Czym jest miłość

Co to jest miłość

Zaktualizowano artykuł 10 listopada 2023

Czym jest miłość? Jest to potężna siła napędzająca motywację. Czy kiedykolwiek zastanawiano się nad tym pytaniem? Jak można zdefiniować miłość? Czy każdy związek jest doskonały? Czy miłość to jedynie więź z rodziną? A może jest to równoznaczne z bogactwem lub wolnością? Definicja miłości różni się dla każdej osoby.

Na podstawie wielu doświadczeń i rozmów z różnymi ludźmi można stwierdzić, że wiele osób straciło pojęcie prawdziwej miłości. Często nasze indywidualne postrzeganie miłości opiera się na pozytywnych doświadczeniach, takich jak relacje z bliskimi czy pasje artystyczne (na przykład muzyka, taniec czy malarstwo).

Czym jest miłość w praktyce?

Miłość może być postrzegana jako magiczne przeżycie, ale co by się stało, gdybyśmy na chwilę odłożyli nasze dotychczasowe pojęcie miłości? Zatrzymajmy się. Wykonajmy trzy głębokie wdechy i wydechy, próbując poczuć swoją wewnętrzną esencję. Starajmy się oczyścić umysł z wszelkich myśli. Następnie przyjrzyjmy się doświadczeniom, które w naszym mniemaniu definiują miłość.

Jeśli odłożymy na bok nasze przekonania i wyobrażenia na temat tych doświadczeń, co pozostanie? Jakie są te doświadczenia w ich najczystszej formie? Czy są dobre czy złe? Czy to po prostu przeżycia, które nie wymagają definicji?

Celem tego tekstu jest zachęcenie do refleksji nad rzeczywistością, którą sami kreujemy. Zachęta do spojrzenia poza granice naszego umysłu, choćby na krótką chwilę. Taki moment może zasiać w nas ziarno zmiany w postrzeganiu świata.

Definiując różne zjawiska, w tym to, co uważamy za wyjątkowe doświadczenia, sami siebie ograniczamy. Dzieje się tak, ponieważ wyróżniamy pewne doświadczenia spośród innych, kategoryzując je i oceniając. Tworzymy w ten sposób w naszej pamięci pewne schematy i przywiązujemy się emocjonalnie do wspomnień.

Takie ocenianie i emocjonalne przywiązanie mogą prowadzić do cierpienia. Gdy czujemy brak tego, co nazywamy miłością, możemy czuć się zagubieni. Taki stan wynika z faktu, że szukając miłości na zewnątrz, trudno jest nam znaleźć wewnętrzny spokój. Prawdziwy spokój pochodzi z wewnętrznej świadomości, z uświadomienia sobie, że jesteśmy miłością. Uznając siebie za miłość, dostrzegamy, że miłość jest wszechobecna – w dobrym, złym, brzydkim i pięknym. Wszystko to stanowi część wspólnego doświadczenia.

Zrozumienie istoty miłości

Miłość istnieje poza prostymi opowieściami i przekonaniami, które kształtują nasz umysł. Jest to uczucie i wiedza tak głęboka, że trudno jej zaprzeczyć.

Gdy pełnie wyrażamy swoją autentyczną tożsamość i akceptujemy głęboką esencję swojego istnienia, nie ma miejsca na osądzanie ani kategoryzowanie. Nie ma wtedy miejsca na potrzeby, chciwość czy oczekiwania. Postrzegamy wtedy jedność i połączenie z całą egzystencją. Dostrzegamy siebie jako twórców, w których świat i wszystkie przeżywane doświadczenia są wytworem naszej kreacji. Mówiąc “naszej”, odnoszę się do wspólnej jedności – jesteśmy jedną duszą, jedną energią, jednym światłem. Nie istnieją wtedy żadne bariery czy granice.

Podczas kolejnych doświadczeń życiowych, warto pamiętać, że jesteśmy ich obserwatorami. Starajmy się patrzeć na siebie i otaczający nas świat z dystansu, bez oceniania. To prawdziwe “Ja”, które tworzy i obserwuje swoje dzieło, postrzega różne definicje i historie, które nadajemy rzeczywistości. Czy jesteśmy w stanie kochać jedno, a innych rzeczy nie? Czy otwieramy się emocjonalnie na pewne doświadczenia, a inne blokujemy? Zastanówmy się, jak kształtujemy naszą rzeczywistość, pełną różnorodnych definicji, osądów i emocji.

Rozumienie poza iluzją

Życie to fascynująca podróż, ale nadszedł czas, by spojrzeć na nią z nowej perspektywy. Teraz jest chwila, by odrzucić wszelkie złudzenia, które hamują nasze prawdziwe “ja”. Powinniśmy skupić się na kreowaniu przyszłości, w której życie na Ziemi rozwija się dzięki mocy naszej wyobraźni.

Świat, w którym żyjemy, jest nie tylko tym, co widzimy, ale także tym, jak go interpretujemy i odczuwamy. Kluczem jest to, jakie znaczenie przypisujemy rzeczywistości, jakie emocje wobec niej czujemy i jak ją postrzegamy. Nasze odczucia i spostrzeżenia kształtują naszą percepcję świata, który jest odzwierciedleniem naszego wnętrza.

Należy kierować się miłością, która jest esencją naszego istnienia – miłością bez ograniczeń, podziałów, strachu czy osądu.

A w odpowiedzi, świat odzwierciedli tę nieskończoną miłość.

Podziały, strach, konflikty i chaos są odzwierciedleniem naszych wewnętrznych lęków i konfliktów. Są one manifestacją naszego ego, które zostało stworzone, by chronić nas przed prawdą. Jednak głęboko w sobie wszyscy rozumiemy uniwersalną prawdę – miłość jest wszechobecna.

Miłość jest często postrzegana jako najwyższa energia we wszechświecie. Chociaż jest bliska tej idei, jej natura jest bardziej złożona niż mogłoby się wydawać.

Rozumienie miłości i akceptacji

Miłość do kogoś lub czegoś polega na pełnej akceptacji tej osoby lub rzeczy jako integralnej części naszego życia. Oznacza to głębokie przyjęcie i połączenie z daną istotą lub przedmiotem miłości, traktując je jako element naszej własnej tożsamości. Jednakże, można zauważyć, że pragnienie bycia kochanym często wiąże się z potrzebą uzyskania potwierdzenia naszej wartości poprzez zewnętrzne źródła. Czujemy się ważni, gdy jesteśmy akceptowani przez innych. Choć może to wydawać się sprzeczne z wcześniejszym stwierdzeniem, ludzka natura jest pełna paradoksów.

Podsumowując, miłość to proces integracji i akceptacji, który prowadzi do jedności z całością. W uproszczeniu, jest to siła, która napędza nasze działania. Dla wielu jest to najważniejszy aspekt życia, nawet jeśli nie zdają sobie z tego sprawy. Jest to niewidzialna energia, która napędza wszystko, od narodzin nowego życia po formowanie się galaktyk.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *