Wiek Duszy

wiek duszy

Zaktualizowano artykuł 10 listopada 2023

Czym dokładnie jest “wiek duszy”?

Zgodnie z teorią Wieku Duszy, ludzie nie mają tylko jednej szansy na życie i naukę. Przechodzą przez wiele wcieleń, w trakcie których mogą rozwijać się, uczyć i dojrzewać.

Epoki Duszy bazują na różnych poziomach zaawansowania, które dusza osiąga w trakcie swojej reinkarnacyjnej podróży (opartej na koncepcjach nauk Michała). Uważa się, że w miarę jak jednostka przechodzi przez tę hierarchię, spłacając karmę w trakcie swojego postępu, może ostatecznie powrócić do uniwersalnej i nieskończonej świadomości, osiągając pełne wyzwolenie.

Niektórzy określają ten stan mianem “nirwany”, inni nazywają go “niebem”, a jeszcze inni “rajem”.

Dusza i jej podział według wieku

Rozumienie różnych poziomów, na których funkcjonują ludzie, jest kluczem do rozwijania empatii, zrozumienia i wglądu. Pomaga to również wzmocnić połączenie z własną duszą poprzez prace nad sobą.

Przedstawione poniżej są pięć Wieków Duszy, począwszy od “początkującego”, poprzez “średniozaawansowanego”, aż do “zaawansowanego”. Istnieje także szósty Wiek Duszy, który wykracza poza wszystkie pozostałe: Starsza Dusza.

Dusze w stadium niemowlęcym

Główny cel: Egzystencja.

Lekcje do przyswojenia: Podstawowe umiejętności życiowe, przetrwanie, świadomość śmiertelności, doświadczanie fizyczności.

Porównanie wieku: 0 – 4 lata

Kluczowe cechy: prostota, dzikość, spontaniczność, żywotność, brak wyrafinowania, związanie z plemieniem, ostrożność, naiwność, zależność od grupy, życie w oparciu o zbieractwo i myślistwo.

Osoby te, określane jako dusze nowonarodzone, są często postrzegane przez innych jako niewprawione, naiwne i nieświadome skomplikowanych aspektów życia. Charakteryzują się one uproszczonym postrzeganiem świata i szczerością w podejściu do otoczenia. Mają trudności z adaptacją w “cywilizowanym społeczeństwie” i często skłaniają się ku bardziej pierwotnym strukturom społecznym, takim jak klany czy plemiona, w naturalnym, dzikim otoczeniu. Jeśli ktoś identyfikuje się z tym opisem, warto przeprowadzić test określający stadium duszy.

Dusze w stadium dziecięcym

Główny cel: Przynależność.

Lekcje do przyswojenia: Struktura społeczna, zasady, role społeczne, budowanie relacji międzyludzkich.

Porównanie wieku: 4 – 13 lat

Kluczowe cechy: Harmonijność, dyscyplina, poczucie obowiązku, definiowanie przez przyjętą rolę, konsekwencja, tradycyjność, głęboko zakorzenione wartości.

Osoby te, określane jako dusze w stadium dziecięcym, dążą do nadania sensu, porządku i stabilności chaotycznemu i nieprzewidywalnemu życiu. Są one często postrzegane przez innych jako nieskazitelne, skromne i rygorystyczne. Wydaje się, że są one głęboko konserwatywne, związane z tradycją religijną i moralnością. Wartości i poczucie tożsamości dusz w stadium dziecięcym są kształtowane przez kulturę oraz tradycyjne systemy moralne czy religijne. Jeśli ktoś identyfikuje się z tym opisem, warto przeprowadzić test określający stadium duszy.

Dusze w stadium młodzieńczym

Główny cel: Niezależność.

Lekcje do przyswojenia: Rozwój osobisty, wolna wola, osiągnięcia indywidualne.

Porównanie wieku: 13 – 29 lat

Kluczowe cechy: Ambicja, duch rywalizacji, innowacyjność, dążenie do zysku materialnego, przedsiębiorczość, pragnienie wolności, indywidualizm, skłonność do egocentryzmu, potrzeba wyrażania siebie.

Osoby te, określane jako dusze w stadium młodzieńczym, często kierują się dewizą “po mojemu lub wcale”. Dusza w tym stadium, podobnie jak typowy nastolatek, dąży do niezależności, uzyskania pewnego statusu społecznego oraz korzyści materialnych. W wielu przypadkach są one siłą napędową zmian i odpowiadają za liczne przełomowe osiągnięcia w świecie. Skoncentrowane na działaniach zewnętrznych, dusze młodzieńcze często wykazują skłonności do nadmiernego zaangażowania w pracę. Jeśli ktoś identyfikuje się z tym opisem, warto przeprowadzić test określający stadium duszy.

Dusze w stadium dojrzałości

Główny cel: Harmonia w relacjach międzyludzkich.

Lekcje do przyswojenia: Empatia, stabilność emocjonalna, współzależność, samoświadomość, budowanie relacji.

Porównanie wieku: 29 – 55 lat

Kluczowe cechy: Wrażliwość, dociekliwość, skłonność do neurotyzmu, dyplomacja, introspekcja, dążenie do równości, umiejętność współpracy.

Osoby te, określane jako dusze w stadium dojrzałości, dążą w życiu do osiągnięcia harmonii w relacjach międzyludzkich oraz równowagi psychicznej. Często są postrzegane jako osoby o skłonnościach neurotycznych, lecz jednocześnie troskliwe. Skupiając się na wewnętrznym świecie emocji i myśli, zmagają się z złożonościami oraz niuansami życia. Dusza w tym stadium charakteryzuje się postawą liberalną, skupieniem na relacjach oraz zdolnością do wizjonerskiego myślenia. Dla takiej duszy życie nie polega już na prostym przetrwaniu czy dążeniu do materialnych korzyści, lecz na głębokim zrozumieniu, empatii i budowaniu prawdziwych relacji z innymi.

Dusze w stadium starości

Główny cel: Duchowe spełnienie.

Lekcje do przyswojenia: Osiągnięcie stanu bez przywiązania, autonomia, udzielanie mądrych rad, rozwijanie świadomości duchowej.

Porównanie wieku: powyżej 56 lat

Kluczowe cechy: Skłonność do samotności, duchowość, dystans, podejście filozoficzne, humanitaryzm, uczucie zmęczenia, brak motywacji, empatia.

Na końcowym etapie cyklu reinkarnacyjnego znajduje się dusza w stadium starości. Po przejściu przez poprzednie cztery etapy życia, taka dusza posiada rozległą wiedzę o społeczeństwie, relacjach międzyludzkich i świecie jako całości. W tym stadium dusza uznaje codzienne życie za mało intrygujące i trudno jest ją czymkolwiek zaskoczyć lub zaniepokoić. Jej podejście do życia jest zrelaksowane i filozoficzne, a sama emanuje głęboką mądrością i spokojem. Dusze w tym stadium skupiają się na dążeniu do samorealizacji. Dla nich życie jest jak gobelin, w którym wszystkie nici łączą się w jedność. Jeśli ktoś identyfikuje się z tym opisem, warto przeprowadzić test określający stadium duszy.

Dusze w stadium najwyższej dojrzałości

Starsze Dusze stanowią kulminację w cyklu Ewolucji Duszy. Są to Istoty Przebudzone, które przeszły proces duchowego przebudzenia i ponownie połączyły się z własną Prawdziwą Boską Naturą. W kulturze współczesnej często określa się je mianem “oświeconych” czy “mistrzów duchowych”. Aby dowiedzieć się więcej na temat Starszych Dusz, warto zgłębić dostępne źródła.

Należy zaznaczyć, że choć wiele osób nie identyfikuje się w pełni z jednym konkretnym stadium duszy, często dominuje u nich jedno z nich. Prezentowany podział dusz oparty jest na analizach i tekstach pochodzących z tradycji buddyjskiej.

Picture of autor: ormus-online

autor: ormus-online

specjalista w dziedzinie Ormusu i jego zastosowań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *