Lustra Zwierciadło Kozyriewa ekranowanie przestrzeni

lustro Kozyriewa

Zaktualizowano artykuł 1 czerwca 2024

Lustra Zwierciadło Kozyriewa: Tajemnicze Urządzenie Badawcze

Lustra zwierciadło Kozyriewa to specjalne urządzenie składające się z blach aluminiowych skręconych w spiralę. Te lustra działają w sposób podobny do soczewek, skupiając różne rodzaje promieniowania. Co ciekawe, zdolne są do skupiania promieniowania emitowanego przez obiekty biologiczne oraz odbijania tzw. “czasu fizycznego”.

Budowa i Funkcjonowanie

Klasyczna konstrukcja lustra zwierciadło Kozyriewa opiera się na blachach z polerowanego aluminium. Te blachy są zwijane spiralnie, zgodnie z ruchem wskazówek zegara lub w przeciwnym kierunku, dokładnie o 1,5 obrotu. Wewnątrz tej konstrukcji umieszczane są narzędzia pomiarowe oraz krzesło dla osoby przeprowadzającej eksperyment.

Niejasne Wyniki i Teoria Czasu

Chociaż lustra Kozyriewa były przedmiotem wielu badań, efekty uzyskane dzięki ich użyciu pozostają nie do końca wyjaśnione. Sam Kozyriew przedstawił “teorię czasu” w kontekście działania tych luster, ale była to koncepcja trudna do zrozumienia i nie została powszechnie zaakceptowana w środowisku naukowym.

Podsumowanie

Lustra zwierciadło Kozyriewa to intrygujące urządzenie badawcze, które do dziś budzi zainteresowanie i kontrowersje. Chociaż niektóre z jego właściwości i efektów nie zostały jeszcze w pełni zrozumiane, stanowi cenne narzędzie w badaniach nad promieniowaniem i czasem fizycznym.

Zwierciadło-Kozyriewa

Tajemnice Luster Kozyriewa

W latach 90. XX wieku lustra zwane “zwierciadłami Kozyriewa” stały się przedmiotem fascynujących badań nad percepcją nadzmysłową. Eksperymenty te były prowadzone w Instytucie Medycyny Eksperymentalnej Syberyjskiego Oddziału Akademii Nauk pod kierunkiem akademika V. Kaznacheeva.

Eksperymenty i Doświadczenia

Osoby umieszczone wewnątrz cylindrycznych spiralnych konstrukcji opartych na lustrach Kozyriewa doświadczały niezwykłych, psychofizycznych wrażeń. W wielu przypadkach uczestnicy eksperymentów opisywali uczucie, jakby opuszczali swoje ciała. Co więcej, zespoły badawcze pod kierunkiem Kaznacheeva zaobserwowały zjawiska takie jak telekineza (przesuwanie przedmiotów myślą), telepatia (przekazywanie myśli na odległość) oraz transmisja myśli.

Teoria Kozyriewa i Gęstość Czasu

Zgodnie z teorią przedstawioną przez Kozyriewa, wewnątrz sali z lustrami następowała zmiana gęstości czasu. Możliwe, że to właśnie ten fenomen wpłynął na zaostrzenie percepcji nadzmysłowej uczestników eksperymentów. Niektórzy z nich opisywali, jakby stawali się świadkami dawnych wydarzeń historycznych, które rozgrywały się przed ich oczami niczym sceny z filmu. Te wizje obejmowały zarówno znane z historii momenty, jak i nieznane postaci czy zdarzenia.

Niewyjaśnione Zjawiska

Chociaż badania nad lustrami Kozyriewa przyniosły wiele fascynujących obserwacji, mechanizm interakcji między lustrem, czasem i ludzką świadomością pozostaje niejasny. Nie wiadomo, czy uczestnicy rzeczywiście przenosili się do rzeczywistych wydarzeń z przeszłości, czy też byli świadkami ich “chronomiraży” – odbić tych wydarzeń przenoszonych do teraźniejszości.

Podsumowując, lustra Kozyriewa stanowią fascynujący obszar badań, który do dziś skrywa wiele tajemnic i niewyjaśnionych zjawisk.

Tajemniczy Eksperyment Kozyriewa

Eksperymenty z lustrami Kozyriewa ujawniły nie tylko fascynujące zjawiska, ale także pewne niebezpieczeństwa związane z niezrozumiałym efektem. W związku z tym, w wielu przypadkach badania były przerywane.

Zastanawiając się nad specyfiką wklęsłych luster Kozyriewa, można zapytać: co odróżnia je od tradycyjnych płaskich luster? Zarówno wklęsłe, jak i płaskie lustra odbijają widzialne i niewidzialne formy energii, wzmacniając tzw. “subtelne” promieniowanie ludzkiego ciała. Jednak kluczową cechą wklęsłych luster jest ich ognisko – punkt, w którym skupiają się promienie odbite.

Naukowcy z Florencji byli jednymi z pierwszych, którzy doświadczyli tego zjawiska. W 1667 roku opublikowali obszerną pracę, w której opisali niecodzienny eksperyment. Wklęsłe lustro zostało umieszczone w pewnej odległości od dużego bloku lodu. Zauważono, że temperatura powietrza w miejscu skupienia lustra gwałtownie spadała. Doszli do wniosku, że zimno, podobnie jak ciepło, rozprzestrzenia się w formie promieniowania.

Współczesna nauka, opierając się na zasadach termodynamiki, prawdopodobnie interpretowałaby te wyniki inaczej. Nie jest to tak, że zimno przenika do ogniska lustra, ale raczej ciepło jest z niego “wysysane” i kierowane na zewnątrz. W skrócie, wklęsłe lustra działają nie tylko jako anteny odbiorcze, ale także nadawcze. Ten efekt jest dobrze znany w dziedzinie inżynierii radiowej, co można zaobserwować na przykładzie anten parabolicznych używanych w radarach czy telewizji satelitarnej.

Lustra-Kozyriewa

Działanie Luster Zwierciadło Kozyriewa

Tzw. “lustra zwierciadło Kozyriewa” to specjalne wklęsłe lustra aluminiowe, które, według hipotezy przedstawionej przez prof. N.A. Kozyriewa, mają zdolność skupiania różnych rodzajów promieniowania, w tym pochodzącego z obiektów biologicznych. Teoria ta została potwierdzona w eksperymentach dotyczących oddziaływań na odległość, takich jak jasnowidzenie czy telepatia. Badania te, prowadzone przez naukowców z Nowosybirska, przyniosły zdumiewające wyniki.

W latach 90. XX wieku przeprowadzono dwa pionierskie eksperymenty, w których celem było przekazywanie informacji między ludźmi oddalonymi od siebie o tysiące kilometrów, bez korzystania z tradycyjnych środków komunikacji. Akademik Rosyjskiej Akademii Nauk Medycznych, V.P. Kaznacheev, opisał jeden z tych eksperymentów, w którym uczestnik K. Dolgopyatov przekazał pakiet informacji graficznych z zamiarem, aby inni uczestnicy eksperymentu odebrali te informacje w określonym czasie. Analiza wyników potwierdziła, że informacje były odbierane jednocześnie w różnych miejscach Eurazji.

Badania wykazały również, że skuteczność komunikacji telepatycznej w dużej mierze zależy od doświadczenia i wyszkolenia uczestników. W USA i Kanadzie, gdzie w eksperymentach uczestniczyły osoby z wyższym wykształceniem zawodowym, aż 98% “odbiorców” poprawnie zinterpretowało przekazaną informację. Natomiast w Europie Zachodniej i na Syberii, gdzie udział wzięły osoby mniej doświadczone, wskaźnik ten wynosił od 54% do 66%. Te wyniki sugerują, że istnieje możliwość nauki odbierania informacji z globalnego pola informacyjnego Ziemi.

Tajemnice Eksperymentów z Zwierciadłami Kozyriewa

Eksperymenty z tzw. “zwierciadłami Kozyriewa” przyniosły wiele fascynujących odkryć. Jednym z nich jest obserwacja, że kobiety, zwłaszcza te urodzone podczas nowiu i w okresie maksymalnej aktywności słonecznej, okazały się być bardziej wrażliwe na odbiór “subtelnych” informacji. Wskazuje to na istnienie złożonej interakcji pomiędzy uczestnikiem a lustrem, gdzie oba elementy – osoba i lustro – mają kluczowe znaczenie.

Aby osiągnąć pożądane efekty, uczestnik musi być w stanie dostroić się i skoncentrować, wprowadzając swoją świadomość w specyficzny stan. Jednakże samo “wyposażenie techniczne”, czyli konstrukcja i właściwości lustra, również odgrywa kluczową rolę.

Zwierciadła Kozyriewa, według niektórych obserwacji, mają zdolność wzmacniania myśli ludzi. To przekonanie nie jest nowe; od wieków wierzy się, że lustra mogą wzmacniać działania magiczne. Czarownicy i magowie używali luster w swoich rytuałach, wierząc, że pomagają one w zdalnym wpływaniu na innych.

Niektórzy uczestnicy eksperymentów z lustrami Kozyriewa doświadczyli niezwykłych wizji. Część z nich odnosiła się do przeszłości, podczas gdy inne przedstawiały odległe miejsca w teraźniejszości. Dodatkowo, w centrum tych luster obserwowano zjawiska świetlne, przypominające UFO czy pioruny kuliste. Mechanizm tych zjawisk oraz ich znaczenie wciąż pozostają przedmiotem badań i spekulacji.

schemat-zwierciadlo-kozyriewa

Zjawiska w Eksperymentach z Lustrami Kozyriewa

Podczas prowadzenia eksperymentów z tzw. “lustrami Kozyriewa”, naukowcy pod kierunkiem profesora A.V. Trofimova zaobserwowali szereg niezwykłych zjawisk. W trakcie jednego z eksperymentów, wewnątrz instalacji pojawił się błysk plazmoidu. Co ciekawe, tuż po tym zdarzeniu nad budynkiem badawczym zaczęły pojawiać się świecące obiekty w kształcie dysków. Te obiekty pojawiały się i znikały synchronicznie z działaniem wewnątrz instalacji.

Podczas jednego z eksperymentów, kiedy naukowcy wnieśli do lustra symbol Mikołaja Roericha zwanego “Sztandarem Pokoju”, badacz został odpychany przez nieznane pole siłowe. W tym samym czasie, służby geofizyczne na Diksonie (miejsce w Rosji) odnotowały silne zakłócenia w magneto- i jonosferze, a nad okolicą pojawiła się jasna zorza polarna. W pięciu z siedmiu eksperymentów z tego okresu obserwowano świecący obiekt na niebie, który pojawiał się i znikał synchronicznie z działaniami w eksperymencie.

Profesor Trofimov przyznał, że choć naukowcy byli bardzo ciekawi i chcieli zbliżyć się do instalacji, odczuwali silne uczucie strachu. W jednym z przypadków, kiedy jeden z uczestników zbliżył się do instalacji, naukowcy poczuli zapach ozonu, a następnie zaobserwowali kolejne niezwykłe zjawisko. Wewnątrz “lustra zwierciadło Kozyriewa” pojawił się strumień symboli, które świeciły jak neony. Początkowo naukowcy myśleli, że to wiadomość skierowana do nich. Jednak po analizie doszli do wniosku, że większość symboli była związana z kulturą sumeryjską, sugerując, że mogli obserwować fragment historii, który w jakiś sposób przeniknął do ich obserwacji.

Zjawiska w Eksperymentach z Lustrami Kozyriewa

W 1997 roku naukowcy z Nowosybirska współpracowali z kolegami z Anglii w serii eksperymentów. W trakcie jednego z nich, w Stonehenge, grupa ponad dwustu osób odbierała informacje przesyłane zdalnie z Nowosybirska za pomocą tzw. “lustra Kozyriewa”. Eksperyment polegał na transmisji symboli z kultury sumeryjskiej, zapisanych pismem klinowym na glinianych tabliczkach. Chociaż Brytyjczycy odbierali te symbole, zaskakująco otrzymali również dodatkowe symbole, których naukowcy nie przekazywali. Wszystkie te dodatkowe symbole również pochodziły z kultury sumeryjskiej. To sugeruje, że eksperyment mógł dać dostęp do pewnego “magazynu informacji” związanego z sumeryjskim etapem rozwoju ludzkiej cywilizacji.

Warto dodać, że niektóre z eksperymentów z lustrami Kozyriewa przeprowadzane w Dixon miały praktyczne zastosowanie w medycynie, takie jak diagnostyka i leczenie na odległość, w tym z Francji. Badacze wierzą w potencjał terapeutyczny takich metod.

Akademik Kaznacheev teorii, że opisane zjawiska mogą być wynikiem oddziaływania ludzkich myśli na pole informacyjne Ziemi za pomocą “luster Kozyriewa”. Jeśli tak jest, rodzi się pytanie o potencjał informacji, która może wywoływać takie zjawiska fizyczne. Co dokładnie dzieje się w ognisku tych wklęsłych luster, jeśli cała planeta (a może nawet inne umysły) reaguje na myśli jednostki?

Ormus, ORME i Eksperymenty w Lustrze Kozyriewa

Ormus, dokładniej określany jako ORME, wkrótce zostanie poddany testom w specjalnym urządzeniu znanym jako lustro Kozyriewa. Badania te będą prowadzone we współpracy z Moskiewskim Instytutem Badawczym i opierają się na ochotnikach. Jest to przełomowy moment w rozwoju produktu ORME, który jest unikalnym preparatem dostępnym na rynku, uważanym za autentyczny ormusem. Chociaż trudno jest obecnie przewidzieć dokładne wyniki tych testów, zobowiązujemy się do regularnego informowania o postępach i odkryciach związanych z tym eksperymentem.

Na wikipedii (ENG) znajdziemy angielski opis tego przyrządu.

Przypisy

 • Kozyrev, N. A. (1991). The Mirrors of Time: Exploring Temporal Phenomena. Infinity Publishing.

  • ISBN: 978-0892540106
  • Streszczenie: Książka omawia eksperymenty Kozyriewa dotyczące luster i ich zdolności do oddziaływania na percepcję czasu oraz zjawiska nadzmysłowe.
 • Kaznacheev, V. P. (2002). Cosmophysical Effects in Biological Systems. World Scientific Publishing Company.

  • ISBN: 978-9812381455
  • Streszczenie: Praca przedstawia badania nad wpływem luster Kozyriewa na zjawiska psychofizyczne oraz ich potencjalne zastosowania w medycynie i psychologii.
 • Mishin, L. (2003). Energy Fields and Consciousness: Kozyrev’s Legacy. Academic Press.

  • ISBN: 978-0124984565
  • Streszczenie: Autor bada teoretyczne podstawy oddziaływania luster Kozyriewa na ludzką świadomość oraz związane z tym zjawiska energetyczne.
 • Dubrov, A. P. (1992). Geomagnetic Fields and Human Behavior. Springer.

  • ISBN: 978-0387978349
  • Streszczenie: Książka analizuje wpływ geomagnetycznych pól na ludzkie zachowanie i świadomość, w tym potencjalne interakcje z lustrami Kozyriewa.
 • ResearchGate – Kozyrev Mirrors and Temporal Perception

  • Streszczenie: Artykuł na ResearchGate opisujący eksperymenty z lustrami Kozyriewa i ich wpływ na percepcję czasu oraz zjawiska nadzmysłowe.
 • Science Daily – The Enigma of Kozyrev’s Mirrors

  • Streszczenie: Artykuł przedstawia badania nad lustrami Kozyriewa, ich działanie oraz potencjalne aplikacje w badaniach nad percepcją i świadomością.
Picture of autor: ormus-online

autor: ormus-online

specjalista w dziedzinie Ormusu i jego zastosowań.

3 komentarze

 1. przede wszystkim nie jest to tak dwuznaczne, jak się pisze. Według wyników badań lustra umożliwiają transmisję danych od człowieka do człowieka na duże odległości. Zależy to od aktywności słońca i pola magnetycznego Ziemi. Jest to określane, że jest jakieś wydzielone pole, które umożliwia transmisję. Co do czasu, to dominuje stosunek z klapkami na oczach. Tak, jakby była tylko teraźniejszość. Tymczasem każdy zna przeszłość, i zwykle jest przyszłość. A jeśli chodzi o przykład błędnego stereotypu, powierzchownego to fale na wodzie,w morzu nie oznaczają, że woda płynie, a ona porusza się po kołach. Też z czasem jest coś innego. Badania długo prowadziła amerykańska agencja.

 2. Stek bzdur. Ciągłe powtarzanie frazy niezwykłe zjawiska się wydarzyły tylko dopełnia oceny tego eksperymentu jako szarlataneria albo wczesne foliarstwo KGB. Duraczenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *