Biopole człowieka

biopole

Zaktualizowano artykuł 10 listopada 2023

Biopole ludzkie to inaczej mówiąc aura, a najnowsze badania naukowe dostarczają dowodów na skuteczność prastarej praktyki uzdrawiania za pomocą biopolów.

Od niepamiętnych czasów ludzie korzystali z różnorodnych form uzdrawiania opartego na energii. Obecnie rozwijająca się dziedzina medycyny biopolowej przyczynia się do prowadzenia zaawansowanych badań naukowych w tej dziedzinie. Dr Shamini Jain jest badaczem oraz założycielem inicjatywy Consciousness and Healing Initiative (Inicjatywa Świadomości i Uzdrawiania), która współpracuje z wybitnymi naukowcami oraz praktykami w celu rozszerzenia wiedzy o uzdrawianiu za pomocą biopolów. Dr Jain jest także autorką książki pt. „Uzdrawianie siebie”.

Definicja Biopola

Biopole to termin wprowadzony przez zachodnich naukowców, który ma na celu wyjaśnienie koncepcji znanej od dawna i zgodnej z tradycjami z różnych zakątków świata. W skrócie, biopole to zbiór wzajemnie przenikających się i oddziałujących na siebie pól energii i informacji, które łączą oraz uzdrawiają różne byty.

Możliwe jest badanie biopolów na różnych poziomach: od biopolów komórek, poprzez biopole ludzkie, aż po biopole drzew czy nawet całej Ziemi. Interesujące jest to, że nauka pozwala zbadać interakcje między tymi biopolami. Analizując biopola komórkowe czy oddziaływania między ludźmi a Ziemią, można odkryć efekty lecznicze oraz zrozumieć, jak dokładnie zachodzi proces uzdrawiania.

Podsumowując, energia jest postrzegana jako informacja w ruchu. Jak stwierdził Einstein: „Wszystko jest energią”, a jej istota polega na tym, czy jest mierzalna czy też nie.

Biopole i energia subtelna w perspektywie nowoczesnej nauki

Energia subtelna stanowi znaczący aspekt rozważań w kontekście fizyki kwantowej. Reprezentuje ona większość obiektu lub jednostki, podczas gdy tak zwana energia „fizyczna” jest po prostu jej bardziej skondensowaną formą. Współczesne badania coraz częściej umożliwiają pomiar energii subtelnej. W terminologii fizyki kwantowej, energia subtelna jest często porównywana do kwantów – podstawowych jednostek materii i energii. Interesujące jest to, że niektóre cząstki fal kwantowych mają zdolność przemieszczania się z prędkościami przekraczającymi prędkość światła, przenosząc przy tym informacje.

Uzdrawianie biopolem obejmuje różnorodne metody pracy z energią, takie jak reiki, akupunktura, uzdrawiający dotyk czy uzdrawianie praniczne (technika opierająca się na manipulacji „energią życiową” w celu przywrócenia równowagi w ciele). Współczesne badania naukowe próbują zrozumieć mechanizmy działania tych praktyk, sięgając nawet poziomu komórkowego.

Biopole a bioelektromagnetyzm w ciele ludzkim

Organizmy żywe, w tym ludzie, są istotami bioelektromagnetycznymi. Kości wykazują właściwości piezoelektryczne (zdolność do generowania napięcia elektrycznego pod wpływem nacisku mechanicznego). Komórki ludzkiego ciała generują i wydzielają ładunki elektryczne, co zostało zauważone przez specjalistów w dziedzinie biologii molekularnej i medycyny. Istnieje możliwość manipulowania ładunkiem w komórkach w celu stymulowania regeneracji tkanki, w tym tkanki nerwowej. Chociaż w organizmie krążą różne związki chemiczne, w niektórych przypadkach to właśnie ładunek elektromagnetyczny może wpływać na ich przemieszczanie się między komórkami.

Chociaż wiele aspektów biopola i jego wpływu na zdrowie człowieka wymaga dalszych badań, początkowe wyniki są obiecujące. Niektóre badania sugerują skuteczność terapii biopolowych w łagodzeniu różnych dolegliwości. Przykładowo, zaobserwowano korzystne efekty takiej terapii w odwracaniu objawów zmęczenia u pacjentów po przebytym nowotworze piersi, poprawie funkcji immunologicznej u osób poddawanych chemioterapii oraz w redukcji objawów PTSD (zespół stresu pourazowego) u osób służących w wojsku.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *