Magnetyt właściwości

Magnetyty dzialanie na czlowieka

Zaktualizowano artykuł 10 listopada 2023

Magnetyt i jego tajemnicze właściwości

Magnetyt to jedna z najsilniejszych substancji magnetycznych występujących na Ziemi. Jak sama nazwa wskazuje, ma on szeroki zakres zastosowań – od prostych magnesów na lodówkę po zaawansowane technologie wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach. Co może Cię zaskoczyć, to fakt, że nasz mózg wytwarza mikroskopijne kryształy magnetytu. Tak, dobrze czytasz – w naszych głowach znajduje się setki milionów tych miniaturowych kryształów!

Chociaż naukowcy wciąż badają i próbują zrozumieć dokładną rolę tych kryształów w naszym mózgu, istnieją pewne teorie. Niektóre badania sugerują, że magnetyt może odgrywać rolę w procesach związanych z pamięcią długotrwałą. U niektórych zwierząt, takich jak pszczoły miodne, gołębie pocztowe czy delfiny, uważa się, że magnetyt pomaga im reagować na pole magnetyczne Ziemi, co może być kluczem do ich zdolności nawigacyjnych.

Magnetyt: Naturalna antena w naszym ciele

Magnetyt, znany również z właściwości działania jak antena dla zewnętrznych pól elektromagnetycznych (fale przenoszące energię elektryczną i magnetyczną), reaguje także na pole geomagnetyczne Ziemi (naturalne pole magnetyczne otaczające naszą planetę). Badania w tej dziedzinie przynoszą fascynujące wyniki, wskazując na powiązania między polami magnetycznymi a funkcjami poznawczymi ludzkiego mózgu.

W 1978 r. dr Robert C. Beck, fizyk, opublikował wstępne badania dotyczące wpływu pól magnetycznych o bardzo niskiej częstotliwości (ELF) na ludzkie samopoczucie. Okazało się, że pola o częstotliwościach 6,67 Hz, 6,26 Hz i niższych mogą powodować objawy takie jak dezorientacja, lęk czy bóle głowy. Natomiast pola o częstotliwościach 7,8, 8,0 i 9,0 Hz mają działanie uspokajające, przypominające stany medytacyjne.

Współczesna medycyna wykorzystuje pola magnetyczne w terapii depresji i choroby afektywnej dwubiegunowej. Metoda ta, nazywana powtarzalną przezczaszkową stymulacją magnetyczną, polega na użyciu specjalnego urządzenia, które pomaga w leczeniu objawów depresji. Do tej pory opublikowano ponad 1300 artykułów naukowych na ten temat.

Jednak to, co naprawdę przyciąga uwagę, to badania prowadzone przez dr. Michaela Persingera z Uniwersytetu Laurentian w Kanadzie. Ten neurobiolog twierdzi, że wiele zjawisk, w tym świadomość czy doświadczenia duchowe, można wyjaśnić za pomocą mechanizmów fizycznych i poddać weryfikacji naukowej. Od lat 70. XX wieku dr Persinger bada wpływ pól elektromagnetycznych na organizmy biologiczne. Jego badania sugerują, że stymulacja magnetyczna mózgu może prowadzić do stanów umysłowych sprzyjających telepatii (przenoszenie myśli bez użycia znanych nam środków komunikacji). W jednym z eksperymentów dwie osoby umieszczono w oddzielnych pokojach, otoczonych identycznymi polami magnetycznymi. Gdy jedna osoba doświadczała błysku światła, druga osoba reagowała na ten bodziec, jakby sama zobaczyła ten błysk.

Magnetyt i jego potencjalne znaczenie

Dr Persinger, badacz wpływu magnetytu na organizmy biologiczne, stwierdził:

„Uważamy, że to odkrycie jest fascynujące, ponieważ może to być jednym z pierwszych dowodów na makroskalowe działanie tzw. splątania kwantowego (zjawisko w fizyce kwantowej, gdzie stany dwóch lub więcej obiektów są powiązane w taki sposób, że stan jednego obiektu jest zależny od stanu drugiego, niezależnie od odległości między nimi). Jeśli nasze przypuszczenia okażą się prawdziwe, oznaczałoby to istnienie alternatywnego sposobu komunikacji, który mógłby mieć praktyczne zastosowanie, na przykład w podróżach kosmicznych”.

Co więcej, na większą skalę zaobserwowano korelacje między geomagnetycznymi (związane z polem magnetycznym Ziemi) siłami naszej planety a różnymi zjawiskami dotyczącymi dużych populacji ludzi. Badanie przeprowadzone w 2003 r. wykazało, że istnieje „silne wsparcie empiryczne dla wpływu burz geomagnetycznych na wyniki finansowe z inwestycji w akcje”. Badanie to również wskazało na „wyższe zyski na rynkach światowych w okresach o niskiej aktywności geomagnetycznej”.

Magnetyt i jego potencjalne oddziaływanie z ludzkim mózgiem

Różne badania wskazują na powiązania aktywności geomagnetycznej (związanej z polem magnetycznym Ziemi) z takimi zjawiskami jak samobójstwa, choroby serca czy wskaźnik urodzeń. Szczególnie interesujące jest zjawisko związane ze stojącą falą elektromagnetyczną, która występuje między powierzchnią Ziemi a jonosferą (warstwą atmosfery zawierającą naładowane cząsteczki). Ta fala, nazywana “Rezonansem Schumanna”, ma częstotliwość 7,8 Hz i jest często przywoływana w kontekście alternatywnych teorii dotyczących świadomości. Badania przeprowadzone przez dr Persingera wykazały, że podstawowe i harmoniczne częstotliwości rezonansu Schumanna są obecne w normalnej aktywności ludzkiego mózgu, co ciekawie koreluje z obserwacjami dr Becka dotyczącymi pól ELF (pole elektromagnetyczne o bardzo niskiej częstotliwości) redukujących lęk.

Jedno z bardziej zaskakujących badań dr Persingera dotyczyło Ingo Swanna, który praktykował “zdalne oglądanie” – technikę, w której osoba jest w stanie “widzieć” odległe miejsca, jakby była tam obecna. Swann był jednym z najbardziej precyzyjnych praktyków tej techniki, a kiedy dr Persinger mierzył aktywność elektromagnetyczną jego mózgu podczas sesji, zauważył wzrost aktywności przy 7 Hz, który korelował z najbardziej dokładnymi obserwacjami Swanna. Czyżby Swann dostosowywał swoją świadomość do geomagnetycznych fal stojących Ziemi?

Wszystkie te obserwacje sugerują fascynujący związek między ludzkim mózgiem a polem magnetycznym nie tylko Ziemi, ale potencjalnie całego wszechświata. Choć nie ma jednoznacznych dowodów na to, że magnetyt odgrywa kluczową rolę w tym związku, jest on jednym z głównych podejrzanych. W miarę jak będziemy zgłębiać tajemnice magnetytu i jego właściwości, być może odkryjemy nowe, nieznane dotąd aspekty funkcjonowania naszego mózgu. Kto wie, jakie inne zdolności skrywa ludzki umysł, czekające na odkrycie?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *