym ten proces.

Dla tych, którzy nie są zaznajomieni z terminem “monoatomowe złoto” (to forma złota, w której atomy nie są połączone w klastry, ale istnieją jako pojedyncze atomy), warto zanurzyć się w literaturę na temat Ormus, aby zrozumieć jego potencjalne korzyści.

Medytacja, z kolei, jest praktyką skupienia umysłu, która może pomóc w okiełznaniu naszych myśli i uczuć. W połączeniu z afirmacjami, medytacja może stać się potężnym narzędziem nie tylko w rozwoju duchowym, ale także w codziennym życiu. Wspierając umysł w skupieniu i spokoju, medytacja i Ormus mogą wspólnie działać na korzyść jednostki w dążeniu do pełni życia.

Picture of autor: ormus-online

autor: ormus-online

specjalista w dziedzinie Ormusu i jego zastosowań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *