Medycyna alchemiczna

medycyna-alchemia

Zaktualizowano artykuł 6 kwietnia 2023

Medycyna alchemiczna

Medycyna alchemiczna wiadomo, że alchemia jest nauką kamienia filozoficznego. Alchemik pracuje nad stworzeniem „kamienia”, często na różne sposoby. Z różnymi celami i rezultatami, przynajmniej tego uczy nas historia alchemii.
Spróbujmy zdefiniować ten „Kamień Filozoficzny”.

ziololecznictwo

Kamień Filozoficzny jest to kamień to znaczy stała, stabilna rzecz, a nie ulotna i nieuchwytna energia. Jest filozofem, czyli przyjacielem Mądrości, Sofii, która jest twórczą lub regenerującą energią istnienia.
Jest to zatem ta pierwotna energia, która ożywia i naprawia istnienie. Umocowana w podporze zwanej Kamieniem Filozoficznym.

Nośnik ten może być stały o charakterze mineralnym lub płynny, syropowaty. (Kamień różany).

Im bardziej Kamień jest filozoficzny, tym bliższy jest pierwotnej twórczej energii.
Istnieją zatem różne rodzaje kamieni, które są mniej lub bardziej potężne, a zatem mniej lub bardziej użyteczne.

Sztuka terapeutyczna

Medycyna alchemiczna to sztuka terapeutyczna. Sztuka która będzie w stanie zaadaptować lek mniej lub bardziej mocny i uniwersalny lub przeciwnie słabszy i bardziej specyficzny dla danej potrzeby. Łatwiej przyswajalny (jest to aksjomat Paracelsusa, który wyjaśnia, że ​​trucizna może być lekarstwem lub lekarstwo staje się trucizną w zależności od dawki).

Alchemicy uważają, że wszystkie istniejące rzeczy mają wspólne pochodzenie. Energia, która jest jej źródłem, jest zatem prosta i idealna, aby lekarstwo również było proste.

Ale tak jak promienie słoneczne są dla nas pożyteczne dopiero po filtracji i zmniejszeniu przez atmosferę. Tak kamień, który zawiera tę energię, będzie korzystny dopiero wtedy, gdy zostanie przyswojony. Na ogół przez mniejsze lub większe rozcieńczenia.

Uzdrawianie z choroby

medycyna-naturalna

Uzdrowienie z choroby, czy  zdrowienie całego bytu. W sensie uzdrowienia uniwersalnego, nazywanego czasem inicjacją. Nie jest możliwe bez zobowiązania podmiotu do pewnej przemiany. Te przemiany są zawsze nieprzyjemne, a czasem nie do zniesienia.

Dlatego konieczne jest znalezienie odpowiedniego balansu pomiędzy miękkością a mocą kamienia. Przyswajalnego w końcowej fazie jego wytwarzania, w otwarciu (rozcieńczeniu). Co więcej, różne procesy są mniej lub bardziej dostosowane do osobowości każdego z nich. Co oczywiście zachęca alchemika do znalezienia sposobu, który wydaje mu się najbardziej odpowiedni, lub gdy pracuje w celach terapeutycznych.  (Przygotowania remediów), do dostosowania swoich eliksirów (eliksir to słowo pochodzenia arabskiego, które oznacza „kamień”

W zaproponowanej definicji Kamienia Filozoficznego widzimy, że wszystko, co zawiera uniwersalną energię twórczą w większej lub mniejszej proporcji, jest mniej lub bardziej potężnym kamieniem filozoficznym. To bardzo szeroka definicja, którą posługujemy się jako zasada.
Do tego możemy dodać to, czego tradycja uczy nas o właściwościach tego kamienia. Podczas jego wytwarzania lub w stanie realizacji.
Na przykład Paracelsus wielokrotnie mówi nam, że dał ten kamień swoim pacjentom. Relacjonuje uzdrowienie, że zoperował starą, konającą kobietę. Kobiete która po spożyciu odzyskała młodość z całkowitą regeneracją ciała. Nie zapomina o sprecyzowaniu, że ta regeneracja przysporzyła pacjentowi wielkiego cierpienia. Paracelsus mówi również, że takiego Kamienia nie należy dawać kobiecie w ciąży. Klasyczne książki, takie jak Mutus Liber lub Cabala Mineralis dobrze ilustrują trudności alchemika. Alchemika który wchłonął ten kamień w celu regeneracji.


Tutaj pamiętamy, że medycynę alchemiczną trzeba dawkować i dostosowywać do potrzeb.

Spagirics medycyna alchemiczna

alchemia-spagyria

Należy pamiętać, że definicja spagiryki, którą podajemy, odróżnia ją od właściwej alchemii. To fakt, że spagirics jest dziełem raczej zorientowanym na medycynę w potocznym znaczeniu tego słowa (uzdrawianie chorych). Ta definicja, podobnie jak wszystkie definicje w alchemii, jest częściowa i stronnicza. Będzie służyć naszej podróży bez chęci narzucania się poza ramy tej strony.

Obecnie medycyna alchemiczna, czyli spagiryka, ma więc kilka form. Wykorzystuje wiele procesów, które wywodzą się głównie z pracy uczniów Paracelsusa. (Rumelio, Dorne a później Alexander Von Bernus i jego uczniowie). Ale każdy proces, który prowadzi do kamienia filozoficznego o większej lub mniejszej mocy, mniej lub bardziej sprecyzowanym. Jest częścią panelu użytecznych środków zaradczych.

W alchemii rozważamy 3 królestwa (zwierzęce, roślinne i mineralne) plus czwarte „królestwo”. Krorelstwo które nazywamy uniwersalnym, które dotyczy tego, co pochodzi z nieba. Te które nie zostało jeszcze określone w roślinnym, zwierzęcym lub mineralnym: deszcz, rosa, światło słoneczne czy księżycowe, błyskawica, elektromagnetyzm…

Współczesne spagiryki pracują przede wszystkim z królestwem warzyw, które jest najprzyjemniejsze, najsłodsze i zawsze daje nam ogromną satysfakcję. Najpotężniejsze leki często łączą jedno z trzech królestw z elementami wszechświata. Czasami nazywane są „tajemnymi ogniami”, ponieważ ich wpływ jest u źródeł dojrzewania roślin (lub minerałów lub zwierząt).

Preferuję te mieszane ścieżki, które wykorzystują charakter roślin, który nam odpowiada, charakter, który jest regenerowany i sublimowany przez uniwersalne życie, które odżywia egzystencję (wpływ słońca, rosa).

Ścieżki, które używają tylko roślin, są czasami słabe, a ścieżki, które używają tylko uniwersaliów, są często trudne do zarządzania pod względem siły lub kierunku (na przykład wyleczenia konkretnej choroby). Mieszane sposoby zapewniają dobry stosunek między ich skutecznością (mocą) a miękkością (przyswajalność).

Spagiryki i ziołolecznictwo

co-to-jest-spagyriaSpagiryki, jakie prezentują nam aptekarze, są często rozwiniętą formą ziołolecznictwa. Wywodzi się z tradycyjnej eksperymentalnej wiedzy na temat wpływu roślin na zdrowie w postaci herbat ziołowych, alkoholanów itp.


W tym kontekście spagyrics oferuje metoda przygotowania ziół, która zwiększy ich skuteczność w stosunku do metody prostej maceracji alkoholowej (nalewki matki). Przypisywanie efektów terapeutycznych i cała terapeutyczna koncepcja zdrowia i leczenia będzie mniej więcej identyczna z praktyką ziołolecznictwa. Ten spagiryczny lek ma dużą ilość remediów. Mniej więcej jeden lek na każdą dolegliwość (uogólniam).


Jest oczywiste, że jeśli ta forma spagiryki dowiodła swojej skuteczności, to mariaż z ziołolecznictwem oddalił ją daleko od pracy alchemicznej. Pracy która zmierza w kierunku medycyny uniwersalnej. Moja uwaga nie umniejsza zainteresowania tej współczesnej spagiryki, ale musimy pamiętać o fundamentalnych zasadach, które są źródłem alchemii i spagiryki. Jednocześnie pamiętać, że istnieją inne sposoby pojmowania istnienia niż klasyczny pogląd odziedziczony ziołolecznictwo. A tym samym zdrowie i chorobę wraz z jej lekarstwem. Ta spagyrie jest niejako szczególną techniką wytwarzania leków, która mniej więcej jest wzorowana na już istniejącym medycynie (fitoterapii).

Materia Medica

Z tych kilku przykładów podanych powyżej wynika, że ​​istnieje kilka sposobów rozważania sensu życia, zdrowia, choroby i opracowania lekarstwa, które nam odpowiada.


Okazuje się zatem również, że rośliny, które są naszymi głównymi partnerami w medycynie spagirycznej, nie mają określonej wartości, ale mogą zaoferować nam wiele rozwiązań w zależności od kontekstu terapeutycznego. Tak samo jak każdy z nas ma wiele umiejętności w zależności od kontekstu. Terapeutyczne walory roślin nabiorą znaczenia wraz z systemem terapeutycznym, który wybierzesz lub wymyślisz.


Tak więc ta sama roślina pomoże wyleczyć różne choroby w zależności od tego, czy jest używana w kontekście ziołolecznictwa, homeopatii, kwiatów Bacha lub innych. Klasycznym odniesieniem w spagiryce często pozostają lecznicze atrybuty roślin w zielarstwie.