Ciało eteryczne

cialo eteryczne

Zaktualizowano artykuł 8 czerwca 2024

Ciało eteryczne – pierwsze z ciał subtelnych

Wprowadzenie

Ciało eteryczne, często wymawiane jako “ēther”, to ciało subtelne znajdujące się najbliżej naszego ciała fizycznego. Jego istnienie i funkcje mają kluczowe znaczenie dla zrozumienia, jak działamy na poziomie fizycznym, a także dla wielu naszych doświadczeń psychicznych.

Rola po śmierci

Po śmierci ciało eteryczne opuszcza nasze ciało fizyczne. Dzięki niemu nasza świadomość przenosi się na płaszczyznę astralną, nazywaną również niebem lub krainą lata.

Definicja

Ciało eteryczne, nazywane również eterem ciała, to pojęcie wprowadzone przez neo-teozofię, opisujące jedno z ciał subtelnych. W tradycjach ezoterycznych jest to pierwsza lub najniższa warstwa ludzkiego pola energetycznego, znana też jako aura. Jest ono zawsze w bezpośrednim kontakcie z ciałem fizycznym, wspierając je i łącząc z wyższymi ciałami subtelności.

Kontekst w szerszym systemie

Ciało eteryczne stanowi jedynie jedno z sześciu subtelnych ciał, które posiadamy. Mimo to jest podstawą dla pozostałych pięciu ciał energetycznych. Pełni wiele ważnych funkcji, w tym przechowywanie czakr.

Znaczenie dla ludzkiego bytu

Co fascynujące, ludzie nie składają się jedynie z ciała fizycznego. Posiadają również dodatkowe ciała subtelne, które są ze sobą wzajemnie połączone i odpowiadają różnym płaszczyznom istnienia. Każda z tych warstw energii, włączając w to ciało fizyczne, przenika się nawzajem, tworząc kompleksowy system.

Subtelne ciała – integralna część ludzkiej istoty

Subtelne ciała stanowią integralną część ludzkiej istoty, można je postrzegać jako różne warstwy wibrującej energii. Te warstwy, składając się na całość, tworzą kompleksowy system energetyczny człowieka. Współdziałając z systemem czakr, subtelne ciała oraz dodatkowe punkty energetyczne kształtują wzajemnie połączone pole energii, które przenika i otacza ludzkie ciało fizyczne, tworząc tym samym aurę.

Rola czakr

Każde z subtelnych ciał łączy się z ciałem fizycznym za pośrednictwem wirującego punktu energetycznego, zwanego czakrą. Czakry kierują energią w całym ciele fizycznym poprzez system meridianów, działając analogicznie do systemu krążenia krwi. Bez tych nieustannie wirujących wirów energii ludzka egzystencja byłaby znacząco ograniczona, a być może nawet niemożliwa.

Wibracje i hierarchia energetyczna

Wszystko na Ziemi wibruje energią. W tym kontekście każde ciało subtelne posiada swoją charakterystyczną wibrację. Każde kolejne ciało wibruje nieco szybciej niż poprzednie. Dlatego ciało eteryczne wibruje szybciej niż ciało fizyczne, natomiast ciało emocjonalne wibruje szybciej niż ciało eteryczne, i tak dalej.

Subtelne ciała – klucz do zrozumienia ludzkiej istoty

Ciało eteryczne – pierwsze z ciał subtelnych

Ciało eteryczne, będące pierwszym z ciał subtelnych, jest niezwykle istotne w kontekście ludzkiej istoty. Termin “eteryczny” wywodzi się od słowa “Eter”, które odnosi się do stanu pośredniego między energią a materią. Ciało eteryczne pełni funkcję nośnika prany, czyli energii życiowej pochodzącej z promieni słonecznych, która jest niezbędna do podtrzymania życia.

Wszechobecność ciała eterycznego

W naszym wymiarze każda istniejąca rzecz posiada swój eteryczny odpowiednik. Ciało eteryczne można postrzegać jako nieustannie wibrującą sieć energii, która stanowi energetyczny plan naszego bytu. Wibruje ono z wyższą częstotliwością niż ciało fizyczne, co sprawia, że nie jest zwykle widoczne dla ludzkiego oka.

Znaczenie ciała eterycznego

Ciało eteryczne jest kluczowym elementem ludzkiego systemu energetycznego. Jego uszkodzenie, spowodowane traumą, intensywnym używaniem narkotyków czy nierozwiązanymi problemami, wpływa negatywnie na naszą witalność.

Ciało astralne a ciało eteryczne

Istnieje pewne zamieszanie dotyczące relacji między ciałem astralnym a eterycznym. Niektórzy uważają, że są to te same ciała energetyczne. Ciało astralne, choć związane z ciałem fizycznym, może je opuścić, co jest podstawą dla zjawiska projekcji astralnej. Ciało astralne jest często kojarzone z duchową częścią naszego bytu.

Poglądy na temat ciała eterycznego

Niektórzy twierdzą, że pojęcie ciała eterycznego zostało wprowadzone dopiero na początku XX wieku przez CW Leadbeatera. Wspólnie z Annie Besant dostosowali oni definicje i opisy innych ciał energetycznych, co wprowadziło wiele zamieszania w badaniach nad ludzką aurą.

Pierwsi teozofowie a ciało eteryczne

Teozofowie, tacy jak Arthur E. Powell, CW Leadbeater czy Annie Besant, używali różnych nazw na określenie ciała eterycznego, takich jak Eteryczny Podwójny czy Witalne Ciało. Uważali oni, że ciało eteryczne jest mniej gęste niż ciało fizyczne, ale wibruje z wyższą częstotliwością. Służy ono jako plan dla ciała fizycznego, dostarczając mu struktury.

Ciało eteryczne – klucz do zrozumienia ludzkiej energii

Przestrzeń ciała eterycznego

Ciało eteryczne zajmuje tę samą przestrzeń co ciało fizyczne, choć różni się od niego częstotliwością wibracji. Jest to cecha wspólna dla wszystkich ciał subtelnych. Co więcej, ciało eteryczne nie tylko przenika ciało fizyczne, ale jest również jedynym subtelnych ciałem, które można dostrzec gołym okiem.

Obserwacja ciała eterycznego

Ciało eteryczne manifestuje się jako biało-niebieska energia, widoczna dla osób wyszkolonych w obserwacji aury, takich jak jasnowidze czy uzdrowiciele energetyczni. Te pulsacje energii dynamicznie reagują na różnorodne emocje ludzi. Niektórzy ludzie mają naturalną zdolność dostrzegania aury ciała eterycznego otaczającej ciało fizyczne. Dla nich jest to zjawisko naturalne, często myślą, że każdy posiada taką zdolność. Dzięki technice fotografii Kirlianowskiej możliwe jest uwidocznienie ciała eterycznego, które wystaje od 0,64 cm do 2,54 cm poza powierzchnię skóry. Szacuje się, że ciało eteryczne pulsuje z prędkością około 15-20 cykli na minutę, a jego energia dynamicznie reaguje na zmieniające się myśli i uczucia.

Struktura ciała eterycznego

Ciało eteryczne składa się z dwóch głównych części:

 1. Eteryczny Podwójny – jest to dokładny duplikat ludzkiego ciała, odwzorowujący każdy atom, komórkę, tkankę, mięsień i narząd. Można go postrzegać jako energetyczny negatyw fotograficzny. W skład tej części wchodzą również czakry oraz niezliczone kanały energetyczne, nazywane meridianami.

 2. Aura – to elektromagnetyczne pole w kształcie jajka, składające się z fal świetlnych, które otaczają każdego człowieka. Złożona z dynamicznie zmieniających się kolorów, aura rozciąga się na około 91 cm od ciała fizycznego. Kolory aury są kształtowane przez wzorce myśli i uczuć, odzwierciedlając naszą osobowość, styl życia i kondycję fizyczną. Aura może zawierać informacje z przeszłości, teraźniejszości, a nawet przyszłości. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak aura dostarcza tych informacji, warto zapoznać się z kursem Kronik Akaszy w Imagine Spirit.

Wpływ Ormus na ciała subtelne

Ormus – wsparcie dla energii człowieka

Ormus, znany również jako monoatomowe złoto, to preparat, który wzmacnia zarówno subtelne, jak i fizyczne aspekty energii ludzkiej. Według badaczy, takich jak Barry Carrer, Ormus jest potężnym narzędziem sprzyjającym wewnętrznej transformacji. Aby zgłębić temat działania i właściwości Ormus, warto zapoznać się z dostępnymi materiałami na ten temat.

Zagadka fantomowych kończyn

Niektóre osoby, które utraciły kończynę, doświadczają zaskakującego zjawiska. Mimo braku fizycznej części ciała, odczuwają ból w miejscu, gdzie kiedyś była kończyna. Taki stan wynika z faktu, że eteryczny odpowiednik utraconej kończyny wciąż istnieje w ciele fizycznym. W pewnych okolicznościach, pod wpływem różnych bodźców, ludzie twierdzą, że doświadczają uczuć w miejscu dawnej kończyny.

Ciało eteryczne w kontekście reinkarnacji

Ciało eteryczne pełni kluczową rolę w określaniu fizycznej formy, w której inkarnują się jednostki. W momencie śmierci ciało eteryczne oddziela się od fizycznego. Tak jak ciało fizyczne, również eteryczne przechodzi proces rozpadu, uwalniając “duszę” do ciała astralnego, co stanowi kolejny etap nieustającej podróży duszy.

Interesujące dowody na istnienie ciała eterycznego przedstawiają Hereward Carrington i John R. Meader w swojej książce “Death: Its Causes and Phenomenon” z 1912 roku. W jednym z pierwszych eksperymentów tego typu, pani Baraduc zgodziła się na fotografowanie tuż po śmierci oraz w kolejnych godzinach, wszystko w imię nauki.

Uchwycenie ciała eterycznego na zdjęciach

Co fascynujące, Carrington i Meader zrobili serię zdjęć Madam Baraduc tuż po jej śmierci. Zdjęcia te ukazują białą substancję, która opuszcza jej ciało fizyczne i unosi się nad nią przez kilka godzin, zanim całkowicie zanika.

Wygląda na to, że ciało eteryczne, czasem określane jako ciało astralne, zostało uchwycone na zdjęciach dzięki technice fotografii Kirlianowskiej. Jest to istotny, aktywny element naszej istoty.

Podsumowując, niezależnie od różnic w definicjach w kontekście ezoteryki, istnieje subtelne ciało, które jest bardziej zaawansowane niż nasze ciało fizyczne. Ciało eteryczne wpływa na nasze życie, umożliwiając funkcjonowanie czakr. Co więcej, to właśnie ono przenosi nas po śmierci na płaszczyznę astralną, którą niektórzy nazywają niebem.

Przypisy

 1. “The Subtle Body: An Encyclopedia of Your Energetic Anatomy” – Cyndi Dale

  • ISBN: 978-1591796718
  • Streszczenie: Książka oferuje kompleksowy przegląd anatomii energetycznej człowieka, w tym szczegółowe omówienie ciała eterycznego, jego funkcji i znaczenia.
 2. “Energy Medicine: The Science and Mystery of Healing” – Jill Blakeway

  • ISBN: 978-0062691606
  • Streszczenie: Blakeway bada naukowe i mistyczne aspekty medycyny energetycznej, w tym wpływ ciała eterycznego na zdrowie i samopoczucie.
 3. “Hands of Light: A Guide to Healing Through the Human Energy Field” – Barbara Ann Brennan

  • ISBN: 978-0553345391
  • Streszczenie: Brennan, uzdrowicielka energetyczna, omawia techniki pracy z polem energetycznym człowieka, szczególnie koncentrując się na ciele eterycznym.
 4. “Anatomy of the Spirit: The Seven Stages of Power and Healing” – Caroline Myss

  • ISBN: 978-0609800140
  • Streszczenie: Myss przedstawia duchowe i energetyczne mechanizmy uzdrawiania, koncentrując się na roli ciała eterycznego w systemie energetycznym człowieka.

Strony internetowe:

 1. Gaia

  • Opis: Gaia oferuje artykuły i zasoby dotyczące ciała eterycznego, jego funkcji, znaczenia oraz metod pracy z tym aspektem energetycznym człowieka.
 2. MindBodyGreen

  • Opis: MindBodyGreen publikuje artykuły na temat ciała eterycznego, w tym jego definicje, funkcje oraz znaczenie w kontekście zdrowia fizycznego i duchowego.
Picture of autor: ormus-online

autor: ormus-online

specjalista w dziedzinie Ormusu i jego zastosowań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *