Subtelna energia

subtelna energia

Zaktualizowano artykuł 28 listopada 2023

Subtelna energia: co to jest?

Terminy takie jak „prana” czy „qi” odnoszą się do subtelnego życiodajnego tchnienia, które ożywia nasze ciała. Te pojęcia, istniejące od tysięcy lat w kulturach wschodnich, zyskują na popularności w zachodnim świecie. Chociaż trudno jest dokładnie przetłumaczyć ich znaczenie na język zachodni, można je porównać do uczucia chłodnego powiewu wiatru czy ciepła płomieni ogniska. Często łatwiej jest zrozumieć ich istotę poprzez bezpośrednie doświadczenie.

Współczesne podejście naukowe mówi, że nasz świat składa się z dwóch głównych składników: materii (wszystko, co ma masę i zajmuje przestrzeń) oraz energii (zdolność do wykonywania pracy lub wpływania na materię). Zrozumienie, jak energia działa i jak jest przekazywana w ciele, może mieć praktyczne zastosowanie w codziennym życiu.

Kiedy czujemy się wyczerpani lub pozbawieni energii, często mówimy: „Nie mam sił”. Zamiast sięgać po kawę czy czekoladę, można zwrócić uwagę na wewnętrzne źródła energii i nauczyć się je wzmacniać poprzez różne techniki i ćwiczenia.

Czasami zdarza się, że nagle czujemy przypływ energii i nie wiemy, jak ją wykorzystać. Ale co, jeśli bylibyśmy w stanie skierować tę energię w odpowiednie miejsca w ciele i użyć jej w sposób korzystny dla nas?

Poznanie i zrozumienie koncepcji prany i qi może pomóc w lepszym zarządzaniu własną energią, co przekłada się na lepsze samopoczucie i zdolność do radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami.

Definicja subtelnej energii: Prana i Qi

Prana i Qi to pojęcia pochodzące z dawnych tradycji, które opisują nieuchwytne, ale kluczowe siły życiowe obecne w każdym człowieku.

Prana (prah-nah) pochodzi z sanskrytu i jest głęboko zakorzeniona w tradycji ajurwedyjskiej. Definiuje się ją jako energię życiową lub siłę życiową, która przepływa przez ciało, koncentrując się w szczególności wzdłuż linii środkowej w punktach nazywanych czakrami. Technika „Pranayama”, odnosząca się do kontroli tej energii, jest wspominana w Bhagavad Gicie, starożytnym tekście hinduskim datowanym na okres między V a II wiekiem p.n.e.

Qi (wymawiane jako „che”) to chińskie pojęcie opisujące jedną z podstawowych substancji w ciele według tradycyjnej medycyny chińskiej. Jest to subtelna energia życiowa odpowiedzialna za większość procesów fizjologicznych. Utrzymanie odpowiedniej równowagi Qi jest kluczowe dla zdrowia. Termin ten jest również zapisywany jako chi, ch’i lub ki. Najstarsza reprezentacja chińskiego znaku Qi można znaleźć na artefakcie z jadeitu datowanym na okres 481-221 p.n.e.

Rozumienie tych pojęć może pomóc w głębszym zrozumieniu dawnych praktyk zdrowotnych i duchowych oraz w ich zastosowaniu w codziennym życiu.

Praca z Praną – zrozumienie subtelnej energii

Energia w ciele ludzkim przepływa w sposób porównywalny do przepływu elektryczności przez przewody. W książce „Światło na jogę”, autorstwa BKS Iyengara, omówione są nadis (kanały energetyczne) i czakry (centra energetyczne), które razem tworzą sieć energetyczną w ciele.

Nadi można opisać jako kanały, przez które przepływa energia, podobne do rur czy przewodów (wyobraź sobie rurę lub kanał). Z kolei czakry to centra energii, które są zlokalizowane głównie w pobliżu kluczowych narządów w ciele. Praktyki takie jak joga mają na celu zrównoważenie przepływu prany, czyli życiowej energii, przez te kanały.

Pranayama to technika jogi skupiająca się na kontrolowanym oddychaniu, mająca na celu regulację i kierowanie przepływem prany. Chociaż pranayama jest często kojarzona z ćwiczeniami oddechowymi, jej zakres jest znacznie szerszy. Jako że prana reprezentuje życiową energię, praktyki te pozwalają na głębsze zrozumienie i kontrolę subtelnej energii, która napędza naszą istotę.

Praktyki kultywowania Qi

Qi, opisane przez Roberta Penga, nauczyciela qigong, w jego książce „Master Key”, jest „niewidzialnym, ale wyczuwalnym rodzajem energii, która przenika nasze ciała, działając podobnie do pola elektromagnetycznego, i napędza nasze funkcje życiowe”. Peng zauważa, że każdy z nas doświadcza dni, kiedy czuje się pełen energii, oraz dni, kiedy energia jest niska. Różnica między tymi dniami często zależy od jakości naszej qi.

Qigong to starożytna chińska praktyka, która, jak podaje National Qigong Association, można tłumaczyć jako „kultywowanie energii”. Obejmuje ona różnorodne postawy fizyczne, techniki oddechowe oraz skoncentrowane intencje. Od spokojnych ruchów tai chi po bardziej dynamiczne techniki kung fu, głównym celem qigong (oraz pokrewnych praktyk, takich jak tai chi) jest kultywowanie i harmonizowanie qi w celu zintegrowania umysłu, ciała i ducha.

Roger Jahnke, nauczyciel qigong i ekspert medycyny chińskiej, w swojej książce „The Healer Within” podkreśla, że „wszystkie składniki niezbędne do samoleczenia istnieją w nas od wieków”. Zarówno starożytni, jak i współczesni filozofowie wskazywali na tę wewnętrzną moc. Jahnke twierdzi, że każdy z nas posiada wewnętrznego uzdrowiciela, który produkuje nasze własne „lekarstwo”. Aktywowanie tej wewnętrznej mocy jest proste i nie wiąże się z żadnymi kosztami. Gdy ludzie odkrywają i pielęgnują tę wewnętrzną moc, ich zdrowie fizyczne, psychiczne, emocjonalne i duchowe ulega przemianie.

Ormus i jego związek z energią subtelna

Ormus, znany również jako ORME, to preparat, który, według niektórych źródeł, intensyfikuje energię chi i kundalini (energie życiowe opisane w tradycjach wschodnich). Wierzy się, że Ormus może pobudzać tę subtelniejszą formę energii w organizmie. W wielu starożytnych tekstach, Ormus był opisywany pod różnymi nazwami, takimi jak manna, kamień filozoficzny czy złota łza z oka Horusa.

Energia subtelna odnosi się do niewidocznej, ale wyczuwalnej energii, która, według wielu tradycji duchowych, przenika wszystkie istoty żywe. Ta energia jest uważana za źródło życia i witalności. Każdy ma dostęp do tej energii, ale to, czy ktoś decyduje się ją kultywować i rozwijać, zależy od indywidualnych wyborów. Dla tych, którzy są zainteresowani pracą z energią subtelna, Ormus może być cennym narzędziem w tej podróży.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *