Czakra korzenia

czakra-korzenia

Zaktualizowano artykuł 10 listopada 2023

Czakra korzenia, w sanskrycie nazywana Mūlādhāra, jest pierwszym z centrów energetycznych, stanowiąc podstawę dla rozwoju. Energia siły życiowej tej czakry pojawia się w momencie poczęcia i kontynuuje się z energią dzielącej komórki podczas embriogenezy. Kręgosłup rozwija się od dołu (czakra korzenia) do góry (czakra korony), po czym zaczynają się formować narządy.

Związana jest z pierwszym zadaniem po urodzeniu: ustaleniem „Czy należy się tu?” na tej Ziemi i w danym systemie rodzinnym. To nie jest kwestia oparta na pojęciowym poznaniu, ale na instynkcie.

Czakra korzenia, Mūlādhāra, jest najbardziej instynktowna spośród wszystkich czakr. Stanowi centrum przetrwania. Pierwotna energia przetrwania manifestuje się jako reakcja walki, ucieczki lub zamrożenia, inicjowana z energii tej czakry. Reprezentuje pierwotną, zwierzęcą naturę przetrwania.

Kontroluje zwierzęcą naturę, kierując się dominującym zmysłem węchu, a potem smaku. Jest to prymitywne odczuwanie świata, w którym angażuje się noworodek, nazywane „zakorzenianiem”. Gdy dziecko poprzez usta i węch obraca głowę, “zakorzenia się” i wyczuwa drogę do jedzenia. Jeśli pierwotna potrzeba przetrwania zostaje zaspokojona, niemowlę kieruje się bezpośrednio do źródła pożywienia. W ten sposób niemowlę potwierdza swoje miejsce w świecie i odczuwa wsparcie w przetrwaniu.

Rozważając etapy rozwoju według psychologa Erika Ericksona, pierwszy etap – zaufanie kontra nieufność – ściśle wiąże się z rozwojem czakry korzenia. Jako niemowlę, jeśli otoczenie zapewniało wszystko, co niezbędne do przetrwania (jedzenie, wodę, miłość, uczucie i spokój emocjonalny), odczuwano bezpieczeństwo. Świat jawił się jako miejsce godne zaufania. Jeśli jednak otoczenie było chaotyczne, opiekunowie emocjonalnie niedostępni lub niekonsekwentni w zaspokajaniu potrzeb, mogło to prowadzić do braku zaufania i poczucia bezpieczeństwa, co z kolei mogło skutkować zaburzeniami równowagi w czakrze korzenia. Poczucie bezpieczeństwa w dorosłym życiu często odzwierciedla doświadczenia z wczesnego dzieciństwa.

Czakra stabilności i bezpieczeństwa

Muladhara, znana jako czakra korzenia, symbolizuje stabilność, bezpieczeństwo oraz podstawowe potrzeby. Skupia się na tym, co zapewnia stabilność w życiu, w tym na podstawowych potrzebach, takich jak jedzenie, woda, schronienie i bezpieczeństwo, a także na emocjonalnych potrzebach połączenia i pewności siebie. Gdy te potrzeby są zaspokojone, panuje uczucie uziemienia i bezpieczeństwa. Stanowi kluczową czakrę, nazywaną również czakrą podstawową.

Związana jest z ciałem fizycznym, w tym z nadnerczami, okrężnicą, nerkami, szkieletem, kośćmi, mięśniami oraz krwią tętniczą. Przepływa przez lewą komorę serca, dostarczając tlen i składniki odżywcze do tkanek ciała.

Czakra korzenia tworzy połączenie pomiędzy systemem energetycznym a światem fizycznym, stanowiąc bazę dla energii siły życiowej. Motywuje do jedzenia, spania i rozmnażania. W kontekście psychicznym i duchowym wspiera rozwój integralności, poczucia własnej wartości oraz przynależności.

Energia tej czakry pozwala na poczucie uziemienia i połączenia z Ziemią, tworząc miejsce, w którym życie “zakorzenia się” oraz przepływ energii napędzający życiową podróż. Gdy energia tej czakry staje się stagnująca, niezrównoważona lub zablokowana, zagrożona jest również witalność i radość życia. Może to nastąpić, gdy poczucie przynależności do świata jest zagrożone lub odbierane jako traumatyczne, prowadząc do głębokiego poczucia niepewności.

Nierównowaga w energii siły życiowej

Nierównowaga w energii siły życiowej w Czakrze Korzenia może prowadzić do uczucia niepokoju, braku energii, objawiającego się jako niepokój, zmartwienie, panika, depresja, frustracja, uraza, złość lub apatia wobec otaczającego świata i troski o własne przetrwanie. Możliwe są również objawy takie jak poczucie zagrożenia, chroniczne odczucie nieprzynależności, niepewność czy niska samoocena. Na poziomie psychicznym objawia się to słabym skupieniem, dezorganizacją, pesymizmem oraz negatywnym i ograniczonym myśleniem.

W sytuacji, gdy czakra korzenia jest zrównoważona i energia przepływa swobodnie, wzrasta poczucie przynależności, bezpieczeństwa w podejmowanych działaniach i wyborach oraz zdolność do podtrzymywania wysokiej samooceny. Na poziomie psychicznym obserwuje się poprawę koncentracji, wytrwałość, jasność myślenia oraz umiejętność wyznaczania celów i ustalania priorytetów. Emocjonalnie pojawia się pasja, miłość, ekscytacja i determinacja.

Przyspieszenie procesu uzdrawiania traum i ran psychologicznych zatrzymanych w czakrze korzenia możliwe jest dzięki głębokiej pracy w psychoterapii, w tym psychoterapii traumy, Reiki-Tummo, specyficznym asanom jogi, tai chi oraz medytacji ruchowej, która pomaga w usuwaniu zastoju nagromadzonej energii emocjonalnej.

Energia czakry korzenia

Energia czakry korzenia umożliwia odnalezienie odwagi, zaradności i woli życia w trudnych okolicznościach. Ta czakra łączy z duchowymi energiami przodków, ich wyzwaniami oraz triumfami. Ze względu na przenoszenie pamięci przodków przez czakrę korzenia, wiele osób napotyka wyzwania lub nierównowagi w tej czakrze.

Wojny, głód, klęski żywiołowe oraz inne zdarzenia zagrażające podstawowemu przetrwaniu zostają zapisane w energiach tej czakry. Te wspomnienia są zakorzenione w ciele subtelnym, czyli w energii życiowej, i przekazywane z pokolenia na pokolenie, tworząc nieświadome wzorce dziedziczne. Ważne jest, by przyjąć odpowiedzialność za własne życie i ujawnić to, co pozostaje ukryte lub nieświadome.

Karma z przeszłych wcieleń oraz obecnego życia spoczywa również w polu energetycznym czakry korzenia. Tak jak nasiona, karma może pozostawać uśpiona, ale gdy spełnione zostaną odpowiednie warunki, te energie zaczynają się manifestować w różnych formach: mentalnej, emocjonalnej, psychologicznej, fizycznej czy duchowej.

Każda myśl, intencja czy działanie prowadzi do zasiania ziarna w czakrze korzenia, które prędzej czy później ujawni się. W ciągu życia zasiewane są niezliczone nasiona.

Pierwsze z siedmiu centrów energetycznych

Muladhara stanowi pierwsze i najgęstsze z siedmiu centrów energetycznych. Dominującym kolorem tej czakry jest czerwień, będąca najgęstszym z kolorów czakr. Czerwień posiada najwolniejszą długość fali w zakresie widzialnym, ale jednocześnie jest kolorem najbardziej stymulującym. Oddziałuje na siatkówkę, skupiając całą energię i uwagę na otoczeniu.

Stąd czerwień wykorzystywana jest w światłach i znakach stopu, przyciągając uwagę. Kolor czakry korzenia sygnalizuje niebezpieczeństwo, skłaniając do natychmiastowej reakcji. Czerwień symbolizuje siłę życiową, jest kolorem krwi i pierwszym kolorem, z którym się zetknięto podczas narodzin. Reprezentuje energię, połączenie z Ziemią oraz obietnicę przetrwania.

Dźwięk duchowego przebudzenia

Bīja Mantra (Nasiona Mantra) Czakry Muladhary to LĀM, dźwięk duchowego przebudzenia. Uwalnia napięcia i usuwa blokady w tej czakrze i aktywuje jej energię. I tak zaczyna się proces przebudzenia uśpionych w nas mocy i podniesienia ich do świadomości. Z przeszłości wyłaniają się piękne i uzdrawiające doświadczenia wraz z radosnymi chwilami, dając nam siłę i inspirację do dalszego podążania naszą ścieżką. Razem z przyjemnymi doświadczeniami możemy również przejść przez bolesne uczucia w czakrze Mūlādhara. Pogrzebane rany, nieprzetworzone urazy emocjonalne i rozczarowania, które były głęboko wyryte w naszej świadomości, wychodzą na powierzchnię, aby w końcu mogły zostać wyleczone i rozwiązane.

Rozczarowanie niekoniecznie jest czymś negatywnym. To przejście, krok w naszym rozwoju, nauczanie. Każdemu etapowi uczenia się w naszym życiu towarzyszy korekta fałszywej idei, „rozczarowanie”. Czakra Mūlādhara jest często pełna bolesnych rozczarowań. Ale kiedy z mądrością przechodzimy przez te nieszczęścia, przekształcają się one w cenne doświadczenia i możliwości rozwoju.

Dopóki żyjemy, będziemy konfrontowani z problemami. Ignoranci traktują je jedynie jako utrapienie i nieszczęście, ale mądrzy uważają je za cenne i pożyteczne doświadczenia. Kiedy uczymy się od nich i zaczynamy pracować nad sobą, robimy postępy w naszym rozwoju duchowym. Jeśli tego nie zrobimy, utkniemy w cierpieniu i nadal będziemy odtwarzać bolesne lekcje.

Pierwsza Czakra—Mūlādhāra Krótki przegląd

Choć wszystkie siedem czakr jest istotnych i wzajemnie powiązanych, równoważenie jednej czakry może wpłynąć na zmiany w innych. Kluczowe jest jednak zrównoważenie czakry korzenia przed przejściem do pozostałych, by zapewnić niezbędną stabilność i zakorzenienie, które są kluczowe dla prawdziwej transformacji i rozwoju.

Rozwój i zmiana są niemożliwe bez poczucia bezpieczeństwa. Muladhara odpowiada za przetrwanie.

Nazwa w sanskrycie:

Muladhara – podstawa korzenia Mūla = Korzeń, Pochodzenie, Esencja Ādhāra = Podstawa, Fundament Lokalizacja: kość ogonowa, trzy pierwsze kręgi u podstawy kręgosłupa Gruczoł: kora nadnerczy Narządy/obszary: pęcherz, okrężnica, szkielet, stopy, nogi, zęby, krążenie krwi tętniczej do lewej komory serca Etap rozwoju: od narodzin do 12 miesiąca życia Zrównoważona energia: Gdy ta czakra jest otwarta, panuje poczucie bezpieczeństwa, poczucie bycia jak w domu na świecie oraz odwagi. Nierównowaga: Strach i różne formy traumy mogą blokować czakrę korzenia. Może to prowadzić do uczucia osłabienia czy zaburzeń odżywiania.

Psychologiczne objawy blokady to: zaburzenia lękowe, strach, ataki paniki, nadmierne martwienie się, skłonność do nadmiernego analizowania, depresja, koszmary oraz emocjonalne oderwanie od ciała czy też gniew.

Fizyczne symptomy zablokowania to: uczucie letargu, wyczerpanie, problemy z okrężnicą, pęcherzem moczowym, trudności z wypróżnianiem, dolegliwości związane z dolnym odcinkiem pleców, lewą ręką, nogą czy stopą, stany zapalne oraz skurcze. U mężczyzn mogą pojawiać się problemy z prostatą. Zaburzenia odżywiania mogą także świadczyć o nierównowadze w czakrze korzenia.

Energia fizyczna

Czakra korzenia odpowiada za fizyczne energie, zapewniając poczucie bezpieczeństwa w relacjach z innymi oraz ufność wobec życia. Bez jej równowagi, niezależnie od wysiłków, wyższe czakry nie zostaną uzdrowione, odblokowane ani nie będą prawidłowo funkcjonować, dopóki nie zostanie przywrócona harmonia w czakrze korzenia – Mūlādhāra.

Żywioł: Ziemia (Ziemia jest matką, z której czerpiemy elementy tworzące nasze ciało. Dostarcza wsparcie i odżywienie) Sylaba mantry: LAM Kolor: Czerwony (Różne stany emocjonalne i mentalne odpowiadają konkretnym częstotliwościom kolorów czakr. Czerwień ma gęstą częstotliwość.) Bodhisattwa: Czerwona Tara, uosobienie współczucia Amitaba: Element czerwonego ognia, skupienie rozeznania, czysta percepcja, głęboka świadomość shunyaty wszystkich zjawisk Symbol: Kwadrat z czterema płatkami lotosu (Zalecana mandala przedstawiająca ten obraz) Zmysł: Pierwotny zapach.

Zrównoważenie czakry korzenia – Mūlādhāra

Kamienie: granat, czerwony jaspis, czarny turmalin, krwawnik. Kamień można położyć w obszarze czakry podczas odpoczynku, by wspomóc jej otwarcie i zrównoważenie. Można go również nosić przy sobie.

Ćwiczenia fizyczne: zarówno Yang, jak i Yin.

Odżywianie: spożywanie czerwonych owoców, takich jak buraki, pomidory, truskawki czy wiśnie.

Połączenie z ziemią, spacerowanie boso po trawie czy prace ogrodowe to tylko kilka z działań, które pomagają w zrównoważeniu czakry korzenia.

Uzdrawiające wibracje

Aplikowanie uzdrawiających wibracji czy kąpieli dźwiękowych o częstotliwości dostosowanej do czakry korzenia może przynieść korzyści. Różne stany psychiczne i emocjonalne korelują z określonymi częstotliwościami dźwięku czakry. Długotrwałe narażenie na odpowiednią dla czakry częstotliwość dźwięku może przyczynić się do jej zrównoważenia. Gdy czakry są zrównoważone, umysł i emocje również osiągają równowagę. Istnieją playlisty na YouTube dedykowane kąpielom dźwiękowym oraz specjalne sesje uzdrawiania energią czakr, które warto sprawdzić.

Asany (pozycje jogi)

  • Pavanamuktasana (kolano do klatki piersiowej)
  • Janu Sirsansana (od głowy do kolan)
  • Padmasana (zgięcie lotosu)
  • Malasana (pozycja kucania)
  • Tadasana (pozycja górska)
  • Shavasana (pozycja trupa)
  • Virabhadrasana I (Wojownik I) – choć jest to pozycja yang, wzmacnia odwagę; warto wykonywać ją boso na ziemi.

Medytacja ruchowa może pomóc w usuwaniu blokad i zrównoważeniu energii. Medytacja, choć służy łączeniu z wyższym wymiarem duchowym, również ugruntowuje. Możliwe jest, że nie zawsze można polegać na tym, że otoczenie dostarczy wszystkiego, co niezbędne do przetrwania, ale połączenie z wyższą jaźnią i zaufanie wyższej sile może dostarczyć poczucia bezpieczeństwa.

Psychoterapia: różne metody, takie jak terapia interpersonalna, psychodynamiczna, oparta na relacji z obiektem czy kontemplacyjna, mogą pomóc w identyfikacji źródłowych przyczyn problemów i ich integracji w celu uzdrowienia. Specyficzne rozwiązania behawioralne mogą być stosowane w przypadku konkretnych objawów.

Uzdrawianie energią Reiki-Tummo

Olejki eteryczne: drzewo sandałowe, palisander, rozmaryn, czarny pieprz, cedr, goździk, imbir, kadzidło, mirra.

Picture of autor: ormus-online

autor: ormus-online

specjalista w dziedzinie Ormusu i jego zastosowań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *