Hologramy kwantowe

hologramy kwantowe

Zaktualizowano artykuł 24 kwietnia 2023

Co to hologram kwantowy?

Hologram kwantowy to koncepcja związana z teorią kwantową, która sugeruje, że informacje na temat obiektu kwantowego mogą być zapisane w postaci hologramu. Innymi słowy, informacje na temat trójwymiarowego obiektu kwantowego są zakodowane na dwuwymiarowej powierzchni, tak jak w przypadku hologramu.

Jednym z przykładów hologramu kwantowego jest zasada holograficzna, która jest używana w teorii strun i sformułowaniu grawitacji kwantowej. Zasada holograficzna zakłada, że informacje o zdarzeniach wewnątrz obszaru przestrzeni są zakodowane na granicy tego obszaru. W kontekście kosmologii, zasada holograficzna jest zastosowana do studiowania czarnych dziur i kosmosu jako całości.

Hologramy kwantowe technika

Technika wykorzystuje coś, co nazywa się interferencją klasyczną, kiedy dwie fale spotykają się i tworzą nową falę.

Ale klasyczna interferencja jest niemożliwa w przypadku fotonów, ponieważ ich fazy (właściwość fal) stale się zmieniają. Warszawscy fizycy próbowali więc nadać hologramom kwantowym posmak własnego lekarstwa za pomocą interferencji kwantowej, w której oddziałują ze sobą funkcje falowe fotonów (związane z prawdopodobieństwem znalezienia się cząstki w określonym stanie).

Funkcja falowa jest fundamentalną koncepcją w mechanice kwantowej i rdzeniem jej najważniejszych zasad, równania Schrödingera”  Umiejętnie ukształtowana, może zostać wykorzystana do „uformowania” modelu systemu cząstek kwantowych”.

Dlaczego więc fotony?

Podczas filmowania zachowań par fotonów, Radosław Chrapkiewicz i Michał Jachura, dwaj badacze, zauważyli coś, co nazywa się interferencją dwufotonową.

W interferencji dwufotonowej pary rozróżnialnych fotonów działają losowo podczas wchodzenia do dzielnika wiązki (który dzieli promień światła). Ale nierozróżnialne fotony wykazują interferencję kwantową, która wpływa na ich zachowanie. Pary są zawsze przesyłane lub odbijane razem.

„Po wspomnianym eksperymencie  analizowaliśmy, czy dwufotonową interferencję kwantową można zastosować podobnie do klasycznej interferencji w holografii. Chcieliśmy wykorzystać fotony o znanym stanie do uzyskania dalszych informacji o fotonach o nieznanym stanie. Nasza analiza doprowadziła nas do zaskakującego Wniosek: Okazało się, że gdy dwa fotony wykazują interferencję kwantową, przebieg tej interferencji zależy od kształtu ich frontów falowych [wyobrażonej powierzchni łączącej wszystkie sąsiednie punkty o tej samej fazie]” – powiedział Chrapkiewicz w komunikacie prasowym.

Zrozumienie mechaniki kwantowej

Ten eksperyment ma ogromne implikacje dla naszego zrozumienia podstawowych praw mechaniki kwantowej. Dziedziny fizyki, która wprawia naukowców w zakłopotanie od ponad wieku. Pozwala naukowcom uzyskać cenne informacje na temat fazy funkcji falowej fotonu.

Naukowcy mają nadzieję zastosować tę metodę do tworzenia hologramów bardziej złożonych obiektów kwantowych. Co może mieć implikacje wykraczające poza nauki podstawowe do zastosowań w świecie rzeczywistym.

Mamy na myśli ludzi z dzieniny fizyków – musimy najpierw przyjrzeć się temu nowemu narzędziu”. Powiedział Konrad Banaszek, badacz biorący udział w eksperymencie. Prawdziwe zastosowania holografii kwantowej nie pojawią się prędko. Myślę że kilkadziesiąt lat lecz jest jedna rzecz, której możemy być pewni, to tego, że będą zaskakujące”.

Hologramy kwantowe EMF

Naszym zdaniem zarówno urządzenia subtelnej energii, takie jak chipy, wisiorki, harmonizatory, naklejki itp., jak i pola elektromagnetyczne (EMF), takie jak telefony komórkowe, Wi-Fi, elektryczność itp., mają potencjał wywoływania reakcji fizjologicznych u ludzi.

Subtelne urządzenia energetyczne działają na poziomie energetycznym. Podczas gdy pola elektromagnetyczne działają na poziomie fizycznym. W rezultacie nie można zmierzyć żadnej różnicy w ekspozycji na pola elektromagnetyczne w fizyce (za pomocą mierników pola elektromagnetycznego. Wprowadzane są urządzenia o subtelnej energii. To jak próba pomiaru prędkości termometrem. Właśnie dlatego urządzenia subtelnej energii są często krytykowane przez tych, którzy patrzą na to wyłącznie z perspektywy fizyki.