Prima Materia

alchemia.jpeg

Zaktualizowano artykuł 1 października 2023

Prima Materia, co w tłumaczeniu oznacza „pierwsza materia”, stanowi jedno z kluczowych pojęć w alchemii. Uważana jest za podstawowy składnik, z którego powstał cały wszechświat. Koncepcja ta zakłada, że wszystkie rzeczy w kosmosie pochodzą z tej samej substancji, co stanowi fundament alchemicznej teorii transmutacji. Transmutacja to proces przekształcania jednego pierwiastka w inny, a w alchemii jest najbardziej znana z idei przemiany ołowiu w złoto. Prima Materia jest również kluczem do zrozumienia głębokiej mądrości zawartej w tajemniczych symbolach alchemii.

Prima Materia: Tajemnica Tożsamości

Prima Materia, często określana jako „pierwsza materia”, stanowi jedno z najbardziej zagadkowych pojęć w alchemii. Jej dokładna tożsamość jest jednym z największych tajemnic tej tradycji. Uważa się, że osoba, która zdoła wyodrębnić tę substancję, osiągnie sukces w „Wielkim Dziele” alchemii. Chociaż wiele osób spekulowało na temat sposobów jej ekstrakcji, brak jest jednomyślności w tej kwestii.

Chociaż prima materia może brzmieć jak wyłącznie alchemiczny i mistyczny koncept, nie jest ona sprzeczna z naukowym podejściem. W rzeczywistości ołów i złoto składają się z tych samych elementarnych cząstek: elektronów, protonów i neutronów. W sercach gwiazd metale są rutynowo przekształcane. Jednak w duchowej alchemii eksperymenty laboratoryjne służą głównie jako metaforyczne narzędzia, mające na celu osiągnięcie „duchowego złota” i magicznej mocy oświecenia.

W tej perspektywie, prima materia nie jest postrzegana jako materialna substancja w tradycyjnym rozumieniu. Jak więc można opisać jej naturę w kontekście duchowej alchemii?

Kluczowym aspektem jest akceptacja istnienia świadomości, w przeciwieństwie do czysto materialistycznego podejścia naukowego. Prima Materia, będąc źródłem wszystkiego, co istnieje, musi być rozumiana jako istniejąca przed podziałem wszechświata na dualistyczne pojęcia umysłu i materii.

Podstawą wszystkich nadzwyczajnych zdolności przypisywanych kamieniowi filozoficznemu i eliksirowi życia jest przekonanie, że umysł skierowany do wewnątrz, który odkrywa swoją podstawową naturę, istnieje na poziomie rzeczywistości, z którego wyłaniają się wszystkie materialne przyczyny.

Alchemiczna Tajemnica Pierwszej Sprawy

Pierwsza sprawa, znana również jako „prima materia”, stanowi kluczowy element w alchemii. Chociaż osiągnięcie tego stanu jest głównym celem każdego początkującego alchemika, wiele tekstów na temat praktycznej alchemii zakłada, że czytelnik już posiada tę tajemniczą substancję. Jest to punkt wyjścia do dalszej pracy, mającej na celu stworzenie kamienia filozoficznego.

Zagadka głosi: „Umysł i materia są nierozerwalnie połączone w swojej podstawowej naturze, stanowiąc zarówno początek, jak i koniec alchemicznego procesu.”

Dla tych, którzy chcą zgłębić tę tematykę, polecamy lekturę „ALCHEMIA DUCHOWA DLA POCZĄTKUJĄCYCH”.

Kluczem do zrozumienia tej zagadki jest pojęcie percepcji i wiedzy. Umysł jest tym, co postrzega, podczas gdy materia jest tym, co jest postrzegane – stanowią one podmiot i przedmiot poznania. Jak powiedział filozof Schopenhauer: „Nie znamy słońca, znamy jedynie oko, które je widzi; nie znamy ziemi, znamy jedynie dotyk, który ją czuje.” Materia, w kontekście ludzkiej świadomości, istnieje jedynie jako obiekt tej świadomości. Wiedza i percepcja są zatem kluczowymi elementami zarówno umysłu, jak i materii. To właśnie nad tą esencją alchemik musi pracować.

Oświecona świadomość, wzbogacona wiedzą, ma potencjał dokonywania cudów.