Meridiany

meridian

Zaktualizowano artykuł 10 listopada 2023

Czym są Meridiany?

Meridiany to pojęcie pochodzące ze starożytnej medycyny chińskiej, która opisywała je już tysiące lat temu. Reprezentują one specjalne kanały w ciele ludzkim, przez które przepływa Qi (energia życiowa). Te kanały łączą różne narządy i funkcje w ciele, umożliwiając harmonijną współpracę między nimi.

W medycynie chińskiej meridiany nazywane są „jīngluò” i pełnią funkcję ścieżek, przez które przepływa Qi. W sumie w ciele ludzkim wyróżnia się 20 meridianów, które można podzielić na dwie główne kategorie:

 1. Dwanaście meridianów narządów: odpowiadają za różne funkcje fizyczne w ciele.
 2. Osiem nadzwyczajnych meridianów: odgrywają kluczową rolę w procesach transformacji, praktykach Qigong (chińska forma ćwiczeń skupiających się na kultywacji energii życiowej) oraz alchemicznych.

Współczesne badania nadal analizują i badają funkcje oraz znaczenie meridianów w kontekście zdrowia i dobrostanu człowieka.

Czy meridiany posiadają świadomość?

Meridiany, pojęcie pochodzące ze starożytnej medycyny chińskiej, odgrywają kluczową rolę w kultywowaniu świadomości, zdrowia oraz w procesie życiowym, rozciągającym się od narodzin do śmierci. Ten proces jest często postrzegany jako duchowy.

Nadzwyczajne Meridiany: Te meridiany charakteryzują się głębokim i rodowym wpływem. Ich działanie jest zarówno potężne, jak i tajemnicze, dostarczając fundamentalne wsparcie dla całego systemu energetycznego ciała.

Dwanaście meridianów organowych: Działają one niczym dobrze zorganizowany zespół, w którym każdy meridian pełni określoną funkcję. Wspólnie wspierają i równoważą cały system energetyczny.

Podsumowując, można stwierdzić, że meridiany posiadają pewien rodzaj „świadomości”, ponieważ każdy z nich pełni ważną rolę w utrzymaniu równowagi zdrowia ciała, umysłu i ducha, wspierając jednostkę w realizacji jej życiowego przeznaczenia.

12 Meridianów Narządowych

W ludzkim ciele wyróżniamy dwanaście tzw. meridianów narządowych, które są odpowiedzialne za przewodzenie Qi (energii życiowej). Każda z kończyn posiada sześć kanałów, z których trzy są kanałami Yin (wewnętrznymi) i trzy kanałami Yang (zewnątrz).

Każdy z meridianów działa w parze Yin-Yang. Oznacza to, że każdy meridian typu Yin ma swój odpowiednik w meridianie typu Yang. Przykładowo, meridian Yin płuc (Lung) jest sparowany z meridianem Yang jelita grubego.

Qi, czyli energia życiowa, przepływa przez te meridiany w określony sposób:

 1. Qi zaczyna swój bieg w obszarze klatki piersiowej, przepływając w dół wzdłuż trzech kanałów Yin ramion (odpowiadających płucą, osierdziu i sercu) aż do palców.
 2. W palcach łączy się z trzema sparowanymi kanałami Yang ramion (odpowiadającymi jelitu grubemu, potrójnemu palnikowi i jelitu cienkiemu) i kieruje się w górę do głowy.
 3. Na głowie, te kanały łączą się z trzema odpowiadającymi im kanałami Yang nóg (żołądkowi, woreczkowi żółciowemu i pęcherzowi moczowemu) i kierują się w dół ciała aż do stóp.
 4. W stopach, kanały te łączą się z trzema kanałami Yin (odpowiadającymi śledzionie, wątrobie i nerkom) i przepływają z powrotem do klatki piersiowej, zamykając cykl przepływu Qi.

Takie rozumienie przepływu Qi i funkcjonowania meridianów jest fundamentem medycyny chińskiej i służy zrozumieniu harmonii działania ciała ludzkiego.

Podział Meridianów i Ich Świadomość

Meridiany to kanały energetyczne w ciele ludzkim, które przewodzą Qi (energię życiową). Każdy z nich jest powiązany z określoną świadomością i emocjami. Poniżej przedstawiono podział meridianów wraz z ich charakterystyką:

 1. Świadomość Płuc: Akceptacja, komunikacja, kontrola, odwaga, smutek, sprawiedliwość, odpuszczanie, manifestacja, reaktywność, przyjmowanie, uwalnianie, poddanie się, responsywność, duszenie, witalność, wrażliwość.

 2. Świadomość Jelita Grubego: Kompulsywność, dezorientacja, kontrola, smutek, poczucie winy, trzymanie się, odpuszczanie, żal, wypuszczanie, sztywność, samozatruwanie, upór.

 3. Świadomość Żołądka: Asymilacja (przetwarzanie informacji), świadomy umysł, krytyczność, łatwowierność, trawienie pokarmu, trawienie życiowych doświadczeń, karmienie, odżywianie, ugruntowanie, nietolerancja, otwartość, przyjmowanie, odrzucenie, stabilność, siła.

 4. Świadomość Śledziony: Obfitość, adaptacyjność, jasność, oczyszczanie, zamieszanie, trawienie, skupienie, uczciwość, odżywianie, ochrona, oczyszczanie, przyjmowanie, rytmy, miłość własna, poczucie własnej wartości, podświadomość, myślenie, martwienie się.

 5. Świadomość Serca: Akceptacja, świadomość, równowaga, skupienie, połączenie, depresja, harmonia, radość, miłość do siebie i innych, pokój, percepcja, przyzwoitość, ochrona, szacunek, smutek.

 6. Świadomość Jelit Cienkich: Odpowiedniość, zaufanie, połączenie, rozeznanie, intelekt, radość, wiedza, umysł, odżywianie, sarkazm, zatruwanie siebie, separacja, sortowanie.

 7. Świadomość Pęcherza: Złość, niepokój, pewność siebie, kontrola, odwaga, entuzjazm, ekspresja, strach, intymność, zazdrość, uwolnienie, uraza, zmysłowość, seksualność, podejrzliwość, siła woli.

 8. Świadomość Nerek: Niepokój, przynależność, ostrożność, jasność, odwaga, popęd, energia, strach, pamięć, paranoja, poczucie własnej wartości, zmysłowość, seksualność, zaufanie, witalność, siła woli, mądrość.

 9. Świadomość Osierdzia: Opancerzenie, miłość do siebie, miłość do innych, otwartość, ochrona, relacja ze sobą i innymi, samoakceptacja, samoekspresja, wrażliwość.

 10. Świadomość Potrójnego Palnika: Granice, koordynacja, rozeznanie, dogmatyzm, przyjaźń, poczucie winy, harmonia, regulacja, związek ze światem, upór, podejrzliwość.

 11. Świadomość Pęcherzyka Żółciowego: Gniew, asertywność, zaangażowanie, pewność siebie, odwaga, decyzje, wierność, elastyczność, mobilność, motywacja, ruch, regulacja, uwolnienie, mówienie, siła.

 12. Świadomość Wątroby: Gniew, życzliwość, przeznaczenie, wiara, wzrost, nadzieja, pamięć, ruch, organizacja, planowanie, przetwarzanie, ochrona, uraza, dusza, siła, synteza, wizja.

Rozumienie tych aspektów świadomości może pomóc w głębszym zrozumieniu funkcji i znaczenia meridianów w medycynie chińskiej.

Osiem Nadzwyczajnych Meridianów

Nadzwyczajne Meridiany stanowią głębokie ścieżki przepływu Qi (energii życiowej) w ciele ludzkim. Są to pierwotne kanały, które rozwijają się jako pierwsze w organizmie. Ich powstanie rozpoczyna się w chwili poczęcia, kiedy komórka jajowa łączy się z plemnikiem. Te unikalne meridiany poprzedzają i stanowią fundament dla 12 meridianów narządowych, działając w zgodzie z naszym duchowym i genetycznym dziedzictwem.

Nadzwyczajne Meridiany dostarczają nam mapy drogowej, która pomaga w realizacji naszego wewnętrznego potencjału, przeznaczenia i celu życia. Mają one kluczowe znaczenie w procesie przekształcania Jing (esencji życiowej) w Shen (duchowy aspekt bytu) poprzez transmutacyjne działanie Qi.

Rola Niezwykłych Meridianów w Ciele i Duchu

Niezwykłe meridiany odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu ciała i ducha. Służą jako rezerwuary Qi (energii życiowej) i krwi dla dwunastu meridianów narządowych, dostarczając je lub usuwając nadmiar w zależności od potrzeb organizmu. Krążą Jing, czyli „esencję”, w całym ciele, mając silne powiązanie z nerkami. Są odpowiedzialne za krążenie ochronnego Wei Qi, co jest kluczowe dla zachowania zdrowia. Dodatkowo, łączą dwanaście głównych kanałów energetycznych.

Du Mai (Zarządzający Statek) Ten meridian kontroluje tylne ścieżki energetyczne Yang, krążenie Wei Qi oraz „Ogień”, chroniąc przed zewnętrznymi czynnikami zakłócającymi. Symbolizuje zdolność do wyzwolenia się od więzi Yin/matki i samodzielnego kierowania swoim życiem. Dotyczy to zarówno transformacji, przetrwania, jak i zakorzenienia w rzeczywistości.

Ren Mai (Naczynie Poczęcia) Reprezentuje najgłębsze zasoby życiowe oraz dary otrzymane we wczesnym dzieciństwie, kiedy byliśmy najbardziej związani z matką. Obejmuje procesy narodzin, tworzenia więzi, pielęgnowania, ochrony i miłości do samego siebie.

Dai Mai (Meridian Pasa) Krąży wokół ciała, tworząc energetyczny kokon ochronnego Wei Qi. Jeśli jest zaburzony, może powodować stagnację i energetyczny rozłam między górną a dolną częścią ciała. Skupia w sobie niewyrażone emocje i wzorce, które wymagają przemiany.

Chong Mai (The Thrusting Vessel) Przebiega przez środek ciała, łącząc Huiyin z Baihui. Symbolizuje plan życiowy, wzorce rodzinne, traumy oraz pamięć komórkową. Odzwierciedla nasze poczucie tożsamości i relację z samym sobą.

Dwa kanały Qiao Mai (Heel Vessels) Reprezentują równowagę między Yin i Yang oraz sposób, w jaki harmonizujemy te dwie energie. Dotyczą krótkoterminowych kwestii osobowości, osądu i moralności. Opisują, jak akceptujemy różne role w życiu. Rozpoczynają się od pięt, wspierając zwinność i ruch nóg, a kończą w punkcie BL-1, wpływając na szyszynkę i przysadkę mózgową.

Rola i Działanie Niezwykłych Meridianów

Niezwykłe meridiany odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu ciała i ducha. Oto ich charakterystyka:

BL-1 Jest to punkt aktywacyjny Wei Qi (energii ochronnej), który jest pierwszym punktem stymulowanym po przebudzeniu ze snu. Wpływa na adaptację oczu do światła, regulację poziomu cukru we krwi, temperatury ciała, ciśnienia krwi oraz równowagę hormonów.

Yang Qiao Mai (Yang Heel Vessel) Reguluje sposób, w jaki jednostka stawia czoła światu, interakcje i doświadczenia. Symbolizuje internalizację interakcji i ich ekspresję (przez oczy). Osoby z zaburzeniami tego meridianu mogą być nadmiernie krytyczne wobec otoczenia. Pomaga w leczeniu osób w ciągłym stanie buntu czy aktywistów. Opór i bunt mogą prowadzić do chorób.

Yin Qiao Mai (Naczynie Yin Heel) Odnosi się do sposobu, w jaki jednostka stawia czoła sobie samemu. Promuje autentyczność i prawdziwe „ja”. Pomaga w radzeniu sobie z brakiem zaufania do siebie, poczuciem opuszczenia czy depresją.

Dwa Wei Mai Vessels (Linking Vessels) Symbolizują cykle życia, starzenie się i upływ czasu. Decydują o tym, jak przystosowujemy się do zmieniających się okoliczności życia.

Yang Wei Mai (Naczynie łączące Yang) Reguluje stare nawyki i wzorce, pomagając uwolnić się od przestarzałych zachowań. Jego działanie staje się kluczowe w chorobach nieuleczalnych, reprezentując ostatnią linię obrony przed patogenami.

Yin Wei Mai (Yin Linking Vessel) Skupia się na relacji z przeszłością i przyszłością, nadając życiu znaczenie. Pomaga w zrozumieniu celu życia i potwierdzeniu własnej egzystencji. W aspekcie psycho-duchowym dotyczy znalezienia głębszego sensu życia i reagowania na nie z jasnością i współczuciem.

Ormus i meridiany

Ormus lub też znany pod inną nazwą ORME lub również monoatomowe złoto doskonale poprawia energię chi jak i również energię kundalini.

Preparat jest w formie monoatomowej poprawia energetykę ciała jak i cały nasz organizm. Więcej informacji na temat ormus można przeczytać w naszym artykule działanie ormus lub też właściwości ormus.

Temat monoatomowego złota jest bardzo ciekawy i rzeczywiście skuteczny. Warto zapoznać się i poznać szczegóły.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *