Modulowanie Materii

modulowanie materii

Zaktualizowano artykuł 8 czerwca 2024

Obserwacja a Zachowanie Fotonów

Istnieją specyficzne systemy, takie jak systemy optyczne, które można dostosować do pewnych warunków. W takich systemach, obserwacja kierunku, w którym porusza się foton, może wpłynąć na jego zachowanie. Zmiana ta nie wynika z bezpośredniej ingerencji w foton, ale raczej z procesu pozyskiwania informacji z systemu optycznego, jak zauważył Radin.

W najnowszych badaniach naukowcy postanowili zbadać ten tzw. “efekt obserwatora”. Stworzyli system optyczny, w którym uczestnicy obserwowali zestaw fotonów, które były ze sobą splątane w sposób nielokalny.

Radin zwrócił uwagę na fakt, że w historii badań nad interakcjami pomiędzy umysłem a materią, aspekt mentalny zawsze wydaje się działać w sposób nielokalny. Oznacza to, że umysł może wpływać na obiekty w pewnej odległości. Badania te obejmują szeroki zakres celów, od fotonów i elektronów, przez wodę, aż po ludzkie zachowania i zdarzenia losowe. Wszystkie te cele są jednak lokalne.

Eksperyment z wykorzystaniem splątanych fotonów jest interesujący, ponieważ dotyczy nielokalnego oddziaływania materii. Fotonami, które są formą energii, nie są połączone w sposób lokalny. W eksperymencie użyto urządzeń generujących około 1000 splątanych fotonów na sekundę. Głównym pytaniem było: czy nielokalny umysł może oddziaływać z nielokalną materią?

Eksperyment z Splątanymi Fotonami

W ramach eksperymentu uczestnicy zostali poproszeni o skoncentrowanie uwagi na ekranie komputera, na którym prezentowane były splątane fotony w formie wykresu liniowego. Gdy na ekranie pojawiała się linia, uczestnikom zlecono, aby wyobrażali sobie jej obecność w swoim umyśle. Gdy linia znikała, mieli odwrócić uwagę. To, w jakim stopniu uczestnicy mogli wpłynąć na prezentowane fotony, służyło jako wskaźnik ich zdolności do oddziaływania na stopień splątania tych fotonów. Choć były to badania wstępne, ich wyniki okazały się przekonywujące.

Radin wyjaśnił: “Splątanie nie jest zjawiskiem binarnym, czyli ‘wszystko albo nic’. Istnieje pewne spektrum tego zjawiska.” Dodał, że jeśli splątanie jest bardzo słabe, można je traktować jako interakcje między klasycznymi cząstkami. Dwie cząstki, które są od siebie niezależne, mogą nagle zacząć wykazywać wspólne właściwości po splątaniu (nawet jeśli są fizycznie oddzielone). Siłę tego zjawiska, czyli stopień, w jakim cząstki dzielą te wspólne właściwości, można regulować. Celem eksperymentu było sprawdzenie, czy ludzki umysł jest w stanie wpłynąć na to nielokalne splątanie. W skrócie, odpowiedź na to pytanie brzmi: tak. Badania wykazały, że kiedy ludzie koncentrowali uwagę na splątanych fotonach, siła ich splątania wzrastała.

Implikacje Odkrycia w Kontekście Splątania Kwantowego

Odkrycie, że ludzki umysł może wpływać na splątanie kwantowe, niesie ze sobą fascynujące konsekwencje, zwłaszcza w kontekście nowoczesnych technologii. Jak zauważył Radin, wierność splątania jest kluczowa dla wielu technologii kwantowych, takich jak obliczenia kwantowe czy kryptografia kwantowa. Utrzymanie splątania jest jednak wyzwaniem, ponieważ jest to zjawisko delikatne.

Jeśli ludzki umysł mógłby pomóc w utrzymaniu lub wzmacnianiu tego splątania poprzez skupienie uwagi, miałoby to ogromne znaczenie dla rozwoju technologii kwantowych. Można by sobie wyobrazić, że skoncentrowane myśli mogłyby poprawić wydajność komputerów kwantowych.

Jednakże, poza praktycznymi zastosowaniami, odkrycie to ma również głębsze implikacje filozoficzne. Radin podkreślił, że kiedy ludzie koncentrują się na czymś, nie tylko ich myśli ulegają zmianie, ale również pewne aspekty rzeczywistości. Co więcej, najbardziej fascynujące w tym eksperymencie jest to, że zmieniony aspekt rzeczywistości, jak się wydaje, jest związany z samym splątaniem – zjawiskiem, które można uznać za fundamentalny składnik struktury rzeczywistości.

Splątanie Kwantowe a Pojęcie Przestrzeni i Czasu

Według najnowszych koncepcji w fizyce kwantowej, tradycyjne pojęcia przestrzeni i czasu mogą nie być podstawowymi składnikami rzeczywistości. Zgodnie z teorią względności, rzeczywistość może być postrzegana jako wynik splątania kwantowego. Innymi słowy, splątanie może być bardziej podstawowym elementem opisującym naturę rzeczywistości, z którego wyłaniają się pojęcia przestrzeni i czasu.

Jeśli ludzki umysł miałby zdolność wpływania na splątanie, mógłby to oznaczać, że ma on również zdolność wpływania na samą strukturę przestrzeni i czasu.

Nadchodzące badania w tej dziedzinie mogą nie tylko przynieść przełom w technologii, ale także dostarczyć głębszego zrozumienia samej natury rzeczywistości. Możliwość modulowania materii staje się coraz bardziej prawdopodobna w świetle tych odkryć.

Przypisy

 1. “The Field: The Quest for the Secret Force of the Universe” – Lynne McTaggart

  • ISBN: 978-0061435188
  • Streszczenie: McTaggart bada teorie dotyczące energii kwantowej i jej wpływu na materię, w tym koncepcje związane z modulowaniem materii przez myśli i intencje.
 2. “The Holographic Universe” – Michael Talbot

  • ISBN: 978-0060922580
  • Streszczenie: Talbot przedstawia teorię, że wszechświat jest hologramem, omawiając, jak świadomość może wpływać na rzeczywistość fizyczną.
 3. “The Tao of Physics: An Exploration of the Parallels Between Modern Physics and Eastern Mysticism” – Fritjof Capra

  • ISBN: 978-1590308356
  • Streszczenie: Książka bada paralele między fizyką kwantową a mistycyzmem wschodnim, w tym wpływ świadomości na materię.
 4. “Quantum Enigma: Physics Encounters Consciousness” – Bruce Rosenblum, Fred Kuttner

  • ISBN: 978-0199747207
  • Streszczenie: Autorzy badają tajemnice kwantowej mechaniki i jej związek ze świadomością, omawiając, jak obserwacja i intencje mogą modulować rzeczywistość fizyczną.

Strony internetowe:

 1. Scientific American

  • Opis: Strona oferuje artykuły na temat mechaniki kwantowej i jej potencjalnych związków z mistycyzmem, badając, jak świadomość może wpływać na materię.
 2. Physics World

  • Opis: Physics World publikuje artykuły badające relacje między fizyką kwantową a świadomością, analizując eksperymenty i teorie dotyczące modulowania materii przez intencje i myśli.
Picture of autor: ormus-online

autor: ormus-online

specjalista w dziedzinie Ormusu i jego zastosowań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *