Rezonans schumanna

rezomans schumanna

Zaktualizowano artykuł 10 listopada 2023

Co to jest rezonans Schumanna

Tak jak ludzkie serce ma swoje bicie, nasza planeta Ziemia również ma swoje „serce” i „puls”, znanego jako rezonans Schumanna.

Rezonans Schumanna to zjawisko elektromagnetyczne, które występuje między powierzchnią Ziemi a dolną warstwą jonosfery (warstwa atmosfery bogata w jonizowane gazy). Jest to rodzaj „pulsu” elektromagnetycznego Ziemi, który wpływa na wszystkie formy życia na planecie. Wartości tego rezonansu są wyrażane w jednostkach herców (Hz), które są miarą częstotliwości.

Przez tysiące lat, wartość rezonansu Schumanna utrzymywała się na poziomie około 7,8 Hz. Jednak w ostatnich miesiącach zauważono znaczący wzrost tej wartości, przekraczający nawet 30 Hz, a czasami osiągający 100 Hz. To sugeruje, że Ziemia podnosi swoją „wibrację” czy „częstotliwość”.

Dlaczego to ważne?

Nauka zaczyna potwierdzać, że w miarę jak Ziemia podnosi swoją wibrację, wpływa to na całe nasze środowisko. To oznacza, że wibracje wszystkiego, co na Ziemi żyje – od roślin i zwierząt, po ludzi – również się zmieniają.

W efekcie, wszelkie negatywne emocje czy niższe energie wibracyjne, które mogą być w nas ukryte, są „wypychane” na powierzchnię, dając nam szansę je uwolnić. Kiedy uwalniamy te negatywne energie, nasze własne wibracje stają się „lżejsze” i „jaśniejsze”, co pomaga nam być w harmonii z Ziemią.

Co się dzieje, jeśli się opieramy?

Jeśli opieramy się temu procesowi uwolnienia negatywnych emocji i energii, możemy zacząć odczuwać różne problemy zdrowotne, takie jak depresja, lęki czy inne choroby. Dlatego ważne jest, aby być świadomym tego, co się dzieje na poziomie energetycznym, i pozwolić sobie na uwolnienie tych energii, aby być w harmonii z rosnącą wibracją Ziemi.

REZONANS-SCHUMANNA

Więcej informacji na temat Rezonansu Schumanna

Rezonans Schumanna (SR) to zjawisko elektromagnetyczne, które zostało po raz pierwszy matematycznie przewidziane przez fizyka Winfrieda Otto Schumanna w 1952 roku. Jest to zestaw „pików” (wysokich wartości) w bardzo niskiej częstotliwości (ELF – Extremely Low Frequency) w elektromagnetycznym polu Ziemi. Te rezonanse są generowane głównie przez wyładowania atmosferyczne, czyli pioruny, i są „odbijane” między powierzchnią Ziemi a jonosferą (warstwą atmosfery bogatą w jonizowane gazy).

Co to oznacza dla nas?

Jeśli analizujesz dostępne wykresy, zauważysz, że ostatnio odnotowano więcej takich wyładowań atmosferycznych. To może oznaczać dwie rzeczy: albo rzeczywiście mamy do czynienia z większą ilością piorunów, albo nasze urządzenia pomiarowe rejestrują inne zakłócenia elektromagnetyczne. W obu przypadkach, dowody naukowe sugerują, że coś wpływa na zwiększenie częstotliwości elektromagnetycznej na naszej planecie.

Warto zauważyć, że zmiany w rezonansie Schumanna mogą mieć różnorodne implikacje, zarówno dla środowiska, jak i dla życia na Ziemi. Dlatego też jest to temat intensywnie badany przez naukowców.

Dostępność informacji na temat Rezonansu Schumanna

Rezonans Schumanna, który jest rodzajem „pulsu” elektromagnetycznego Ziemi, przez tysiące lat utrzymywał się na stabilnym poziomie 7,83 Hz (herców). Ta wartość może jednak ulegać niewielkim wahaniom, w zależności od liczby burz atmosferycznych na Ziemi w danym czasie.

Interesująco, jednym z niewielu publicznych źródeł codziennych danych na temat rezonansu Schumanna jest rosyjska strona internetowa. Nie jest do końca jasne, dlaczego tak mało informacji na ten temat jest dostępnych publicznie, ale może to sugerować pewien rodzaj kontroli nad dystrybucją tych danych.

Warto zauważyć, że „Hz” to jednostka częstotliwości, używana do opisania, jak często coś się zdarza w jednej sekundzie. W kontekście rezonansu Schumanna, mówi to o tym, jak często Ziemia „pulsuje” elektromagnetycznie. Ograniczony dostęp do bieżących danych na ten temat może wskazywać na jego potencjalne znaczenie, zarówno dla nauki, jak i dla zrozumienia globalnych zmian środowiskowych.

Jak Rezonans Schumanna wpływa na ludzkie samopoczucie?

Jako istoty duchowe zamieszkujące ludzkie ciała, jesteśmy nierozerwalnie związani z energetyczną i świadomościową strukturą Ziemi. Ludzkie ciało posiada mechanizm autokorekty (samoregulacji), który pozwala nam dostosować się do zmian w środowisku planetarnym, w tym do różnych częstotliwości energetycznych.

Jednakże, jeśli nasze „pole aury” (osobiste pole energetyczne wokół nas) nie jest w pełni zsynchronizowane z naszymi ciałami emocjonalnymi, mentalnymi, duchowymi i eterycznymi (subtelne ciała energetyczne), może to utrudnić nam dostosowanie się do fizycznego ciała i naturalnej częstotliwości Ziemi. W tym kontekście, rezonans Schumanna jest tematem otwartym na różne interpretacje i spekulacje.

W miarę jak częstotliwości magnetyczne Ziemi rosną, mogą one pomóc w „rozpuszczeniu” energetycznych blokad w polu aury, które utrudniają nam dostosowanie się do naszego fizycznego ciała. Te blokady mogą utrzymywać nas w stanie niskiej lub stagnującej „ELF” (skrajnie niskiej częstotliwości).

Warto jednak zauważyć, że ekspozycja na wyższe częstotliwości może być korzystna dla oczyszczania naszego pola energetycznego, pod warunkiem, że jest to robione z umiarem. Na przykład, osoba, która doświadczyła porażenia prądem z domowego gniazdka elektrycznego, może mieć większe szanse na szybkie wyzdrowienie niż w przypadku uderzenia pioruna, który generuje znacznie wyższe częstotliwości.

zrozumiec-REZONANS-SCHUMANNA

Podnoszenie częstotliwości

W kontekście duchowym i metafizycznym, wzrost częstotliwości naszego ciała fizycznego oznacza przechodzenie do mniej „gęstej” rzeczywistości. Celem jest transformacja naszego obecnego, ograniczającego doświadczenia życia w sposób, który połączy nas z wyższą świadomością opartą na miłości, a jednocześnie pozostanie w ciele fizycznym.

Osiągnięcie tego wymaga uwolnienia „energetycznych blokad” (emocjonalnych i psychicznych zahamowań), które mogą mieć swoje korzenie w przeszłości czy dzieciństwie. Te blokady utrzymują nas w cyklu iluzorycznej „gęstości” i niepokoju, co utrudnia harmonijne wibracje z naturalną częstotliwością Ziemi. Uwolnienie tych blokad pozwala na zdrowszy przepływ energii w ciele, co może zapobiegać starzeniu się i chorobom.

Jeżeli jednak ktoś jest zablokowany przez stare wzorce i przekonania, lub utknął w samozadowoleniu na niskiej częstotliwości, nagły wzrost częstotliwości może wywołać jedną z dwóch reakcji. Jeśli osoba ta jest na tyle świadoma, żeby zauważyć, że coś się dzieje, i jest otwarta na nowe doświadczenia, zacznie „absorbować” (przyswajać) te nowe częstotliwości tak szybko, jak jej umysł i duch na to pozwalają.

Absorpcja tych częstotliwości może wpłynąć na wodę w naszym ciele, sprawiając, że zaczyna ona wibrować na innych poziomach. Może to prowadzić do różnych nieprzyjemnych objawów, ale jest to również dowód na to, że coś znaczącego dzieje się z naszą planetą i naszą świadomością.

REZONANS-SCHUMANNA-czestotliwosci

Objawy Związane z Wzrostem Częstotliwości Elektromagnetycznych

 

Wzrosty w elektromagnetycznych częstotliwościach mogą wywoływać różnorodne objawy. Oto kilka z najczęściej występujących:

 1. Uderzenia Gorąca: Kiedy ciało wibruje szybciej, może generować więcej ciepła. To jest podobne do tego, jak silnik się nagrzewa, gdy pracuje na wyższych obrotach.

 2. Niewyraźne Widzenie: Zmiany w częstotliwości mogą wpływać na nasz układ nerwowy, co z kolei może wpłynąć na ostrość widzenia.

 3. Zawroty Głowy: To może być wynikiem zmian w równowadze elektromagnetycznej wokół nas.

 4. Nieregularny lub Pomijany Puls: Zmiany w elektromagnetycznym polu mogą wpływać na rytm serca, co może być odczuwane jako nieregularny lub pomijany puls.

 5. Niewyjaśnione Bóle: Możesz doświadczyć bólów, które są trudne do zdiagnozowania i mogą pojawiać się i znikać w sposób tajemniczy.

 6. Dzwonienie w Uszach: Możesz zauważyć wysokie tony, tony harmoniczne lub nawet chwilowe uczucie ogłuszenia. To może być wynikiem wibracji na wyższych częstotliwościach.

 7. Wahania Nastroju: Jeśli masz niewyjaśnione blokady emocjonalne, mogą one ujawnić się w formie nagłych zmian nastroju, które wymagają rozwiązania.

 8. Ekstremalne Zmęczenie lub Wybuchy Energii: W zależności od rodzaju częstotliwości, które doświadczasz w danym czasie, i twojej zdolności do adaptacji, możesz odczuwać skrajne zmęczenie lub, przeciwnie, wybuchy energii.

Rozumienie tych objawów może pomóc w lepszym dostosowaniu się do zmian energetycznych wokół nas i w nas samych.

Jak Wszystko Wpływa na Nasze Ciało i Umysł w Kontekście Zmian Częstotliwości

Objawy i Ich Znaczenie

 1. Zwiększona Intuicja i Szósty Zmysł: Możesz zauważyć, że twoja intuicja (rozumienie rzeczy bez logicznego wyjaśnienia) i „szósty zmysł” (zdolności poza pięcioma podstawowymi zmysłami) są bardziej wyostrzone.

 2. Nudności i Objawy Grypopodobne: To mogą być oznaki, że twoje ciało się dostosowuje do nowych częstotliwości.

 3. Problemy z Jelitami: Tak jak nudności, mogą to być objawy adaptacji.

 4. Zmiany w Apetycie: Możesz doświadczyć skrajnego głodu lub jego braku, co jest odmienne od twojego normalnego stanu.

 5. Niepokój i Tryb „Walki lub Ucieczki”: Możesz odczuwać zwiększony stres lub niepokój, co jest reakcją twojego ciała na zmiany.

Co Może Się Stać, Jeśli Objawy Nie Zostaną Zadbane?

Jeśli te objawy utrzymują się i nie podejmujesz działań, aby pomóc swojemu ciału się dostosować, możesz zacząć odczuwać coraz większy dyskomfort. W skrajnych przypadkach może to nawet prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych.

Dlaczego Nie Wszyscy Reagują Tak Samo?

Osoby, które są nieświadome tych zmian lub nie są „otwarte” na nie, mogą doświadczyć większych trudności w adaptacji. W skrajnych przypadkach może to nawet prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, a nawet do „odchodzenia” (umierania).

Co Można Zrobić, Aby Się Dostosować?

 1. Być Świadomym i Otwartym: Zrozumienie, co się dzieje, jest pierwszym krokiem do adaptacji.

 2. Zdrowy Styl Życia: Zdrowa dieta i regularne ćwiczenia mogą pomóc w adaptacji.

 3. Relaks i Medytacja: Techniki relaksacyjne mogą pomóc w zarządzaniu stresem i niepokojem.

 4. Poszukiwanie Pomocy Medycznej: Jeśli objawy są poważne, zawsze dobrze jest skonsultować się z lekarzem.

Pamiętaj, że każdy reaguje inaczej na te zmiany. Niektórzy mogą je łatwo zintegrować, podczas gdy inni mogą mieć trudności. Ważne jest, aby słuchać swojego ciała i umysłu, i podejmować odpowiednie kroki w celu dostosowania się do tych zmian.

Sposoby Dostosowania Się do Zmian Energetycznych

Oto kilka sprawdzonych metod, które mogą pomóc w dostosowaniu się do nowych poziomów energii:

 1. Medytacja: Nie chodzi tu o medytacje, które mają na celu kontakt z istotami astralnymi (istoty z innych wymiarów) czy doświadczenia poza ciałem. Najlepiej sprawdzają się medytacje skoncentrowane na spokoju, oddechu i przepływie energii. Medytacje z otwartymi oczami również są skuteczne.

 2. Uziemienie: Chodzi o nawiązanie kontaktu z Ziemią, na przykład przez chodzenie boso, spędzanie czasu na łonie natury, kąpiele w soli morskiej, pływanie czy spożywanie pokarmów, które pomagają w uziemieniu.

 3. Wsparcie od Wyższej Istoty: Jeżeli masz trudności, możesz poprosić swoje wyższe ja, źródło energii czy zespół duchowy o pomoc w aklimatyzacji.

 4. Pij Dużo Wody: Najlepiej, żeby była to woda bez fluoru, który może wpływać na twoje zdrowie.

 5. ORMUSORME: To substancje, które mogą zwiększyć twoje wibracje oraz pobudzić energię chi (życiową energię) i kundalini (energię duchową).

 6. Odpoczynek: Sen i relaksacja są kluczowe, ponieważ ciało ma zdolność do samoregulacji i dostosowania się do nowych warunków.

 7. Samomiłość i Dbałość o Ciało: To podstawa każdej formy zdrowia i dobrostanu.

 8. Delikatne Ćwiczenia: Pomogą one w przeniesieniu energii, uwolnieniu blokad i zachęceniu do prawidłowego przepływu energii w ciele.

 9. Zdrowa Dieta: Unikaj żywności przetworzonej i GMO (genetycznie modyfikowanej), a zamiast tego wybieraj żywność pełnowartościową.

 10. Masaż: Może pomóc w relaksacji i poprawie przepływu energii.

 11. Poradnictwo Duchowe lub Coaching: Jeżeli masz trudności, warto skonsultować się z ekspertem, który rozumie zarówno przyczyny twojego stanu, jak i metody holistycznego leczenia.

 12. Słuchaj Swojego Ciała: Każdy jest inny, więc najważniejsze jest, aby słuchać swojego ciała i robić to, co dla niego najlepsze.

Pamiętaj, że każda osoba jest inna i może potrzebować indywidualnego podejścia do dostosowania się do nowych poziomów energii. Nie krępuj się eksperymentować i znajdować własnych metod, które dla ciebie działają najlepiej.

co-to-jest-REZONANS-SCHUMANNA

Częstotliwości i Wirusy: Co Warto Wiedzieć

Każdy wirus ma swoją charakterystyczną „wibrację” czy też częstotliwość rezonansową, która mieści się w zakresie od około 5,5 Hz do 14,5 Hz. W teorii, wirusy są mniej aktywne w wyższych zakresach częstotliwości i mogą być „dezaktywowane” w zakresie 25,5 Hz i wyższym.

Dla osób o wyższych „wibracjach” (tj. osób, które są duchowo zorientowane i kochające), wirusy te nie są bardziej niebezpieczne niż zwykłe infekcje dróg oddechowych. To dlatego, że ich ciała teoretycznie „wibrują” na wyższych częstotliwościach, co może wpływać na ich zdrowie w inny sposób. Różne czynniki, takie jak zmęczenie, stres emocjonalny, niskie temperatury, choroby przewlekłe i napięcie nerwowe, mogą jednak obniżyć te wibracje.

Warto zauważyć, że średnia częstotliwość rezonansowa Ziemi wynosi obecnie około 27,4 Hz. Istnieją jednak miejsca, w których ta częstotliwość jest znacznie niższa. Są to tzw. strefy geopatogenne (miejscowości o niekorzystnym wpływie na zdrowie), takie jak szpitale, więzienia, linie energetyczne, środki transportu publicznego, centra handlowe, biura, bary i restauracje. W tych miejscach wibracje mogą spaść poniżej 20 Hz, co teoretycznie czyni je bardziej podatnymi na działanie wirusów.

Uwaga: Powyższe informacje są oparte na teoriach i przekonaniach dotyczących związku między częstotliwościami a zdrowiem, i nie są potwierdzone naukowo. Dlatego zawsze warto konsultować się z lekarzem czy innym specjalistą ds. zdrowia w przypadku jakichkolwiek problemów zdrowotnych.

Podsumowując, jeżeli chcesz zminimalizować ryzyko związane z wirusami, pamiętaj o utrzymaniu „wysokich wibracji” przez zdrowy styl życia, zarówno fizyczny, jak i emocjonalny. Ale pamiętaj, że to nie zastąpi profesjonalnej opieki medycznej.

Częstotliwości i Ich Znaczenie w Kontekście Emocji i Zdrowia

Różne emocje i stany umysłu są często opisywane jako mające określone „wibracje” lub częstotliwości (jednostki fluktuacji na sekundę). Oto przykłady:

 • Smutek: 0,1 – 2 Hz
 • Strach: 0,2 – 2,2 Hz
 • Resentyment (głębokie poczucie urazy): 0,6 – 3,3 Hz
 • Podrażnienie: 0,9 – 3,8 Hz
 • Zakłócenia: 0,6 – 1,9 Hz
 • Temperatura: 0,9 Hz
 • Wściekłość: 0,5 Hz
 • Gniew: 1,4 Hz
 • Duma: 0,8 Hz
 • Obsesja wielkości: 3,1 Hz
 • Zaniedbanie: 1,5 Hz
 • Przewaga: 1,9 Hz
 • Hojność: 95 Hz
 • Wdzięczność: 45 Hz
 • Serdeczna wdzięczność: 140 Hz i więcej
 • Poczucie jedności z innymi: 144 Hz i więcej
 • Współczucie: 150 Hz i więcej (litość to tylko 3 Hz)
 • Miłość (w fazie zrozumienia): 50 Hz
 • Miłość (bezwarunkowa): 150 Hz i więcej
 • Bezwarunkowa, ofiarna miłość: 205 Hz i więcej

 

Przez wiele lat, częstotliwość wibracyjna Ziemi wynosiła około 7,8 Hz. Jest to znane jako częstotliwość Schumanna i jest często używana przez naukowców jako punkt odniesienia. Ostatnio jednak ta częstotliwość zaczęła rosnąć. Na przykład, w marcu 2020 roku osiągnęła 30 Hz.

Z naukowego punktu widzenia, zmiany te mogą mieć różne implikacje dla ludzkiego zdrowia i samopoczucia. Teoria sugeruje, że osoby, które nie dostosują swoich „wibracji” do zmian w otoczeniu, mogą napotkać trudności. Niezależnie od pozycji społecznej czy zgromadzonego bogactwa, kluczem jest praca nad sobą i uwolnienie negatywnych emocji, które są zwykle oparte na strachu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *