Przebudzenie świadomości

przebudzenie swiadomosci

Zaktualizowano artykuł 6 lutego 2022

Przebudzenie świadomości – aby zrozumieć ekspresję musisz wyjść poza swój własny zestaw przekonań i definicji – dla większości nie jest to łatwe zadanie.

Mamy tendencję do patrzenia na życie przez zniekształcającą soczewkę nauki, która nakłada na świat materialny pozory obiektywnej natury . Sprawia, że ​​rzeczy — przedmioty, rośliny, zwierzęta i inni ludzie — wydają się realne i izolowane, jednostki same w sobie, oddzielne i oddzielone od otoczenia.

Ale takie iluzje są tworzone przez każdą strukturę przekonań, którą posiadasz. Jeśli wierzysz w boga, bez względu na przypisaną mu naturę. Bez względu na niemożność rzeczywistego istnienia takiej istoty, będzie się to wydawać realne. Jeśli — jak większość z nich — postrzegasz świat jako obiektywną sferę obiektów i bytów, napędzaną przez siły i podlegającą przypadkowym zdarzeniom. Rownież szczęściu, losowi, a nawet boskiej interwencji, nie będziesz w stanie pojąć głębi Wattsa.

Świadomość można przebudzić

W rzeczywistości jesteś świadomym bytem zaangażowanym, to znaczy głęboko osadzonym we wcieleniu. Przepływ wydarzeń i relacji, które napotykasz, nie jest kierowany przez bóstwo, ani nie jest zdeterminowany szczęściem lub przypadkiem. Przyciągasz wzorce w życiu: manifestujesz problemy zdrowotne, przyciągasz określone typy relacji i masz tendencję do odniesienia sukcesu lub porażki w powtarzających się wzorcach. Jesteś, niezależnie od tego, czy rozpoznajesz to, czy nie, z natury związany z jakościowym przepływem swojego życia.

Kiedy zaczynasz to rozpoznawać, zaczynasz panować nad prawdziwym przepływem swojego życia. Uznając, że zewnętrzne przejawy powstają w twojej własnej psychice, tracisz strach i winę. Aby poprawić życie, zagłębiasz się w siebie, aby znaleźć i zmienić elementy wewnętrzne. Bezpośrednio które prowadzą do problemów zewnętrznych: problemów zdrowotnych, problemów z relacjami i niepowodzenia w realizacji swoich zamiarów.

Tak działa życie: bezpośrednio manifestujesz jakościową treść swojego życia, ponieważ zawsze i niezmiennie odzwierciedla twój własny, wszechstronny wewnętrzny sposób myślenia.

Przebudzenie z Alanem Wattsem

Tak więc to, co Alan Watts miał na myśli, to „duchowość”, znaczące aspekty życia. Osiągnięcie, miłość, kreatywność, wolność, wychowywanie dzieci, rozwój itd. – są jednym i tym samym w sferze materialnej. Te rzeczy „na zewnątrz”, które wydają się odizolowane i odległe od ciebie. Ja wewnątrz , są w rzeczywistości, w swoim ciągłym przepływie znaczących wydarzeń i relacji, nieodłącznie i nienaruszalnie połączone z tobą.

Nic nie dzieje się „z tobą”, co nie jest przyciągane przez twoją wewnętrzną jaźń. Interaktywny przepływ wydarzeń i relacji, który składa się na twoje życie, jest kierowany wyłącznie przez ciebie.

Wszechświat duchowy i materialny są takie same — niezależnie od tego, czy go rozpoznajesz, czy nie. Watts nie filozofował ani nie spekulował; nie cytował źródeł wschodnich. On — tak jak ja — widział wyraźnie związek między wnętrzem a zewnętrzem, który napędza życie.

Więc to miał na myśli Alan Watts w swoich wypowiedziach. I dobrze zrobisz, jeśli zrezygnujesz z różnych warstw akceptowanych przekonań i definicji (religia, nauka, szczęście, przeznaczenie, przypadek, fortuna) . W celu rozpoznania własnego zanurzenia w Rzeczywistości opartej na wartościach – a nie materialnej sferze izolowanych obiektów i cząstki. Rozwija się w precyzyjnym odzwierciedleniu własnego wnętrza, nigdy z przypadkowym odchyleniem.

Ormus i przebudzenie świadomości

Ormus preparat który pobudza naszą świadomość może wspomóc proces przebudzenia. Wspomniany ormus znany jest pod nazwami takimi jak orme, monoatomowe złoto,manna, złota łza z oka horusa. Również określany jest jako Kamień Filozoficzny czy też eliksir życia.

Więcej informacji na temat ormus opisujemy w artykułach działanie ormus oraz właściwości ormus.