Równoległe życie w śpiączce

rownolegle zycie w spiaczce

Zaktualizowano artykuł 10 listopada 2023

Równoległe życie w stanie śpiączki: Gdzie kończy się sen, a zaczyna rzeczywistość?

Czy zdarzyło się Wam kiedyś obudzić się ze snu tak realnego, że trudno było uwierzyć, iż to tylko wytwór wyobraźni? Sny, które zostawiają trwały ślad, prowadząc do refleksji nad granicami rzeczywistości. Czasem takie sny mogą nawet wywołać uczucie nostalgii czy nawet depresji, zwłaszcza gdy wydają się bardziej “prawdziwe” niż codzienne życie.

Jeszcze bardziej intrygujące są opowieści ludzi, którzy twierdzą, że przeżyli całe życie podczas długotrwałej śpiączki lub doświadczyli tzw. NDE (ang. Near-Death Experience – doświadczenie bliskie śmierci). Osoby te często opowiadają o spotkaniach z bliskimi, którzy odeszli, czy o innych rzeczywistościach, które wydają się równie realne jak nasza codzienna egzystencja.

NDE staje się coraz bardziej popularnym tematem w literaturze i kinematografii, choć w środowisku naukowym wciąż trwa debata na temat ich natury. Część ekspertów uważa je za halucynacje wywołane przez leki lub skutek głębokiego snu. Jednak nie da się zaprzeczyć, że wiele osób, które przeżyło NDE, opisuje je w sposób niezwykle spójny i przekonujący.

Takie doświadczenia prowadzą do głębokich refleksji nad naturą rzeczywistości, życia po śmierci i miejscem człowieka w kosmicznym porządku. Czy jesteśmy tylko produktem naszej świadomości? Czy istnieje coś więcej poza tym, co jest nam znane? Te pytania, choć trudne i skomplikowane, są kluczem do zrozumienia naszej ludzkiej egzystencji.

Wstrząsy mózgu i niezwykłe opowieści ze śpiączki

W sieci, zwłaszcza na portalu Reddit, można natknąć się na wiele opowieści o niezwykłych doświadczeniach osób, które straciły przytomność. Chociaż trudno jest potwierdzić prawdziwość takich relacji, wiele osób dzieli się swoimi historiami, opisując podobne zjawiska doświadczone w stanie nieświadomości.

Niektóre z tych opowieści opisują zniekształcenia czasu, w których osoba doświadczająca ma wrażenie, że minęło wiele lat, podczas gdy w rzeczywistości była nieprzytomna jedynie przez kilka minut. Podobne zjawisko może wystąpić podczas snu, narkozy czy intensywnych doświadczeń psychodelicznych. Osoby te często budzą się zdezorientowane, zastanawiając się nad naturą rzeczywistości i pojęciem czasu.

Jedno z takich doświadczeń, opisane przez użytkownika Reddita pod tytułem “A Parallel Life / Awoken By A Lamp”, opowiada o przeżyciu całej dekady w innym życiu, w tym narodzinach i wychowywaniu dwójki dzieci. W tej relacji, po tym, jak został znokautowany przez piłkarza, użytkownik opisuje, jak spotkał kobietę, założył z nią rodzinę i miał dwójkę dzieci. Jednak pewnego dnia zauważył, że lampa w jego domu wyglądała nieprawidłowo. Po kilku dniach intensywnego wpatrywania się w nią, zdał sobie sprawę, że cała ta rzeczywistość nie była prawdziwa. Obudził się w rzeczywistości, w której minęło zaledwie kilka minut od momentu utraty przytomności.

Takie doświadczenia, nazywane “równoległym życiem w śpiączce”, mogą prowadzić do głębokiej dezorientacji i trudności w dostosowaniu się do rzeczywistości po przebudzeniu. Warto zwrócić uwagę na to zjawisko i próbować zrozumieć jego skomplikowaną naturę.

Równoległe życie w śpiączce – niezwykłe historie pacjentów

Niektóre opowieści pacjentów, którzy przebywali w śpiączce, zdają się przekraczać granice zrozumienia. Te relacje, w których osoby doświadczają całych lat życia w ciągu kilku chwil, można określić medycznie jako konfabulacje. Konfabulacja to zaburzenie pamięci, polegające na tworzeniu sfabrykowanych, zniekształconych lub błędnie zinterpretowanych wspomnień dotyczących siebie lub otaczającego świata, które nie są świadomą próbą wprowadzenia w błąd.

Chociaż definicja ta jest dość jasna z punktu widzenia nauki, nie tłumaczy ona w pełni, dlaczego takie doświadczenia mają tak głęboki wpływ na postrzeganie rzeczywistości przez pacjenta. Czy te wspomnienia wynikają z głęboko ukrytych pragnień? A może są echem poprzedniego życia?

Jednym z takich przypadków jest historia Anglika o imieniu Alpha Kabeja. Po wypadku rowerowym w Londynie, w którym został potrącony przez furgonetkę, Kabeja spędził trzy tygodnie w medycznie wywołanej śpiączce. Po przebudzeniu miał przekonanie, że wraca do domu po udanej rozmowie kwalifikacyjnej w MI5 (brytyjska agencja wywiadowcza) oraz że jego żona spodziewa się bliźniaków. Te wspomnienia były dla niego tak realne jak te z dzieciństwa, mimo że były całkowicie wymyślone. Lekarze sugerowali, że mózg Kabeja stworzył te wspomnienia, łącząc rzeczywiste wydarzenia z jego życia z podświadomymi pragnieniami.

Takie historie podkreślają złożoność ludzkiego mózgu i jego zdolność do tworzenia bogatych, choć nieprawdziwych, narracji.

Niecodzienne stany świadomości: Perspektywa wschodnia kontra zachodnia

Badania Stanislava Grofa w zakresie niezwykłych stanów świadomości oraz NDEs (Near-Death Experiences – doświadczenia śmierci klinicznej) dostarczają fascynujących wglądów w tajemnicę tych doświadczeń. Grof nie tylko skupia się na NDEs, ale także bada stany świadomości wynikające z doświadczeń ekstatycznych, mistycznych i psychodelicznych, które są często eksplorowane w kulturach wschodnich.

W kulturach z bogatą tradycją mistyczną, takich jak szamanizm czy mitologia, te niezwykłe stany świadomości są postrzegane jako coś więcej niż zwykłe halucynacje czy sny. Są one traktowane jako głębokie połączenie z uniwersalną psychiką, nazywaną przez Carla Junga “zbiorową nieświadomością” – ogólnoludzką sferą myśli i uczuć, której niewielka część stanowi nasz indywidualny umysł.

Grof, krytykując zachodni, materialistyczny światopogląd, porównuje ludzki mózg do komputera. Twierdzi, że jeśli komputer zostanie uszkodzony, nie zacznie nagle generować nowych, skomplikowanych programów. W podobny sposób, niezwykłe stany świadomości nie są po prostu wynikiem “zepsutego” mózgu, ale raczej głębokim doświadczeniem transpersonalnym, które przekracza granice naszej indywidualnej tożsamości.

W tych stanach, jak zauważa Grof, pojęcie czasu może ulec zniekształceniu. Możliwe jest doświadczanie przeszłości jako teraźniejszości, a nawet przeżywanie wspomnień z poprzednich żyć. W codziennej świadomości jesteśmy ograniczeni do chwili obecnej, ale w kulturach, które praktykują medytację i inne techniki ekstatyczne, możliwe jest przekraczanie granic czasu i przestrzeni.

Czy podobne zjawisko może wystąpić podczas doświadczeń w śpiączce lub innych niezwykłych stanach świadomości? Aby zgłębić ten temat, warto zapoznać się z pracami Stanislava Grofa, takimi jak “Świadome stany umierania”.

Picture of autor: ormus-online

autor: ormus-online

specjalista w dziedzinie Ormusu i jego zastosowań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *